Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Wytwarzanie )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Wytwarzanie )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
2024Z - rok akademicki 2024/2025 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L 2024Z
103A-INxxx-MSP-AIS brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie problemu integracji złożonych systemów na poziomie architektonicznym, miejsca i roli systemów informatycznych w architekturze korporacyjnej oraz sposobu wykorzystania architektury usługowej. Wykład przedstawia też cele i korzyści wynikające z zarządzania architekturą złożonych systemów oraz metody modelowania decyzji architektonicznych. Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają studentom praktycznie zapoznać się z zagadnieniami projektowania architektury systemu.

Strona przedmiotu
103A-INISY-MSP-MODA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawiać będzie na poziomie zaawansowanym cele oraz różne metodyki i „filozo-fie” modelowania. Przypomniane i znacząco rozwinięte zostaną zagadnienia modelowania za pomocą technik UML i ERD. Szczegółowo przedstawione zostaną modele bardziej zaawan-sowane, np. z użyciem klas potęgowych, wraz z ich nietrywialnymi implementacjami. Oma-wiane modele dotyczyć będą zarówno systemów transakcyjnych jak i hurtowni danych. Przedstawione zostaną różne implementacje modeli, np.: relacyjna, obiektowa, relacyjno-obiektowa, XML, JSON, ewentualnie związane z tzw. bazami No-SQL. Część projektowa polegać będzie na stworzeniu w UML modelu danych dla niebanalnego problemu oraz zapro-jektowaniu kilku jego różnych implementacji.

Strona przedmiotu
103A-INISY-MSP-EPADT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2024/2025 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w zagadnienia podejścia procesowego wychodząc z podejścia systemowego do organizacji i pokazując ich związek z metodami zarządzania. Ważny blok tematyczny dotyczy metod i narzędzi modelowania procesów. Oprócz omówienia różnych notacji, przedstawione są wzorce procesowe stanowiące wiedzę uniwersalną. Przedstawiane są również metody symulacji procesów oraz ich optymalizacja. Przedmiot dotyka również architektury i wytwarzania systemów informatycznych opartych o sterowanie modelami i wykorzystujących silniki procesowe. Omawiane są także zagadnienia automatyzacji procesów poprzez roboty programistyczny oraz zagadnienia odkrywania wiedzy o procesach. Wiedza procesowa jest przedstawiona również przez pryzmat transformacji cyfrowej i przełomowych technologii kształtujących tę transformację.

Strona przedmiotu
103A-INxxx-MSP-PORR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat prowadzenia obliczeń wektorowych, równoległych i rozproszonych na komputerach wielordzeniowych (wykorzystujących ewentualnie rozszerzenia strumieniowe SSE, karty graficzne), superkomputerach, a także w klastrach i gridach. W dalszej części wykładu omówione będą przykłady zastosowania obliczeń równoległych do rozwiązywania złożonych zadań analizy numerycznej - klasycznych oraz związanych z Internetem.

Strona przedmiotu
103B-INISY-MSP-PORR brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci nauczą się wykorzystywać w pełni w swoich programach możliwości jakich dostarcza współczesna technologia, której podstawą są procesory wielordzeniowe, sieć oraz akceleratory, w tym oparte na kartach graficznych, chmury i mgły obliczeniowe.

Przedstawione zostaną podstawowe standardy przemysłowe, w tym:

a) dla maszyn z pamięcią wspólną - język dyrektyw zrównoleglających OpenMP (wykorzystywany także w systemach z akceleratorami), biblioteka wątków POSIX oraz wątki obecnego standardu języka C/C++;

b) dla klastrów i gridów oraz maszyn z pamięcią lokalną - standard MPI (Message Passing Interface);

c) środowiska dla przetwarzania Big Data – Hadoop, Apach Spark, OpenStack. itp.

Strona przedmiotu
103A-INISY-MSP-PSD brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 6 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 6 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 6 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dedykowany jest zagadnieniom przetwarzania i analizie danych o charakterze strumieniowym w czasie prawie rzeczywistym. Dane strumieniowe są wykorzystywane w rozwiązanych Big Data, gdzie dane o różnych typach są generowane z dużą szybkością. Rozwiązania tego typu występują w szeroko stosowanych rozwiązaniach IoT (Internetu rzeczy), Przemysłu 4.0, monitoringu pojazdów czy rozwiązaniach z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz wielu innych. W ramach przedmiotu zostaną pokazane przykłady zastosowań, platformy programistyczne do analiz danych strumieniowych oraz podstawy algorytmów statystycznych oraz bazujących na metodach uczenia maszynowego opracowanych na potrzeby przetwarzania danych strumieniowych. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane również metody projektowania systemów informatycznych, które są oparte o rozwiązania bazujące na przetwarzaniu danych o charakterze strumieniowym.

Strona przedmiotu
103A-INISY-MSP-ERSMS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oprogramowanie ciągle się zmienia, ale podstawowe zasady tworzenia oprogramowania pozostają takie same. Celem przedmiotu jest analiza wad i zalet różnych technologii przetwarzania i przechowywania danych dużej skali. Studenci dowiedzą się, jak zastosować różne rozwiązania w praktyce i jak w pełni wykorzystać dane w nowoczesnych aplikacjach.

Strona przedmiotu
103A-INSID-MSP-TASS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom fenomenu powiązań społecznych, reprezentowanych przez obfitość i różnorodność śladów cyfrowych, pozostawianych przez ludzi. Struktura tych śladów może być ściśle zdefiniowana (np. w rejestrach połączeń telefonicznych, śladach GPS tras ruchu, danych biomedycznych), częściowo otwarta (dane opatrzone etykietami) lub zupełnie swobodna (wiadomości tekstowe, artykuły itp.). Kojarzenie ze sobą danych z różnych źródeł, choć w sposób naturalny niedoskonałe, prowadzi do uzyskania baz o zupełnie nowej wartości. Kojarzone dane są obecnie stosunkowo łatwo dostępne, a proste techniki ich analizy wspomagają uzyskiwanie informacji niezbędnej w objaśnianiu, przewidywaniu lub inżynierii określonych zjawisk, takich jak np. tworzenie grup, rozprzestrzenianie informacji. Wiedza ta ma obecnie konkretną wartość użytkową. Studenci zostają zapoznani z podstawowymi pojęciami dotyczącymi modelowania sieci, oraz z dostępnymi narzędziami i technikami (...)

Strona przedmiotu
103A-INISY-MSP-WSO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia technologie wykorzystujące wirtualizację i konteneryzację do budowy nowoczesnych środowisk klastrowych i chmurowych służących do masowego przetwarzania danych. Zostaną przedstawione typowe środowiska wykorzystujące wirtualizację i konteneryzację oraz wybrane systemy zarządzania. Szczególny nacisk zostanie położony na sprzętowe aspekty budowy środowisk klastrowych w tym projektowanie sieci łączącej maszyny klastra i architektury przechowywania danych. W części teoretycznej zostaną przedstawione modele i metody wspomagające projektowanie i zarządzanie środowiskiem obliczeniowym służące wymiarowaniu zasobów, alokacji i szeregowaniu zadań oraz ograniczeniu zużycia energii włączając opracowane w ramach projektów badawczych realizowanych przez zespół autorski. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie badań symulacyjnych wybranych metod związanych z zarządzaniem klastrem bądź też wykonanie projektu środowiska obliczeniowego i jego weryfikację w małej skali.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)