Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Cyberbezpieczeństwo )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Cyberbezpieczeństwo )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L
103A-CBxxx-ISP-BDAN brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa danych w czasie ich przechowywania i przesyłania, a także z pewnymi aspektami bezpieczeństwa danych przetwarzanych. Podstawą stosowanych metod bezpieczeństwa jest kryptografia, zatem zagadnienia z nią związane są linia przewodnią wykładu. Omawiane są podstawowe algorytmy kryptograficzne i ich zastosowania do budowy protokołów kryptograficznych i realizacji usług bezpieczeństwa. Przedstawiane treści są uzupełnione o inne metody stosowane w bezpieczeństwie danych (steganografia, bezpieczeństwo fizyczne i organizacyjne), jak również o aspekt społecznościowy cyberbezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BEKOM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników do dziedziny bezpieczeństwa komunikacji. W ramach tego przedmiotu omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa komunikacji, w tym najpopularniejsze rozwiązania, systemy i protokoły wykorzystywane do jego zapewniania. Ponadto przedstawione zostaną dobre praktyki zabezpieczania sieci.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BESPO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem twórców przedmiotu jest przedstawienie studentom spektrum zagadnień, z którymi musi zmierzyć się inżynier (projektant lub użytkownik) w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa podczas budowy oraz utrzymania urządzeń lub systemów teleinformatycznych. Dotyczy to kwestii: prawnych, organizacyjnych, społecznych oraz dotyka zagadnień bezpieczeństwa w kontekście: elementów lub całego systemu, osób, przedsięwzięć oraz całych firm. Podczas wykładu zostaną omówione możliwe zagrożenia, oraz ich ewentualne konsekwencje. Przedstawione zostanie jak można zdefiniować funkcje i jak je zaimplementować z wykorzystaniem różnych mechanizmów, tak aby w efekcie uzyskać zamierzone cele, skutkujące bezpieczeństwem systemu. Równocześnie zostaną rozważone różnorodne efekty wprowadzenia danych zabezpieczenia do systemu lub też ich złamania. Zostanie również przedstawiona metodologia analizy ryzyka.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BSO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami bezpieczeństwa systemów i oprogramowania. Przedstawiona zostanie problematyka bezpieczeństwa sprzętowego i programowego, lokalne i sieciowe systemy wykrywania ataków, ochrona przed nimi, narzędzia analizy zabezpieczeń i monitoringu.


Istotnym elementem przedmiotu jest projekt, w ramach którego zespoły projektowe będą miały za zadanie przeanalizować wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów i oprogramowania, zaproponować rozwiązania i zweryfikować je w postaci praktycznej realizacji sprzętowej lub programowej.


Projekt realizowany będzie etapowo, każdy etap zaliczany będzie na podstawie raportu.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-KRYCY brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do kryminalistyki cyfrowej jako interdyscyplinarnej dziedziny inżynierii cyberbezpieczeństwa, która wymaga stosowania wielu technik poznawanych w ramach innych przedmiotów fundamentalnych kierunku Cyberbezpieczeństwo.


W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia dotyczące kryminalistyki w świecie cyfrowym obejmującym sieci, systemy i użytkowników. Zostanie dokonany przegląd głównych technik i procedur pozyskiwania danych cyfrowych z systemów sprzętowo-programowych oraz sieci. W następnym kroku omówione zostaną techniki analizy tych danych w kierunku ustanowienia wiarygodnych dowodów cyfrowych w postępowaniach sądowych czy sporach prywatnych. Każdy obszar kryminalistyki cyfrowej zostanie scharakteryzowany właściwymi środkami technicznymi i nietechnicznymi. Ponadto przedmiot stanowi interdyscyplinarne połączenie nabytej wiedzy i umiejętności podczas innych przedmiotów na kierunku Cyberbezpieczeństwo.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-WCYB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do dziedziny inżynierii cyberbezpieczeństwa. W ramach przedmiotu omówione zostaną fundamentalne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci, systemów i użytkowników wzajemnie na siebie oddziałowujących w świecie cyfrowym. Kontekstem wprowadzenia tych zagadnień będzie metodyka modelowania zagrożeń w cyberprzestrzeni poprzez identyfikację Łańcucha Śmierci (ang. Kill Chain). W dalszej kolejności zostanie dokonany przegląd głównych obszarów zapewniania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Każdy obszar zostanie scharakteryzowany właściwymi środkami technicznymi i nietechnicznymi. Ponadto przedmiot stanowi orientację dla przyszłych inżynierów cyberbezpieczeństwa – absolwentów kierunku Cyberbezpieczeństwo.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)