Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki-mgr.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki-mgr.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
2013L - rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
2013Z - rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
2014L - rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
2014Z - rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
2015L - rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
2015Z - rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
2016L - rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
2016Z - rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
2017L - rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
2017Z - rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
2018L - rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013L 2013Z 2014L 2014Z 2015L 2015Z 2016L 2016Z 2017L 2017Z 2018L 2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L
103A-ELSZE-MSP-ASPE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów pragnących poznać sposób działania narzędzi programistycznych używanych w procesie projektowania zintegrowanych systemów elektronicznych. Algorytmy leżące u podstaw tych narzędzi są analizowane pod względem złożoności obliczeniowej i ograniczeń w ich zastosowaniu a algorytmy numeryczne pod względem zbieżności i dokładności. Omówione są metody poprawy tych parametrów. Podstawowe obszary to symulacja układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych), testowanie i diagnostyka tych układów oraz synteza ich topografii. Część praktyczna przedmiotu obejmuje projekt programistyczny dotyczący jednego z zagadnień wykładowych, wybranego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-MSP-CHA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najczęściej używanymi współczesnymi technikami charakteryzacji materiałów oraz mikro- i nanostruktur. Przedstawione zostaną metody mikroskopowe, skanujące, dyfrakcyjne, spektroskopowe oraz profilowe, ich wady i zalety, zakresy zastosowań oraz zasady działania urządzeń. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci wykorzystają w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie wykładu, poprzez działania na specjalistycznym sprzęcie do charakteryzacji materiałów oraz mikro- i nanostruktur.

Strona przedmiotu
103A-ELSZE-MSP-ZEUS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja „zero-power electronics” pojawiła się jako wynik tak znacznej redukcji poboru mocy przez zaawansowane technologie CMOS, że ich zasilanie staje się możliwe za pomocą minimalnych ilości energii zbieranej z otoczenia, tzw. „energy harvesting”. Ma to szczególne znaczenie dla rozwoju systemów Internetu Rzeczy (IOT), gdyż sensory IOT występują w wielkiej liczbie (tryliony sztuk), co sprawia, że zasilanie bateryjne staje się niepraktyczne. Wykład składać się będzie z dwóch części. W części I – przedstawimy nowoczesne technologie CMOS zwracając uwagę na te cechy, które szczególnie przyczyniają się do ich wyjątkowo małego zapotrzebowania na energię. W części II – przedstawimy nowoczesne metody pozyskiwania energii z otoczenia z uwzględnieniem problemów prostowania małych sygnałów i przechowywania małych porcji energii.

Strona przedmiotu
103A-ELSZE-MSP-FOMI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi przegląd zastosowań techniki fotonicznej w przetwarzaniu, wytwarzaniu i przesyłaniu sygnałów mikrofalowych. W jego ramach mieści się przedstawienie szeregu procesów, które są dobrze znane i opisane w domenie mikrofalowej, jednak ze względu na znacznie szersze możliwości i większy potencjał układów fotonicznych, są zdecydowanie bardziej efektywne kiedy przeprowadzi się je w domenie fotonicznej. W ramach przedmiotu, student pozna te mechanizmy, zapozna się z typowymi układami realizującymi opisywane funkcjonalności i z metodologią ich projektowania.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-MSP-MMC brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie do metod symulacyjnych znanych jako metody Monte Carlo. Stanowią one coraz powszechniej stosowane narzędzia do rozwiązywania nieraz bardzo złożonych problemów spotykanych w nauce i technice. Wspólną cechą metod MC jest próbkowanie wykorzystujące liczby losowe. Sposobom generacji tych liczb oraz testom właściwości ich generatorów poświęcona jest pierwsza część wykładu. W dalszej części przedstawione jest naturalne wykorzystanie metody do obliczania całek zwłaszcza wielowymiarowych, kiedy ujawnia się przewaga metody MC nad innymi metodami numerycznymi, szczególnie gdy zastosuje się omówione w wykładzie metody zwiększenia efektywności próbkowania. W dalszej części wykład przedstawia metody perkolacji, błądzenia przypadkowego oraz model Isinga wykorzystywane do badania zjawisk i procesów z różnych dziedzin wiedzy. Zarysowane zostały dalej metody symulowania zjawisk dyfuzji i transportu - fundamentalnych dla mikroelektroniki. (...)

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-MSP-NAN brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie stanu obecnego i perspektyw rozwoju nanotechnologii oraz związanych z tym problemów i ograniczeń, szczególnie w kontekście realizacji struktur przetwarzających informację. Dyskutowane będą uwarunkowania fizyczne i technologiczne procesów umożliwiających wytwarzanie i obróbkę materiałów, struktur, przyrządów i układów w skali nanometrowej, tj. specyfika środowisk "clean-room", próżni oraz plazmy. Omówione zostaną również klasyczne (wraz z modyfikacjami) i alternatywne metody wytwarzania nanostruktur niskowymiarowych. W ramach projektu studenci będą pogłębiać swoją wiedzę przygotowując krótkie prezentacje dotyczące szeroko pojmowanych nanotechnologii.

Strona przedmiotu
103A-ELSZE-MSP-NOFO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z bieżącymi nurtami badań oraz najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie fotoniki, a także modelami opisu zjawisk zachodzących w strukturach fotonicznych. Przedmiot zawiera przegląd najnowszych badań w dziedzinie fotoniki wraz z omówieniem ich praktycznych zastosowań oraz fizycznej podstawy działania omawianych przyrządów, włączając w to:

 • Przetwarzanie sygnału w systemach jednofotonowych,
 • Pułapkowanie optyczne atomów oraz manipulacje i pozycjonowanie optyczne obiektów w skali nano,
 • Współczesną metodykę projektowania układów fotonicznych,
 • Kształtowanie odpowiedzi elektromagnetycznej układów nanocząsteczkowych,
 • Technologia struktur samoorganizujących oraz materiałów niskowymiarowych na potrzeby zastosowań fotonicznych,
 • Metaoptyka i właściwości metaatomów,
 • Współczesne konstrukcje laserów (nanolasery plazmoniczne, lasery jednofotonowe, generacja superkontinuum, lasery rentgenowskie).
Strona przedmiotu
103A-ELSZE-MSP-PMINS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główną ideą realizowaną w ramach przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom o układowych aspektach wykorzystania przyrządów i elementów mikro- i nanoelektronicznych we współczesnych systemach elektroniki wbudowanej. Nacisk położony jest w głównej mierze na praktyczne problemy związane z projektowaniem analogowo-cyfrowych systemów wbudowanych w oparciu o takie elementy półprzewodnikowe jak: diody (p n, Schottky’ego, Zenera, Esakiego, transil, trisil), tranzystory (MOSFET, bipolarne, IGBT, HEMT, TFET), tyrystory, triaki, diaki, dynistory, termistory NTC oraz PTC, warystory, fotodiody, fotorezystory, fototranzystory, optotriaki, a także inne o bardziej złożonej budowie, np. mikromechaniczne (MEMS) czujniki: przyspieszenia, obrotu, pochyłu, ciśnienia, gazów itd.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-MSP-TSP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest poznanie najważniejszych metod badania i charakteryzacji materiałów i struktury elektronicznych i fotonicznych, opartych na oddziaływaniu różnego rodzaju promieniowania z materią. Zróżnicowane techniki spektroskopowe stosuje się powszechnie w chemii, fizyce, astronomii i innych obszarach w celu uzyskania różnorodnych informacji o badanej substancji, począwszy od składu atomowego, przez budowę chemiczną, aż po strukturę jej powierzchni. Tematyka wykładu obejmować będzie poznanie najważniejszych metod spektroskopowych: zjawisk, na których są oparte, technik eksperymentalnych oraz zastosowań.

Strona przedmiotu
103A-ELSZE-MSP-TASM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony jest dla konstruktorów systemów wbudowanych (embedded systems), czyli systemów elektronicznych, które, w ogólności, pobierają informacje z otaczającego świata w postaci sygnałów analogowych, przetwarzają je w dziedzinie cyfrowej oraz wytwarzają/dostarczają informacje wyjściowe. Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze sposobami przetwarzania przez system elektroniki wbudowanej informacji ze „świata analogowego”. Sprowadza się to do przetwarza sygnałów analogowych, poczynając od ich wczytania z czujników wielkości fizyko-chemicznych, a kończąc na przesłaniu ich cyfrowej reprezentacji do cyfrowego systemu przetwarzającego.

Strona przedmiotu
103A-ELSZE-MSP-UMFO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi metodami przetwarzania i analizy obrazów w ujęciu systemów wizyjnych dla potrzeb IoT.

Przedmiot zawiera, dyskusję podstawowych i zaawansowanych metod przetwarzania i analizy obrazu. W ramach przedmiotu słuchacz zostanie zaznajomiony z metodami przetwarzania i analizy obrazów statycznych, zmiennych w czasie, wielospektralnych. Kolejny dział ma na celu przedstawienie architektur głębokiego uczenia oraz nauczenie sposobu trenowania oraz ewaluacji istniejących i własnych sieci neuronowych do rozpoznawania obrazów. Celem przedmiotu jest również pokazanie skuteczności wprowadzonych metod w rozwiązywaniu praktycznych problemów automatycznego rozpoznawania. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną metodyki projektowania i ewaluacji wizyjnych systemów IoT.

Strona przedmiotu
103A-ELSZE-MSP-WPIUM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami energoelektroniki od strony układowej i przyrządowej, m.in. ze strukturą, zasadą działania i charakterystykami elektrycznymi typowych półprzewodnikowych przyrządów mocy (np. diody, tyrystory, tranzystory MOS, tranzystory IGBT, HEMT), ich parametrami użytkowymi oraz zastosowaniami w kontekście nowoczesnych układów i urządzeń energoelektronicznych. Dyskutowane będą także problemy niezawodności przyrządów mocy.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-MSP-WLS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny rozwój zainteresowania aktywnymi elementami światłowodowymi (zarówno o geometrii włóknowej jak i planarnej), znajdujący odzwierciedlenie w pracach badawczych coraz większej ilości laboratoriów naukowych na świecie. Zalety takich urządzeń, do których można zaliczyć przede wszystkim wysoką sprawność, zwartą konstrukcję, stabilność i łatwość integracji z torami komunikacji światłowodowej, predestynują je do zastosowań w układach telekomunikacji optycznej, optoelektroniki zintegrowanej oraz optycznego przetwarzania informacji. Znakomitym przykładem są tu układy wzmacniaczy światłowodowych, które w ciągu zaledwie kilku lat przeszły z fazy urządzeń laboratoryjnych do komercyjnie stosowanych w telekomunikacji dalekiego zasięgu. Specyficzna geometria ośrodka aktywnego, w połączeniu z wysokim wzmocnieniem na jednostkę długości pozwalają na konstruowanie nowej generacji wąskopasmowych, jednomodowych źródeł promieniowania laserowego na (...)

Strona przedmiotu
103B-ELxxx-MSP-WLS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat aktywnych układów światłowodowych, zarówno od strony teoretycznej, jak i z punktu widzenia zastosowań w układach telekomunikacji i optoelektroniki zintegrowanej. Wykład zaznajamia studentów z nowoczesnym formalizmem opisu zjawisk oddziaływania fal elektromagnetycznych z ośrodkami liniowymi, nieliniowymi i wzmacniającymi, opartym na półklasycznej teorii promieniowania, rachunku operatorowym oraz metodami rozwiązywania nieliniowych równań Schrödingera. Omawiane zagadnienia stanowią rozszerzenie wiadomości z wybranych działów fizyki, szczególnie teorii pola elektromagnetycznego i optyki kwantowej.

Strona przedmiotu
103B-ELxxx-MSP-ZOUL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi układami optyki zintegrowanej i ich wykorzystaniem w procesie przetwarzania informacji. Przewaga systemów fotonicznych nad elektronicznymi wynika z wyższej częstotliwości promieniowania optycznego, możliwości równoległego przetwarzania sygnału oraz wykorzystania kwantowej natury fotonów. Efekty kształcenia obejmują znajomość podstaw fizycznych oraz sposobów realizacji optycznych elementów logicznych i pamięciowych w postaci objętościowej i planarnej. Ponadto znajomość takich zagadnień jak: przełączanie i modulacja z wykorzystaniem optycznych efektów nieliniowych, mikro-rezonatory optyczne, bistabilność optyczna oraz połączenia optyczne. Wynikiem zaliczenia przedmioty będzie też opanowanie tematyki analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnału optycznego i znajomość architektury procesora optycznego.

Strona przedmiotu
103A-ELSZE-MSP-ZUKO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw na temat projektowania układów nadawczo-odbiorczych do komunikacji radiowej w realizacji scalonej (RFIC – ang. Radio-Frequency Integrated Circuit). Studenci zostaną zapoznani z zasadami działania i realizacją scalonych układów CMOS/BiCMOS i systemów elektronicznych charakteryzujących się specjalnymi wymaganiami, takimi jak mały pobór mocy, małe szumy, małe zniekształcenia nieliniowe, duża sprawność. Tego typu układy i systemy są stosowanych we współczesnych bezprzewodowych systemach komunikacyjnych, systemach przenośnych typu GPS, GSM, LTE, Bluetooth itp.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)