Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L
103B-CBxxx-ISP-BOT brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami przeprowadzania testów penetracyjnych infrastruktury i oprogramowania. W trakcie zajęć zostaną omówione aspekty teoretyczne, wykorzystywane narzędzia oraz techniki związane z testami bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BRUS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do zagadnień bezpieczeństwa najnowszych usług i rozwiązań sieciowych. Omawiane zagadnienia obejmą bezpieczeństwo środowisk chmurowych, bezpieczeństwo technik orkiestracji (ETSI MANO i Kubernetes), bezpieczeństwo w rozwiązaniu network slicing, zapewnienie bezpieczeństwa w systemach komunikacji między samochodami (V2X), bezpieczeństwo systemów dronowych (UAV), bezpieczeństwo i zaufanie transakcji w systemach rozproszonych, bezpieczeństwo zdalnych usług finansowych i telemedycznych oraz omówienie tzw. zdalnej tożsamości.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-MADAN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zawiera treści związane inteligentnymi metodami analizy danych pozyskiwanych i przechowywanych w systemach Internetu Rzeczy. Założono, że główną lokalizacją składowania danych jest serwer, do którego poszczególne węzły przesyłają informacje pomiarowe. Z tego powodu główny nacisk kładziony jest na wydajne algorytmy analizy i przetwarzania takich danych w celach klasyfikacji, predykcji, wykrywania zależności. Zostaną przedstawione podstawowe metody odkrywania wiedzy w danych oraz wykorzystywania jej w procesie podejmowania decyzji. Omówione zostaną najpopularniejsze metody klasyfikacji, regresji. Wykład poświęcony będzie algorytmom dopasowanym do cech o charakterze ciągłym. Zostanie poruszony aspekt przetwarzania danych w systemach o ograniczonych możliwościach obliczeniowych np. mikrokontrolery czy komputery jednopłytkowe.Laboratorium obejmować będzie implementację i testowanie wybranych algorytmów z wykorzystaniem dostępnych bibliotek w języku programowania wysokiego poziomu.

Strona przedmiotu
103A-ELEIF-ISP-MIP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o integracji sensorów i aktuatorów z wykorzystaniem języków interpretowalnych i modułów wspierających język MicroPython. Dodatkowym celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy o: - konfiguracji i programowaniu modułów sprzętowych wspierających MicroPython oraz – o programowaniu zdarzeń dla aktuatorów na podstawie informacji uzyskanych z czujników. Ponad to, celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w rzeczywistość internetu rzeczy (IoT). W tym celu, wskazana zostanie konieczność uwzględnienia zgodności parametrów technicznych sprzętu oraz sposobu przetwarzania danych.

Strona przedmiotu
103A-TLxxx-ISP-PSIR brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z

 • programowaniem usług (aplikacji) sieciowych za pomocą API gniazd (kompetencje typu network programmer) oraz

 • programowaniem mikrokontrolerowego węzła Internetu Rzeczy i obsługi jego peryferiów (kompetencje typu embedded programmer).

 • Strona przedmiotu
  103A-TLTTI-ISP-PTSP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis
  Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  Strona przedmiotu
  103A-TLTTI-ISP-PASIR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami, których można użyć do tworzenia złożonych aplikacji i systemów Internetu Rzeczy. Należy tu wymienić węzły wbudowane, sposoby zapewnienia łączności, protokoły, specyfikacje opisu zasobów, komponenty, interfejsy, architektury ekosystemów IoT, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa. Nacisk kładzie się na interoperacyjność, z czego wynika uwzględnienie rozwiązań wyspecyfikowanych w obiecujących standardach. Ponadto, wyróżnia się warstwę aplikacji jako tę, w której inżynier ma największe pole do popisu. Student nabywa kompetencji typu IoT system architect.

  Strona przedmiotu
  103A-INSZI-ISP-UMA brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami teorii oraz podstawowymi algorytmami uczenia maszynowego, w celu przygotowania do ich stosowania i implementowania, a także do głębszego zapoznania się z tą tematyką w ramach oferowanych przedmiotów obieralnych. Dzięki ograniczeniu zakresu przedmiotu do najważniejszych wyników teoretycznych oraz algorytmów stosunkowo prostych koncepcyjnie i implementacyjne mogą być one prezentowane szczegółowo i przystępnie. Aby ułatwić pełne i poprawne zrozumienie omawianych na wykładzie zagadnień teoretycznych oraz mechanizmów działania algorytmów, są one ilustrowane przykładami. Projekt daje okazję do zdobycia doświadczeń praktycznych w zakresie implementowania i stosowania algorytmów uczenia się.

  Strona przedmiotu
  103A-CBxxx-ISP-WBIO brak brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Przedmiot stanowi wprowadzenie do obszaru CyberBioBezpieczeństwa. W ramach wstępu omówione zostaną podstawy zagadnień związanych z biologią molekularną, syntetyczną, biotechnologią i bioinformatyką – punktu wyjścia do zrozumienia specyfiki cyberbiobezpieczeństwa. Właściwa tematyka przedmiotu obejmie zagadnienia związane przede wszystkim z wykorzystaniem tzw. metod bio-inspirowanych w cyberbezpieczeństwie oraz ich zastosowaniem w odniesieniu do pojedynczego użytkownika (np. Bio-IoT), jak również w aplikacjach wielkoskalowych (np. nowoczesna medycyna, przemysł). Koncepcje znanych ataków przedstawione zostaną w postaci studium przypadków. Omówiona zostanie specyfika, potencjalne zagrożenia, metodyki ich wykrywania, monitorowania oraz zabezpieczeń. Materiał podsumowany zostanie perspektywami wykorzystania zdobytych kompetencji w ścieżce zawodowej.

  Strona przedmiotu
  103A-CBxxx-ISP-WOKK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Przedmiot ma na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z obliczeniami (komputerami) kwantowymi takimi jak pojęcie stanów i ich superpozycji, qubitów, zrównoleglenia kwantowego, bramek kwantowych, przyspieszenia obliczeń itd., jak również stosowanym tamże aparatem matematycznym. Przedstawione zostaną także algorytmy kwantowe (Grover, Shor) służące do przyspieszenia obliczeń i ich wpływ na bezpieczeństwo istniejących systemów kryptograficznych. Wreszcie omówione zostaną zagadnienia związane z kwantową dystrybucją klucza (QKD).

  Strona przedmiotu
  103B-INIIT-ISP-ZAP brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Przedmiot zapoznaje studentów ze współczesnymi rozwiązaniami w zakresie architektury procesorów uniwersalnych, w tym szczegółów systemowego modelu programowego procesorów x86 i wersji 64-bitowej - x86-64, maszyn wirtualnych i mechanizmów podnoszenia wydajności procesora i komputera.

  Strona przedmiotu
  103A-INxxx-ISP-ZPR brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami tworzenia oprogramowania w języku C++, w oparciu o współcześnie stosowane techniki i biblioteki. Wykład omawia zagadnienia istotne przy tworzeniu złożonych aplikacji i jest rozwinięciem programowania obiektowego. W szczególności programowanie generyczne i uogólnione, zarządzanie zasobami przy uwzględnieniu obsługi błędów przez mechanizm wyjątków, a także programowanie wielowątkowe. Omawiane są udogodnienia oferowane przez bibliotekę standardową oraz przez biblioteki Boost, pozwalające na wydajną implementację aplikacji niezależnych od platformy. Omawiany jest język Rust oraz tworzenie aplikacji heterogenicznych, wykorzystujących moduły napisane w różnych językach programowania. Zadanie projektowe pozwala zastosować omawiane koncepcje w praktyce, a także pozwala zapoznać się z metodami pracy zespołowej. Zakładana jest znajomość programowania strukturalnego i obiektowego oraz praktyczna znajomość języka C++ i języka Python.

  .

  Strona przedmiotu
  103A-CBxxx-ISP-ZBI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
  • Projekt - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  • Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze współczesnymi metodami zarządzania bezpieczeństwem informacji, metodami analizy ryzyka, systemami zaufania i reputacji oraz zasadami budowy polityki bezpieczeństwa organizacji.

 • Ważną częścią zajęć jest projekt, w ramach którego studenci ćwiczą praktyczne wdrożenia metod prezentowanych na wykładach.

 • Strona przedmiotu
  103D-INxxx-ISP-ZPI
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodykami kierowania dużych projektów informatycznych. Omawiane są tradycyjne oraz zwinne podejścia do zarządzania projektami. W szczególności rozpatrywane są zagadnienia związane z organizacją zespołów projektowych, procesem zarządzania wymaganiami, metodami szacowania pracochłonności i planowania oraz zarządzaniem zespołem wykonawców.

  Strona przedmiotu
  103A-TLTTI-ISP-ZSU brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
  • Laboratorium - 15 godzin
  • Projekt - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Celem przedmiotu jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki zarządzania sieciami i usługami w zarówno obecnych/tradycyjnych jak i wirtualizowanych systemach sieciowych i usługowych.

  Strona przedmiotu
  pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)