Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością 7200-EKEME-NZP-0360
Reguły punktacji przedmiotu

720B-NZP-EK - Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
720C-NZP-EK - Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
720B-NZP-EK
Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
720C-NZP-EK
Ekonomia, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016Z - ...)
2
(2016Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)