Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty obieralne )-Informatyka biomedyczna-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty obieralne )-Informatyka biomedyczna-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L
103B-IBxxx-ISP-ABM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniem zastosowań akceleratorów cząstek naładowanych w naukach biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do rutynowych napromieniowań onkologicznych wiązkami elektronów i fotonów wysokoenergetycznych. Omawiane jest także zastosowanie wiązek hadronowych (protony i ciężkie jony) oraz aparatura radioterapeutyczna do ich generowania.

Strona przedmiotu
103C-ELEIM-ISP-ABM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniem zastosowań akceleratorów cząstek naładowanych w naukach biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do radioterapii.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-LABV brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykorzystywania środowiska LabVIEW w rozwiązywaniu problemów pomiarowych spotykanych w praktyce inżynierskiej Inżynierii Biomedycznej.

Strona przedmiotu
103B-IBxxx-ISP-AE brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zawarty jest przegląd metod rozwiązywania zadań inżynierskich dla osób nieobeznanych z metodami optymalizacji numerycznej. Główny nacisk położony jest na rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia, a w szczególności umiejętności określenia ram zagadnienia, wydzielenie celów oraz dobranie najbardziej dogodnej reprezentacji problemu. Na początku rozważane są zagadnienia podstawowe: model, i jego znaczenie, reprezentacja, cel i funkcja celu. Następnie przedstawiany jest przegląd klasycznych metod optymalizacji. Na zakończenie prezentowane są metody heurystyczne, takie jak metoda symulowanego wyżarzania, poszukiwań z tabu, kontrolowane przeszukiwanie przypadkowe i algorytmy ewolucyjne. Rozważane algorytmy są łatwe do zrozumienia i implementacji dla każdego inżyniera ze znajomością podstaw programowania.

Strona przedmiotu
103B-ELEIM-ISP-ADP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zapoznaje studentów ze strukturami, własnościami i analizą zbiorów danych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej oraz z metodami wspomagania diagnoz. Zawiera również podstawowe wiadomości z analizy danych pomiarowych w medycynie nuklearnej.

Strona przedmiotu
103A-IBIBM-ISP-BEMSI brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 8 godzin
 • Projekt - 7 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 8 godzin
 • Projekt - 7 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 8 godzin
 • Projekt - 7 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 8 godzin
 • Projekt - 7 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych w systemach informatycznych.

Strona przedmiotu
103B-IBxxx-ISP-BIT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat biometrycznych metod identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Przedyskutowane będą zarówno nadzieje jak i obawy związane z zastosowaniem biometrycznych technik identyfikacji i weryfikacji tożsamości, a także związane z tym problemy natury etnicznej, kulturowej czy religijnej. Omówione zostaną zarówno techniki biometryczne o implementacjach rynkowych jak i techniki dopiero rozwijające się. Omówione będą aspekty przechowywania i bezpiecznej wymiany danych biometrycznych (rezygnacja z centralnych baz danych biometrycznych, zastosowanie kart mikroprocesorowych, dynamiczne kodowanie informacji biometrycznej) oraz metody testowania żywotności w biometrii. Wykład wzbogacony będzie przez zajęcia w Laboratorium Biometrii, w którym dostępny jest współczesny sprzęt biometryczny wraz z niezbędnymi narzędziami programistycznymi, co umożliwia samodzielną realizację wybranych metod biometrycznych.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-DEPJO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych detektorów promieniowania jonizującego, w szczególności tych, które znajdują zastosowanie w medycznej aparaturze diagnostycznej, w technikach medycyny nuklearnej i wykorzystywanych dla potrzeb medycznych technik analitycznych. Prezentowane są także rozwiązania układów elektronicznych współpracujących z detektorami, specyficzne dla tzw. elektroniki jądrowej.

Strona przedmiotu
103A-TLRTM-ISP-OPA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy programowania obiektowego w języku Java z naciskiem na wykorzystanie go w programowaniu aplikacji sieciowych (rozproszonych) w architekturze klient-serwer, współbieżnych i multimedialnych.
Celem przedmiotu jest opanowanie zaawansowanych technik programistycznych związanych z komunikacją sieciową oraz zapoznanie z niestandardowymi pakietami języka, mającymi zastosowanie w aplikacjach multimedialnych; nauczenie praktycznego wykorzystania Javy w programowaniu aplikacji multimedialnych.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-MZMO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami środowiska programistycznego MATLAB przy wspomaganiu prac inżynierskich oraz badawczych. Wykłady obejmują charakterystykę środowiska MATLAB oraz charakterystykę numerycznych i symbolicznych narzędzi i algorytmów przydatnych w analizie, modelowaniu oraz projektowaniu inżynierskim. Charakterystyka ta obejmuje narzędzia programistyczne, które umożliwiają przetwarzanie danych, sygnałów oraz obrazów, jak również realizacje zadań sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-MES brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczenie samodzielnego formułowania i rozwiązywania poprzez analizę numeryczną złożonych zagadnień statyki, dynamiki i termodynamiki. Opanowanie w zakresie podstawowym techniki korzystania z programu ANSYS umożliwiającego symulację zachowania się skomplikowanych układów i elementów konstrukcyjnych.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-PMOM brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom wiadomości wstępnych o zastosowaniu modeli matematycznych w fizjologii i patologii człowieka. Materiał obejmuje także wybrane zagadnienia pozyskiwania danych w badaniach klinicznych oraz wykorzystanie modeli w diagnostyce i terapii medycznej. Przypomniane zostaną pojęcia obserwacji w medycynie, skale pomiarowe i zasady metrologii. Metody planowania eksperymentu i schematy badań klinicznych są ważnym elementem metodyki poznawczej. Wprowadzone zostanie pojęcie modelu w medycynie, klasyfikacja modeli wg różnych kryteriów. Przedstawione zostaną podstawy identyfikacji parametrów modeli i weryfikacja ich jakości. Duża część wykładu będzie poświęcona modelom epidemiologicznym - przybliżone zostaną takie zagadnienia jak regresja liniowa, logistyczna, sieci neuronowe, klasyfikatory Bayesowskie czy maszyna wektorów nośnych. Szczegółowo omówione zostaną możliwości wykorzystania modeli liniowych. Druga część kursu będzie miała charakter (...)

Strona przedmiotu
114A-IBIBM-ISP-PADR brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad programowania w języku R ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z pakietów zewnętrznych, ładowania i obróbki danych, wizualizacji wyników, standardowej analizy na danych medycznych, a także dokumentowania wyników swojej pracy.

Strona przedmiotu
1140-00000-ISP-7244 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-POAS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności programowania w języku Python w tym programowania obiektowego oraz implementacji wybranych algorytmów i struktur danych w tym języku.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-SNB brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe informacje dotyczące konstrukcji, topologii i metod uczenia sztucznych sieci neuronowych, ich powiązań ze wzorcami biologicznymi, a także aplikacji medycznych. Jednym z zasadniczych celów jest przedstawienie istniejących i perspektywicznych zastosowań sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach specyficznych dla Inżynierii Biomedycznej, takich jak np. systemy wspomagania diagnostyki, kompresja danych medycznych czy wspomaganie terapii, a także w badaniach neurofizjologicznych.

Strona przedmiotu
103A-IBAME-ISP-TEMI brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów programowania mikroprocesorów i mikrokontrolerów w języku wysokiego poziomu ze szczególnym uwzględnieniem układów 32-bitowych z rdzeniem ARM. Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji nabytych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-TUDM brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z aparaturą ultradźwiękową stosowaną w diagnostyce medycznej.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-TMENU brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest szerokie przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z zastosowaniem elektroniki i technik komputerowych w medycynie nuklearnej, w szczególności: budowa i działanie aparatury elektronicznej do badań obrazowych za pomocą izotopów promieniotwórczych, algorytmy tworzenia, prezentacji i przetwarzania medycznych obrazów dwu i trójwymiarowych.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-MATLA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykorzystywania środowiska MATLAB w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych spotykanych w praktyce inżynierskiej oraz graficznej prezentacji danych i wyników.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)