Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2015Z - rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
2016L - rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
2016Z - rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
2017L - rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
2017Z - rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
2018L - rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2015Z 2016L 2016Z 2017L 2017Z 2018L 2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L
103B-CBxxx-ISP-BOT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 5
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami przeprowadzania testów penetracyjnych infrastruktury i oprogramowania. W trakcie zajęć zostaną omówione aspekty teoretyczne, wykorzystywane narzędzia oraz techniki związane z testami bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BRUS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 4
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do zagadnień bezpieczeństwa najnowszych usług i rozwiązań sieciowych. Omawiane zagadnienia obejmą bezpieczeństwo środowisk chmurowych, bezpieczeństwo technik orkiestracji (ETSI MANO i Kubernetes), bezpieczeństwo w rozwiązaniu network slicing, zapewnienie bezpieczeństwa w systemach komunikacji między samochodami (V2X), bezpieczeństwo systemów dronowych (UAV), bezpieczeństwo i zaufanie transakcji w systemach rozproszonych, bezpieczeństwo zdalnych usług finansowych i telemedycznych oraz omówienie tzw. zdalnej tożsamości.

Strona przedmiotu
103A-TLxxx-ISP-PSIR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z

 • programowaniem usług (aplikacji) sieciowych za pomocą API gniazd (kompetencje typu network programmer) oraz

 • programowaniem mikrokontrolerowego węzła Internetu Rzeczy i obsługi jego peryferiów (kompetencje typu embedded programmer).

 • Strona przedmiotu
  103A-TLTTI-ISP-PTSP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 4
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis
  Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  Strona przedmiotu
  103A-TLTTI-ISP-PASIR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 4
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami, których można użyć do tworzenia złożonych aplikacji i systemów Internetu Rzeczy. Należy tu wymienić węzły wbudowane, sposoby zapewnienia łączności, protokoły, specyfikacje opisu zasobów, komponenty, interfejsy, architektury ekosystemów IoT, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa. Nacisk kładzie się na interoperacyjność, z czego wynika uwzględnienie rozwiązań wyspecyfikowanych w obiecujących standardach. Ponadto, wyróżnia się warstwę aplikacji jako tę, w której inżynier ma największe pole do popisu. Student nabywa kompetencji typu IoT system architect.

  Strona przedmiotu
  103A-INSZI-ISP-UMA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 4
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami teorii oraz podstawowymi algorytmami uczenia maszynowego, w celu przygotowania do ich stosowania i implementowania, a także do głębszego zapoznania się z tą tematyką w ramach oferowanych przedmiotów obieralnych. Dzięki ograniczeniu zakresu przedmiotu do najważniejszych wyników teoretycznych oraz algorytmów stosunkowo prostych koncepcyjnie i implementacyjne mogą być one prezentowane szczegółowo i przystępnie. Aby ułatwić pełne i poprawne zrozumienie omawianych na wykładzie zagadnień teoretycznych oraz mechanizmów działania algorytmów, są one ilustrowane przykładami. Projekt daje okazję do zdobycia doświadczeń praktycznych w zakresie implementowania i stosowania algorytmów uczenia się.

  Strona przedmiotu
  103A-CBxxx-ISP-WBIO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 4
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Przedmiot stanowi wprowadzenie do obszaru CyberBioBezpieczeństwa. W ramach wstępu omówione zostaną podstawy zagadnień związanych z biologią molekularną, syntetyczną, biotechnologią i bioinformatyką – punktu wyjścia do zrozumienia specyfiki cyberbiobezpieczeństwa. Właściwa tematyka przedmiotu obejmie zagadnienia związane przede wszystkim z wykorzystaniem tzw. metod bio-inspirowanych w cyberbezpieczeństwie oraz ich zastosowaniem w odniesieniu do pojedynczego użytkownika (np. Bio-IoT), jak również w aplikacjach wielkoskalowych (np. nowoczesna medycyna, przemysł). Koncepcje znanych ataków przedstawione zostaną w postaci studium przypadków. Omówiona zostanie specyfika, potencjalne zagrożenia, metodyki ich wykrywania, monitorowania oraz zabezpieczeń. Materiał podsumowany zostanie perspektywami wykorzystania zdobytych kompetencji w ścieżce zawodowej.

  Strona przedmiotu
  103B-INIIT-ISP-ZAP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Przedmiot zapoznaje studentów ze współczesnymi rozwiązaniami w zakresie architektury procesorów uniwersalnych, w tym szczegółów systemowego modelu programowego procesorów x86 i wersji 64-bitowej - x86-64, maszyn wirtualnych i mechanizmów podnoszenia wydajności procesora i komputera.

  Strona przedmiotu
  103A-CBxxx-ISP-ZBI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  • Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze współczesnymi metodami zarządzania bezpieczeństwem informacji, metodami analizy ryzyka, systemami zaufania i reputacji oraz zasadami budowy polityki bezpieczeństwa organizacji.

 • Ważną częścią zajęć jest projekt, w ramach którego studenci ćwiczą praktyczne wdrożenia metod prezentowanych na wykładach.

 • Strona przedmiotu
  103D-INxxx-ISP-ZPI 4
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodykami kierowania dużych projektów informatycznych. Omawiane są tradycyjne oraz zwinne podejścia do zarządzania projektami. W szczególności rozpatrywane są zagadnienia związane z organizacją zespołów projektowych, procesem zarządzania wymaganiami, metodami szacowania pracochłonności i planowania oraz zarządzaniem zespołem wykonawców.

  Strona przedmiotu
  103A-TLTTI-ISP-ZSU brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 5
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Celem przedmiotu jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki zarządzania sieciami i usługami w zarówno obecnych/tradycyjnych jak i wirtualizowanych systemach sieciowych i usługowych.

  Strona przedmiotu
  pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)