Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Teleinformatyka )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Teleinformatyka )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z
103A-IRxxx-ISP-ARIUS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z procesem tworzenia systemów informatycznych realizujących usługi internetowe. Zostanie przedstawiony proces projektowania, implementacji i wdrażania systemów w architekturze zorientowanej usługowo SOA. Omówione zostaną metodyka i narzędzia do tworzenia i wdrażania aplikacji serwerowych w architekturze mikrousług oraz tworzenia aplikacji klienckich wykonywanych w przeglądarkach oraz na urządzeniach mobilnych.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-MADAN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zawiera treści związane inteligentnymi metodami analizy danych pozyskiwanych i przechowywanych w systemach Internetu Rzeczy. Założono, że główną lokalizacją składowania danych jest serwer, do którego poszczególne węzły przesyłają informacje pomiarowe. Z tego powodu główny nacisk kładziony jest na wydajne algorytmy analizy i przetwarzania takich danych w celach klasyfikacji, predykcji, wykrywania zależności. Zostaną przedstawione podstawowe metody odkrywania wiedzy w danych oraz wykorzystywania jej w procesie podejmowania decyzji. Omówione zostaną najpopularniejsze metody klasyfikacji, regresji. Wykład poświęcony będzie algorytmom dopasowanym do cech o charakterze ciągłym. Zostanie poruszony aspekt przetwarzania danych w systemach o ograniczonych możliwościach obliczeniowych np. mikrokontrolery czy komputery jednopłytkowe.Laboratorium obejmować będzie implementację i testowanie wybranych algorytmów z wykorzystaniem dostępnych bibliotek w języku programowania wysokiego poziomu.

Strona przedmiotu
103A-TLxxx-ISP-PCYB brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami cyberbezpieczeństwa. W ramach przedmiotu omówione zostaną fundamentalne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci, systemów i użytkowników wzajemnie na siebie oddziałowujących w świecie cyfrowym. W ramach wprowadzonego kontekstu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni przestawione zostaną trzy istotne obszary: analiza, detekcja złośliwego oprogramowania (malware), testy penetracyjne oraz kryminalistyka cyfrowa (digital forensics).

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-PTB brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu zawiera podstawowe informacje niezbędne do efektywnego wykorzystania urządzeń transmisji radiowej w systemach internetu rzeczy. Po wprowadzeniu do łączności bezprzewodowej zostaną omówione zjawiska w kanale propagacyjnym oraz podstawowe modele kanału. Kolejne zagadnienia dotyczą modulacji wykorzystywanych podczas transmisji oraz technik redukcji wpływu kanału na jakość transmisji. Następnie zostanie omówione przetwarzanie sygnałów radiowych, budowa urządzeń nadawczych i odbiorczych. Istotną część wykładu zajmują zagadnienia dotyczące technik rozpraszania widma, modulacji OFDM i technik MIMO. Zostaną omówione podstawy realizacji transmisji z użyciem tych technik, zalety i ograniczenia tych rozwiązań. Ostatnia część wykładu jest poświęcona sieciom bezprzewodowym. Po przedstawieniu technik wielodostepu i metod zarządzania zasobami radiowymi, zostanie przedstawiona klasyfikacja współczesnych sieci bezprzewodowych i ich podstawowe właściwości.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-TECHO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostanie omówiona architektura chmur obliczeniowych, techniki wirtualizacji, techniki sieciowe stosowane w centrach danych, zasady projektowania aplikacji i usług w rozproszonym środowisku chmurowym z wykorzystaniem zasobów dostępnych w chmurze oraz zasobów urządzeń na brzegu sieci (edge computing) i dostępnych w otoczeniu użytkownika (fog computing). Zostaną przedstawione narzędzia do zarządzania i orkiestracji usługami chmurowymi oraz zasady programowania aplikacji Internetu Rzeczy wykorzystujące specjalizowane środowiska chmurowe. Przedstawiona na wykładzie wiedza zostanie zweryfikowana praktycznie w ramach laboratoriów dot. wirtualizacji, zbudowania środowiska chmurowego wykorzystującego zasoby centrów danych oraz dostępne na brzegu sieci, orkiestracji aplikacji i usług, testowania wydajności systemów oraz wybranych mechanizmów np. skalowania aplikacji, równoważenia obciążenia, a także implementacji wybranej aplikacji IoT w rozproszonym środowisku chmurowym.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)