Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej 7200-EKEM-LSP-0622
Reguły punktacji przedmiotu

720C-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720D-LSP-EK - Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
720C-LSP-EK
Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
720D-LSP-EK
Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2020L - 2021L)
2
(2022L - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4a (2022-10-03)