Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty obieralne )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty obieralne )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
2024Z - rok akademicki 2024/2025 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L 2024Z
103B-TLTBM-ISP-ANT brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi typami anten oraz z ich charakterystykami. Szczególny nacisk jest położony na omówienie nowych rodzajów anten.

Strona przedmiotu
103A-ELEIF-ISP-CZO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształcenie studentów w zakresie konstrukcji, technologii, zasady działania oraz zastosowań czujników optycznych (w tym światłowodowych), stanowiących istotny element współczesnych systemów pomiarowych wielkości fizycznych, chemicznych oraz diagnostyki biochemicznej i medycznej. Szczególny nacisk zostanie położony na informacje związane z trendami rozwojowymi w zakresie czujników optycznych w powiązaniu z rozwojem technologii fotonicznych.

Strona przedmiotu
103B-ELxxx-ISP-ESO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem właściwości promieniowania elektromagnetycznego w wybranych urządzeniach i systemach optoelektronicznych.

Studenci poznają zarówno podstawowe elementy wykorzystywane w współczesnej optoelektronice jak również typowo inżynierskie rozwiązania umożliwiające osiągnięcie założonych parametrów systemu. Przedmiot ESO jest pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy wiedzą uzyskaną na wykładach podstawowych a przedmiotami zaawansowanymi. Jednocześnie przedstawia praktyczne aspekty i rozwiązania stosowane w współczesnych systemach optoelektronicznych.

Strona przedmiotu
103B-ELxxx-ISP-LKP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z fizycznymi zasadami działania lasera oraz podstawowych zjawisk promieniowania laserowego. W szczególności opisane są główne pojęcia, takie jak wzmocnienie, próg, działanie impulsowe i stacjonarne, działanie jedno- i wielomodowe. Ponadto zostanie omówiona teoria rezonatorów optycznych, warunki stabilności i rola rezonatora w tworzeniu wiązki.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-MZMO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami środowiska programistycznego MATLAB przy wspomaganiu prac inżynierskich oraz badawczych. Wykłady obejmują charakterystykę środowiska MATLAB oraz charakterystykę numerycznych i symbolicznych narzędzi i algorytmów przydatnych w analizie, modelowaniu oraz projektowaniu inżynierskim. Charakterystyka ta obejmuje narzędzia programistyczne, które umożliwiają przetwarzanie danych, sygnałów oraz obrazów, jak również realizacje zadań sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
103A-ELEIF-ISP-MIP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o integracji sensorów i aktuatorów z wykorzystaniem języków interpretowalnych i modułów wspierających język MicroPython. Dodatkowym celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy o: - konfiguracji i programowaniu modułów sprzętowych wspierających MicroPython oraz – o programowaniu zdarzeń dla aktuatorów na podstawie informacji uzyskanych z czujników. Ponad to, celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w rzeczywistość internetu rzeczy (IoT). W tym celu, wskazana zostanie konieczność uwzględnienia zgodności parametrów technicznych sprzętu oraz sposobu przetwarzania danych.

Strona przedmiotu
103B-ELxxx-ISP-OZT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawą działania, konstrukcją, technologią i zastosowaniami planarnych, zintegrowanych układów optycznych i optoelektronicznych będących analogiem układów elektronicznych typu VLSI.

Strona przedmiotu
103A-ELEIF-ISP-PPJG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z programowaniem w językach graficznych z wykorzystaniem LabVIEW i Simulink. Na wykładzie przedstawiony zostanie przegląd współczesnych technik programowania graficznego od omówienia podstaw programowania, czyli jak zaimplementować prosty VI (Virtual Instrument), tematyki debugowanie (wyszukiwanie i usuwanie błędów w VI), Modularyzacja oprogramowania (Sub-VI), tworzenie i wykorzystanie struktur danych, zarządzanie plikami i zasobami sprzętowymi, przetwarzanie sekwencyjne, maszyna stanów, tworzenie i wykorzystanie zmiennych, wyścigi (race conditions) komunikacja asynchroniczna, kolejki, aplikacje wielowątkowe, wymiana danych pomiędzy wątkami, obsługa zdarzeń, Wzorce programowe środowiska LabVIEW, metody kontroli interfejsu użytkownika, techniki zarządzania różnymi typami plików w LabVIEW, techniki refaktoryzacji oprogramowania oraz tworzenie i dystrybucja aplikacji w LabVIEW.

Strona przedmiotu
103A-ELEIF-ISP-PWJC brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi właściwościami języka C++ (w standardach C++17 i C++20) usprawniającymi efektywne tworzenie oprogramowania w z wykorzystaniem metodyk: obiektowej i funkcyjnej z elementami programowania generycznego.

Strona przedmiotu
103A-ELEIK-ISP-PUF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z popularnymi układami programowalnymi typu FPGA, podstawowymi metodami ich programowania oraz narzędziami służącymi do konfigurowania układów FPGA. W ramach przedmiotu studenci poznają architekturę układów FPGA, narzędzia projektowe i metodykę programowania układów FPGA. Przedmiot kładzie duży nacisk na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, w związku z czym studenci będą mogli praktycznie zweryfikować swoje umiejętności samodzielnie tworząc, symulując, optymalizując, kompilując i testując układy FPGA na platformach testowych.

Strona przedmiotu
103B-ELEIK-ISP-PADS brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala studentom na zapoznanie się z podstawowymi problemami związanymi z projektowaniem obwodów drukowanych. Prezentowane są konstrukcyjne i technologiczne uwarunkowania projektu, wpływ elementów pasożytniczych na działanie urządzenia, wybrane metody automatycznego rozmieszczenia elementów i prowadzenia ścieżek przewodzących oraz sposoby wykorzystania nowoczesnego oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Celem laboratorium jest wykonanie projektu płytki obwodu drukowanego na podstawie schematu zaproponowanego przez prowadzącego lub studenta oraz przygotowanie dokumentacji produkcyjnej i plików sterujących automatyczne urządzenia wykonawcze. Na laboratorium jest wykorzystywany program PADS (Personal Automated Design System) służący do wspomagania projektowania obwodów drukowanych. Zaprojektowane obwody drukowane mogą zostać wykonane w ramach przedmiotu.

Strona przedmiotu
103C-ELEIF-ISP-PSSV brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje kompleks zagadnień związanych z modelowaniem, fizyczną realizacją i weryfikacją systemów scalonych VLSI, cyfrowych i mieszanych, realizowanych we współczesnych nanometrowych procesach technologicznych, w tym typu FinFET i FD-SOI. W pierwszej części omawiana jest specyfika realizacji bramek logicznych technologiach nanometrowych, od projektu schematu elektrycznego po topografię. Drugą grupą zagadnień są techniki automatycznej syntezy logicznej oraz syntezy topografii ze szczególnym uwzględnieniem zasad specyfikowania ograniczeń projektowych, analizy zależności czasowych (STA), dystrybucji sygnału zegarowego i prowadzenia szyn zasilania i masy. Następnie przedstawiane są metody modelowania behawioralnego układów analogowych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu na przykładzie Verilog-AMS. Omawiane są też problemy projektowania układów wejścia-wyjścia. Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi EDA i najnowszych przemysłowych technologii.

Strona przedmiotu
103A-ELEIF-ISP-TSIN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2024/2025 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistyczną wiedzą inżynierską z zakresu techniki światłowodowej z naciskiem na praktyczne aspekty związane ze światłowodami i światłowodową techniką pomiarową. Przedmiot ten ma za zadanie dostarczenie nie zbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych (zdobytych na zajęciach laboratoryjnych) niezbędnych do radzeniem sobie z zagadnieniami inżynierskimi z zakresu techniki światłowodowej oraz do prowadzenia prac badawczych w tej tematyce. Znaczący akcent w przedmiocie położony został na praktyczną wiedzę dotyczącą metrologii światłowodowej oraz na przybliżenie kluczowych zagadnień z zakresu współczesnej inżynierii fotonicznej wykraczających poza podstawowy kurs Fotoniki Światłowodowej (FOS).

Strona przedmiotu
103B-ELEIK-ISP-TRA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz metodami ich realizacji zarówno programowymi jak i sprzętowymi – obejmując zakres od przetworników A/C i C/A do implementacji algorytmów przy zastosowaniu układów FPGA i procesorów sygnałowych.

Strona przedmiotu
103B-ELEIF-ISP-WMS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dziedzina mikrosystemy jest wysoce interdyscyplinarna, obejmująca wszystkie główne dziedziny techniki, włączając fizykę, chemię, biologię, oraz materiałoznawstwo. Żaden pojedynczy kurs nie jest w stanie objąć w szczegółach wszystkich tych dziedzin. W ramach przedmiotu dyskutowana będzie natura inżynierii w mikroskali, techniki wytwarzania, zastosowania mikroprzyrządów, zagadnienia dotyczące komercjalizacji M(O)EMS oraz trendy przyszłościowe. Zagadnienia te będą analizowane na przykładzie produktów komercyjnych oraz przyrządów prezentowanych w literaturze naukowej.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)