Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Fizyka )-Elektronika-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Fizyka )-Elektronika-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L
103A-ELxxx-ISP-ELFO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami podstaw działania, konstrukcji i zastosowań elementów fotonicznych, będących podstawą funkcjonowania współczesnych układów przetwarzania i zapisu informacji oraz systemów telekomunikacyjnych; ukształtowanie wśród studentów zrozumienia zasady działania podstawowych elementów i układów fotonicznych; zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami i możliwościami zastosowania elementów i układów fotonicznych.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-FILE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny fizyki ogólnej i kwantowej, niezbędnymi dla dalszego procesu kształcenia na kierunku Elektronika. Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu oraz zajęć laboratoryjnych. Wykład jest ukierunkowany przede wszystkim na poznawanie i rozumienie ważnych zjawisk fizycznych, lecz z możliwie minimalnym wykorzystaniem zaawansowanego aparatu matematycznego. Dzięki takiemu podejściu stanowi optymalne podłoże dla zdobywania dalszych, bardziej sformalizowanych umiejętności. Towarzyszące wykładowi zajęcia laboratoryjne mają na celu przede wszystkim nabycie umiejętności świadomego planowania eksperymentu i logicznej interpretacji uzyskanych danych pomiarowych.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-FPEF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami fizycznymi występującymi w ciałach stałych (ze szczególnym uwzględnieniem półprzewodników), z własnościami elektrycznymi i optycznymi tych materiałów oraz z podstawami działania przyrządów półprzewodnikowych w systemach mikro- i nanoelektroniki.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-LEM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem teorii elektromagnetyzmu. Przedmiot jest kontynuacją Teorii Elektromagnetyzmu (TEM). Przedmiot ma zapewnić podstawowe informacje wymagane dla kolejnych przedmiotów związanych tematyką układów wielkiej częstotliwości (MIKE oraz MIKEL).

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-LFPEF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratorium jest praktyczne utrwalenie i rozszerzenie wiedzy zdobytej przez studentów na wykładach z Fizyki Półprzewodników w Elektronice i Fotonice poprzez obserwację zjawisk fizycznych w przyrządach półprzewodnikowych i ich wpływu na charakterystyki oraz parametry elektryczne badanych elementów.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-LPPP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratorium jest praktyczne utrwalenie i rozszerzenie wiedzy zdobytej przez studentów na wykładach z Podstaw Przyrządów Półprzewodnikowych, w szczególności związanej z działaniem i praktycznym zastosowaniem powszechnie używanych przyrządów półprzewodnikowych. Wyznaczone w trakcie zajęć parametry użytkowe badanych elementów będą zestawiane z danymi katalogowymi komercyjnie dostępnych przyrządów.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-PPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z działaniem i zastosowaniem powszechnie stosowanych przyrządów półprzewodnikowych oraz z trendami rozwojowymi elektroniki półprzewodnikowej, a także nauczenie ich podstaw doboru przyrządów do określonego zastosowania na podstawie parametrów użytkowych podanych w kartach katalogowych.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-TEMZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii elektromagnetyzmu. Przedmiot podzielony jest na wykłady i ćwiczenia. Przedmiot ma zapewnić podstawowe informacje wymagane dla kolejnych przedmiotów związanych tematyką układów wielkiej częstotliwości (LEM, MIKE, MIKEL).

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-WDOF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami podstaw dotyczących zjawisk fizycznych związanych z wytwarzaniem (generacją), propagacją,

przetwarzaniem i detekcją promieniowania elektromagnetycznego z zakresu optycznego. Wykład stanowi wstęp do przedmiotów z obszaru techniki laserowej, fotoniki światłowodowej, przetwarzania obrazu oraz elementów i układów optoelektronicznych rozwijanych w ramach specjalności.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)