Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Projektowanie systemów i urządzeń )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Projektowanie systemów i urządzeń )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z
103A-IRxxx-ISP-PBL6 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia systemów łączących funkcjonalności związane z rozproszonymi aplikacjami dla zastosowań Internetu Rzeczy, inteligentnym przetwarzaniem danych w chmurze obliczeniowej oraz automatycznym sterowaniem infrastrukturą Internetu Rzeczy. W ramach zajęć projektowych studenci zaprojektują i zbudują własne rozwiązanie, które połączy czujniki Internetu Rzeczy, aplikacje i przetwarzanie danych realizowane lokalnie, na brzegu sieci oraz w chmurze w jeden ekosystem. System ten będzie wykorzystywał zaawansowane techniki sieciowe, takie jak programowalne sterowanie siecią, wirtualizacja, rozproszone przetwarzania danych w sieci, sztuczna inteligencja. Z wymienionymi technikami studenci zapoznają się teoretycznie i praktycznie podczas realizacji warsztatów (zajęcia zintegrowane).

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-PBL4 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci w zespołach mają zaprojektować urządzenia IoT o zadanej funkcjonalności. Na kolejnych etapach: opracowują koncepcję rozwiązania, dobierają kluczowe podzespoły, budują prototyp proof-of-concept z użyciem modułów ewaluacyjnych, poznają narzędzie do projektowania obwodów drukowanych, uzupełniają bibliotekę elementów, rysują schemat ideowy, projektują płytkę drukowaną, przygotowują dokumentację projektową oraz zlecają produkcję obwodu drukowanego. W czasie, gdy trwa produkcja płytek docelowych, rozwijają oprogramowanie przy użyciu modułów ewaluacyjnych. Po powrocie płytek z produkcji, montują prototypy oraz przystępują do ich uruchamiania. Przeprowadzają badania zaprojektowanych urządzeń, m.in. weryfikują zgodność funkcji pełnionych przez układ z założeniami projektu, mierzą pobór energii. Przeprowadzane są analizy możliwości wprowadzenia urządzenia na rynek. Cały proces projektowania kończy się przygotowaniem raportu oraz prezentacji w formie krótkiego filmu.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-PBL3 brak brak brak brak 12
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami projektowania skalowalnych sieci IoT wykorzystujących komunikację przewodową i bezprzewodową. W ramach przedmiotu studenci zaprojektują i zrealizują demonstrator sieci IoT stanowiący rozwiązanie realistycznego problemu związanego z monitorowaniem lub/i sterowaniem rozproszonych węzłów, a następnie przeprowadzą badania opracowanego rozwiązania. Wykorzystane zostaną techniki dostępu bezprzewodowego i przewodowego oraz komunikacji w sieci Internet. Realizacja projektu pozwoli na porównanie obu technik dostępu, ustalenie słabych i mocnych stron obu rozwiązań. Przedmiot umożliwi zapoznanie studentów z podstawowymi standardami łączności bezprzewodowej i przewodowej stosowanymi w IoT. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem metodyki Double Diamond.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-PBL1 brak brak brak 10
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 98 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 98 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 98 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 98 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot, podzielony na dwa etapy, jest wprowadzeniem do projektowania urządzeń, komponentów i systemów dla Internetu Rzeczy. W pierwszym etapie zajęć studenci zdobywają wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności związane z pracą zespołową, jak również prowadzeniem projektów inżynierskich. Nabyte na tym etapie kwalifikacje będą wykorzystywane w ciągu dalszego toku studiów. Na podstawie uzyskanych doświadczeń, w kolejnej części kursu studenci bazując na gotowych modułach realizują projekt budowy w pełni funkcjonalnego urządzenia lub systemu dla Internetu Rzeczy. Wykonanie takiego urządzenia lub systemu będzie wymagało od uczestników wykorzystania nabytej w trakcie kursu praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych elementów i systemów elektronicznych, jak również narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-PBL2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do tworzenia systemów wbudowanych dla Internetu Rzeczy. Pozwala on na zapoznanie się i praktyczne wykorzystanie systemów sprzętowych, programowych, komunikacyjnych i obliczeniowych do tworzenia elementów składowych dla Internetu Rzeczy. Główny nacisk jest położony na zapoznanie się i konstruowanie systemów wbudowanych wraz z programowaniem systemów mikroprocesorowych z użyciem języka C. Rezultatem końcowym jest opracowanie i uruchomienie, w trakcie projektu, kompletnego rozwiązania pracującego w czasie rzeczywistym.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-PBL5 brak brak brak brak brak 12
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w praktyce z zasadami, procesami i technikami projektowania, implementacji i wdrażania systemów IoT „end-to-end” – od urządzenia wbudowanego do aplikacji klienckiej użytkownika.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)