Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzywa sztuczne jako materiały konstrukcyjne 7190-TCTPE-MZP-0240
Reguły punktacji przedmiotu

719C-MZP-TC - Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719D-MZP-TC - Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719C-MZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719D-MZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016Z - ...)
2
(2019Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)