Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty obieralne )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty obieralne )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2013L - rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
2014L - rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
2015L - rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
2016L - rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
2017L - rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
2017Z - rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
2018L - rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2013L 2014L 2015L 2016L 2017L 2017Z 2018L 2019L 2020L 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L
103B-ELxxx-ISP-LKP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 4
brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z fizycznymi zasadami działania lasera oraz podstawowych zjawisk promieniowania laserowego. W szczególności opisane są główne pojęcia, takie jak wzmocnienie, próg, działanie impulsowe i stacjonarne, działanie jedno- i wielomodowe. Ponadto zostanie omówiona teoria rezonatorów optycznych, warunki stabilności i rola rezonatora w tworzeniu wiązki.

Strona przedmiotu
103B-ELxxx-ISP-OZT brak brak brak brak brak brak brak brak brak 4
brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawą działania, konstrukcją, technologią i zastosowaniami planarnych, zintegrowanych układów optycznych i optoelektronicznych będących analogiem układów elektronicznych typu VLSI.

Strona przedmiotu
103A-ELEIF-ISP-PWJC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 3
brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi właściwościami języka C++ (w standardach C++17 i C++20) usprawniającymi efektywne tworzenie oprogramowania w z wykorzystaniem metodyk: obiektowej i funkcyjnej z elementami programowania generycznego.

Strona przedmiotu
103C-ELxxx-ISP-PMIK brak brak brak brak brak brak brak brak brak 5
brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie umiejętności programowania mikrokontrolerów z uwzględnieniem specyfiki systemów wbudowanych oraz zaznajomienie studentów z metodami projektowania, programowania i uruchamiania systemów mikroprocesorowych z zastosowaniem zalecanych norm i standardów.

W trakcie realizacji projektu studenci zdobywają także umiejętności z zakresu: analizy dokumentacji technicznej, opracowywania wymagań sprzętowych i programistycznych, planowania harmonogramu prac, prezentacji uzyskanych rezultatów oraz weryfikacji przyjętych założeń projektowych.

Zdobytą wiedzę studenci wykorzystają i poszerzają realizując indywidualny projekt oprogramowania systemu mikroprocesorowego, w ramach którego definiują jego strukturę, tworzą oprogramowanie i weryfikują jego poprawność oraz korzystając z dostępnych w laboratorium zasobów sprzętowych rozwiązują napotkane problemy sprzętowe i programistyczne....

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-SCZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat współczesnych standardów sieci złożonych z czujników i siłowników inteligentnych. W trakcie wykładu omawiane są najważniejsze standardy sieci stosowanych w automatyce przemysłowej, budynkach i samochodach. Szczegółowo prezentowane są uniwersalne sieci LonWorks i KNX którym poświęcone są zajęcia laboratoryjne. Zajęcia te mają na celu nabycie przez studentów wiedzy praktycznej (ćwiczenia realizowane przez zespoły 4 osobowe) pozwalającej na integrację i uruchomienie przygotowanych w laboratorium sieci zorientowanych na wybrane aplikacje automatyki budynkowej.

Strona przedmiotu
103B-ELxxx-ISP-SCZ1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 3
brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat współczesnych standardów sieci złożonych z czujników i siłowników inteligentnych. W trakcie wykładu omawiane są najważniejsze standardy sieci stosowanych w automatyce przemysłowej, budynkach i samochodach. Szczegółowo prezentowane są uniwersalne sieci LonWorks i KNX którym poświęcone są zajęcia laboratoryjne. Zajęcia te mają na celu nabycie przez studentów wiedzy praktycznej (ćwiczenia realizowane przez zespoły 4 osobowe) pozwalającej na integrację i uruchomienie przygotowanych w laboratorium sieci zorientowanych na wybrane aplikacje automatyki budynkowej.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-SOP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 3
brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z budową i działaniem współczesnych systemów operacyjnych, a także kształtowanie umiejętności wykorzystania mechanizmów systemowych do realizacji programów wieloprocesowych/wielowątkowych.

Strona przedmiotu
103B-ELEIF-ISP-WMS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dziedzina mikrosystemy jest wysoce interdyscyplinarna, obejmująca wszystkie główne dziedziny techniki, włączając fizykę, chemię, biologię, oraz materiałoznawstwo. Żaden pojedynczy kurs nie jest w stanie objąć w szczegółach wszystkich tych dziedzin. W ramach przedmiotu dyskutowana będzie natura inżynierii w mikroskali, techniki wytwarzania, zastosowania mikroprzyrządów, zagadnienia dotyczące komercjalizacji M(O)EMS oraz trendy przyszłościowe. Zagadnienia te będą analizowane na przykładzie produktów komercyjnych oraz przyrządów prezentowanych w literaturze naukowej.

Strona przedmiotu
103B-ELxxx-ISP-ZUE brak brak 4
brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi parametrami, zasadami budowy i działania oraz projektowniem nowoczesnych zasilaczy prądu stałego o pracy ciągłej i impulsowej. Przedstawienie problemów układowych i realizacyjnych układów i systemów zasilania z uwzględnieniem zagadnienia zakłóceń i kompatybilności elektromagnetycznej. Omówienie przykładowych realizacji współczesnych zasilaczy urządzeń i systemów elektronicznych. Przedstawienie typowych struktur systemów zasilania. Zapoznanie z bardzo szerokim obszarem zastosowań nowoczesnych elektronicznych układów przetwarzających energię.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-04)