Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Informatyka techniczna )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Informatyka techniczna )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019Z 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z
103A-ELxxx-ISP-AOSYW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter ściśle programistyczny i nakierowany jest na pogłębienie praktycznych umiejętności związanych z projektowaniem i rozwojem oprogramowania dla systemów wbudowanych. Zasadniczy nacisk położony jest na jakość tworzonego kodu, w tym na jego wydajność, niezawodność i przystosowanie do automatycznego testowania. Umiejętności te będą poparte wiedzą na temat efektywnych zastosowań struktur danych i ich implementacji w systemach wbudowanych, szczegółów działania i architektury systemów operacyjnych typu RTOS a także metodyki testowania kodu.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BADA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z rozwiązaniami baz danych, które są powszechnie wykorzystywane na rynku, w szczególności z metodologią ich projektowania i implementacji, zarówno w odniesieniu od rozwiązań o ugruntowanej pozycji takich jak bazy relacyjno-obiektowe, jak też zyskujących coraz bardziej na znaczeniu tzw. baz NoSQL, stanowiących m.in. podstawę dla bazodanowych rozwiązań Big Data. Studenci nabędą umiejętność praktycznego ich projektowania oraz implementacji. Integralnym elementem przedmiotu jest projekt, który pozwoli ugruntować nabyte umiejętność poprzez realizacje projektu własnej bazy danych w oparciu o wybrany silnik bazodanowy, jak też opracowanie współpracującej z nią aplikacji klienckiej, mającej formę graficznego interfejsu.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-MUP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w zagadnienie zaawansowanych aspektów programowania mikrokontrolerów oraz układów typu FPGA na potrzeby zarządzania modułami wejścia-wyjścia w ramach Internetu Rzeczy. Omówione są tu zaawansowane zagadnienia organizacji i architektury systemów cyfrowych w systemach wykorzystujących rdzenie ARM Cortex oraz układy typu Altera. Wykład poświęcony będzie strukturze sprzętu, klasyfikacji poszczególnych układów oraz ich funkcjonalności (specjalizowane zestawy instrukcji maszynowych). Przedstawione zostaną również układy i moduły wejścia-wyjścia stosowane w zaawansowanych systemach cyfrowych. W przypadku układów FPGA omówione zostaną podstawowe parametry systemów oraz metody tworzenia rdzeni obliczeniowych na matrycach bramek logicznych. Przedstawione zostaną cechy charakterystyczne systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Część laboratoryjna poświęcona będzie tworzeniu projektów dla Internetu Rzeczy z wykorzystaniem zaawansowanych (wbudowanych) modułów wejścia-wyjścia.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-POPRO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu nauczenie studentów podstaw programowania strukturalnego z użyciem języka C. W ramach podstaw nauki języka C, zostaną przedstawione struktury danych oraz wybrane algorytmy. Student po zakończeniu przedmiotu będzie mógł się wykazać wiedzą z zakresu zrozumienia złożoności obliczeniowej, zastosowania języka strukturalnego do konstruowania struktur danych oraz konstruowania prostych algorytmów obliczeniowych. Zdobędzie umiejętnościami w zakresie implementacji prostych struktur danych w postaci kodu programu, zastosowania odpowiedniego algorytmu do rozwiązania postawionego zadania i zaimplementowania go w postaci kodu programu, posługiwania się zintegrowanym środowiskiem programistycznym w tym aplikacją do wersjonowania kodu programu oraz sprawnego posługiwania się strukturalnym językiem programowania. Zapozna się również z podstawami konstruowania programu komputerowego w zakresie zastosowania zmiennych, wyrażeń, funkcji, konstrukcji programistycznych.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-POTEC
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności analizy i syntezy układów logicznych, specyfikacji układów na poziomie funkcjonalnym i binarnym, specyfikacji układów cyfrowych w języku HDL.


W czasie wykładu omawiane są przykłady, które są realizowane w rzeczywistych układach. Na ćwiczeniach laboratoryjnych omawiane są przykłady zadań, pokazane kolejne etapy obliczeń i analiza wyników. Używając symulatorów i kompilatorów realizowane są układy kombinacyjne i sekwencyjne, kurs kończy się na zaprogramowaniu rzeczywistych układów cyfrowych. Praca obejmuje także analizę otrzymanych realizacji: podawanie przygotowanych testów i obserwacja odpowiedzi.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)