Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Wytwarzanie systemów informatycznych )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Wytwarzanie systemów informatycznych )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L
103A-INISY-MSP-AASD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 16 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 16 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 16 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie jak budować inteligentne systemy rozproszone przy użyciu paradygmatów agentowych i aktorowych, a także problemów występujących w sytuacji decyzyjnej, gdy występujące ograniczenia są rozproszone pomiędzy decydentów, a także są ich prywatną informacją. Przedmiot będzie prowadzony zgodnie z metodą Problem Based Learning. Wykład będzie wspomagał studentów w wykonaniu projektu wykonywanego zespołowo, które celem będzie projekt i implementacja systemu decyzyjnego, w którym decyzje są rozproszone pomiędzy wiele uczestników. Na wykładzie przedstawione zostaną: standardy komunikacji FIPA; metody projektowania aplikacji wieloagentowych/aktorowych; platformy; zagadnienia mobilności i uczenia się agentów i aktorów; algorytmy podejmowania decyzji przez wiele aplikacji, rozwiązywania konfliktów, dokonywania uzgodnień; zagadnienia inteligencji zbiorowej i stadnej, wybrane metaheurystyki.

Strona przedmiotu
103B-INSZI-MSP-SPDB brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103B-INSZI-MSP-SIR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest tworzeniu systemów dla Internetu Rzeczy (IoT). Prezentowane są platformy sprzętowe, środowiska programowe, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, debugowanie w czasie rzeczywistym, protokoły komunikacyjne, zagadnienia bezpieczeństwa i chmury internetowe w kontekście konstruowania rozwiązań dla IoT. Przedmiot ten charakteryzuje się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w oparciu o najnowsze techniki i narzędzia dedykowane konstruowaniu systemów IoT.

Strona przedmiotu
103A-INSZI-MSP-SPZC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Systemy i Protokoły Zabezpieczeń w Cyberprzestrzeni przedstawia najważniejsze zaawansowane zagadnienia i aspekty szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. W ramach zajęć omówiona będzie tematyka związana z zagrożeniami dla użytkowników, systemów i sieci, a następnie scharakteryzowane zostaną najpopularniejsze rozwiązania wykorzystywane do ich zabezpieczania. Dodatkowo, zostaną zaprezentowane trendy rozwojowe zarówno systemów ochrony jak i samych zagrożeń oraz dobre praktyki zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Sposób prowadzenia przedmiotu jest ukierunkowany na naukę praktyczną z elementami pracy badawczej tj. umiejętnością analizy istniejących prac naukowych w wybranej tematyce oraz prowadzenia badań eksperymentalnych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.(...)

Strona przedmiotu
103A-INSZI-MSP-TBD brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami wykorzystywanymi w analizie danych typu Big Data. Główny nacisk będzie położony na omówienie zagadnień związanych wykorzystaniem narzędzi oraz projektowaniem własnych rozwiązań w ramach ekosystemu Hadoop. W szczególności, przedstawiony zostanie rozproszony system plików HDFS oraz system YARN, służący do zarządzania zasobami środowiska Hadoop’owego. W ramach wykładu i realizacji projektu, studenci zapoznają się ze sposobem organizacji danych w systemach Big Data, w tym interfejsami SQL, rozproszonymi formatami i bazami danych. Studenci nauczą się w jaki sposób projektować i implementować własne algorytmy rozproszone z wykorzystaniem Apache Spark.(...)

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-ZPDS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów, których wynikiem są produkty wspomagane Sztuczną Inteligencją (SI), również określane produktami Data Science (DS). W ramach przedmiotu zostaną przedstawione najważniejsze metodyki projektowe obecne w realizacji produktów DS i ich ograniczenia w kontekście tego typu przedsięwzięć. Wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia dot. Zarządzania Produktem, koncepcja tworzenia produktów oraz zostanie przybliżony Design Thinking. Dzięki połączeniu przedstawionych technik pokazana będzie możliwość skuteczniejszego realizowania różnych produktów DS, jak wykorzystując dobre wzorce oraz własną kreatywność w dynamiczny sposób dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Istotnym zagadnieniem jest także rozumienie specyfiki produktów DS, które z jednej strony dają olbrzymie możliwości, z drugiej wymagają wrażliwości na specyfikę SI.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)