Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 7200-EK000-LSP-0104
Reguły punktacji przedmiotu

720A-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720B-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720B-LZP-EK - Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
720C-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720C-LZP-EK - Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
720D-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720D-LZP-EK - Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
720E-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720E-LZP-EK - Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
720F-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720F-LZP-EK - Ekonomia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
720A-LSP-EK
Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720B-LSP-EK
Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720B-LZP-EK
Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
720C-LSP-EK
Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720C-LZP-EK
Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
720D-LSP-EK
Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720D-LZP-EK
Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
720E-LSP-EK
Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720E-LZP-EK
Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
720F-LSP-EK
Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720F-LZP-EK
Ekonomia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2012Z - ...)
3
(2012Z - ...)
3
(2012Z - ...)
3
(2017Z - ...)
3
(2017Z - ...)
3
(2017Z - ...)
3
(2017Z - ...)
3
(2021Z - ...)
3
(2021Z - ...)
3
(2023Z - ...)
3
(2021Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)