Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji europejskiej 7200-EK000-LSP-0601
Reguły punktacji przedmiotu

720A-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720B-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720C-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720D-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
720A-LSP-EK
720B-LSP-EK
720C-LSP-EK
720D-LSP-EK
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2012Z - 2018L)
4
(2012Z - 2019L)
4
(2020L - 2021L)
4
(2021Z - ...)