Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzywa sztuczne 2 7190-TCTPE-IZP-0392
Reguły punktacji przedmiotu

719A-IZP-TC - Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719B-IZP-TC - Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719A-IZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719B-IZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2012Z - ...)
7
(2012Z - 2017L)
6
(2017Z - 2018L)
7
(2018Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)