Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia i fizykochemia produktów naftowych 2 7190-TCTPN-ISP-0711
Reguły punktacji przedmiotu

719A-ISP-TC - Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719B-ISP-TC - Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719A-ISP-TC
Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719B-ISP-TC
Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2012Z - ...)
7
(2012Z - 2016Z)
6
(2017Z - 2017Z)
7
(2018Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)