Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty obieralne )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty obieralne )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
2013L - rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
2013Z - rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
2014L - rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
2014Z - rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
2015L - rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
2015Z - rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
2016L - rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
2016Z - rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
2017L - rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
2017Z - rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
2018L - rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024Z - rok akademicki 2024/2025 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013L 2013Z 2014L 2014Z 2015L 2015Z 2016L 2016Z 2017L 2017Z 2018L 2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024Z
103B-TLSST-ISP-APPT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy jednego z podstawowych zagadnień w dziedzinie telekomunikacji, jakim jest projektowanie, implementacja i weryfikowanie protokołów komunikacyjnych. W odróżnieniu od innych dziedzin (jak np. teoria kolejek), w których nacisk został położony na zjawiska o charakterze ilościowym - stochastycznym, przedmiot niniejszy koncentruje się na poprawności logicznej i metodach jej uzyskania zarówno w teorii, jak i w praktyce telekomunikacyjnej. Jako podstawę dla rozważań wprowadza się specyficzny aparat formalny, pokrewny teorii grafów / automatów / procesów.

Strona przedmiotu
103A-TLxxx-ISP-BDBT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 25 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest prezentacja oraz nauczenie technologii baz danych, stanowiących podstawę współczesnej inżynierii oprogramowania. Omawiane są zagadnienia zarówno z obszaru baz relacyjno-obiektowych, jak i baz nierelacyjnych NoSQL, które stanowią podstawę ekosystemu technologii określanych mianem Big Data.

Strona przedmiotu
103A-TLSST-ISP-BOT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami przeprowadzania testów penetracyjnych i szeroko rozumianego audytu bezpieczeństwa. W trakcie zajęć zostanie przedstawiona strona teoretyczna oraz praktyczne narzędzia wykorzystywane przy przeprowadzaniu testów bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
103A-TLTZT-ISP-BUS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw kryptografii, usług bezpieczeństwa oraz ich zastosowań w praktyce. Obejmuje: zasady konstrukcji, opis działania i własności algorytmów i protokołów kryptograficznych, a także prezentację, tematycznie pogrupowanych, bezpiecznych usług realizowanych w sieciach.

Strona przedmiotu
103B-TLTTI-ISP-BUS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw kryptografii, usług bezpieczeństwa oraz ich zastosowań w praktyce. Obejmuje: zasady konstrukcji, opis działania i własności algorytmów i protokołów kryptograficznych, a także prezentację, tematycznie pogrupowanych, bezpiecznych usług realizowanych w sieciach, w tym we współczesnych sieciach mobilnych.

Strona przedmiotu
103A-TLSST-ISP-BSD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnymi technikami stosowanymi do budowy bezprzewodowych sieci dostępowych takich jak bezprzewodowe sieci lokalne (IEEE 802.11), bezprzewodowe sieci WiMAX (IEEE 802.16), sieci Bluetooth (IEEE 802.15.1/SIG) oraz technik dostępowych stosowanych w Internecie Rzeczy, tj. techniki Bluetooth Low Energy (BLE), BLE MESH, ZigBee oraz LPWAN (LoRa). W ramach wykładu zostaną omówione architektury sieci, zastosowane protokoły dostępu do medium transmisyjnego, oferowane usługi, stan standaryzacji oraz kierunki rozwoju. Ponadto, w ramach wykładu zostaną przedstawione wybrane metody analizy efektywności sieci oraz podstawy programowania usług w omawianych technikach.

Strona przedmiotu
103B-TLTTI-ISP-BSD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2024/2025 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnymi technikami stosowanymi do budowy bezprzewodowych sieci dostępowych takich jak bezprzewodowe sieci lokalne (IEEE 802.11), bezprzewodowe sieci WiMAX (IEEE 802.16), sieci Bluetooth (IEEE 802.15.1/SIG) oraz technik dostępowych stosowanych w Internecie Rzeczy, tj. techniki Bluetooth Low Energy (BLE), BLE MESH, ZigBee oraz LPWAN (LoRa). W ramach wykładu zostaną omówione architektury sieci, zastosowane protokoły dostępu do medium transmisyjnego, oferowane usługi, stan standaryzacji oraz kierunki rozwoju. Ponadto, w ramach wykładu zostaną przedstawione wybrane metody analizy efektywności sieci oraz podstawy programowania usług w omawianych technikach.

Strona przedmiotu
103A-TLTTI-ISP-ETOS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką przeprowadzania eksperymentów badawczych dotyczących rozwiązań proponowanych dla sieci teleinformatycznych. Zostaną przedstawione zasady realizacji eksperymentów oraz podstawowe techniki obejmujące modelowanie analityczne, techniki symulacji oraz pomiary w sieciach badawczych. W ramach technik symulacji zostaną omówione metody symulacji, zasady tworzenia modeli symulacyjnych oraz przygotowania eksperymentów symulacyjnych, a także zostaną przedstawione stosowane współcześnie narzędzia symulacyjne. Ponadto, zostaną przedstawione zasady realizacji eksperymentów w sieciach badawczych, tj. PLLAB, Fed4FIRE, metryki, metody pomiarowe oraz pomiary stosowane w eksperymentach, testowaniu urządzeń, a także wspierające wybrane funkcje sieci związane ze sterowaniem ruchem, inżynierią ruchu oraz utrzymaniem sieci teleinformatycznych i zapewnieniem bezpieczeństwa, np. metody detekcji anomalii i ataków.

Strona przedmiotu
103B-TLSST-ISP-MEST brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z metodami symulacji systemów i sieci w telekomunikacji. Badania symulacyjne stanowią obecnie niezwykle ważny element poznawczy zrozumienia działania systemów i sieci telekomunikacyjnych. Pozwalają one na przeprowadzanie eksperymentów dotyczących takich zagadnień jak poprawność działania, efektywność, skalowalność itd. W szczególności będą omawiane takie zagadnienia jak: definiowanie modeli symulacyjnych, przygotowanie programu symulacyjnego, przygotowanie eksperymentów symulacyjnych, zbieranie i analiza statystyczna wyników symulacji. Studenci zdobędą umiejętności samodzielnego stworzenia oprogramowania symulacyjne dla w miarę prostych systemów telekomunikacyjnych oraz umiejętności skorzytania ze specjalizowanych pakietów symulacyjnych i emulacyjnych, takich jak Riverbed, ns-2, gns3, CloudSim, Mininet. Zdobyta wiedza w zakresie symulacji systemów telekomunikacyjnych powinna umożliwić studentom na wnikliwe analizowanie różnych (...)

Strona przedmiotu
103B-TLSST-ISP-MOPS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami monitorowania i realizacji pomiarów w sieciach teleinformatycznych, głównie dotyczących sieci IP. Przedstawione zostaną aktualnie stosowane w sieci techniki pomiarowe (pasywne, aktywne i inne) związane z łączami transmisyjnymi, urządzeniami komutacyjnymi i nadzorowaniem jakości obsługi. Ostatecznie, omówione zostaną metody pomiarowe wspierające wybrane funkcje sieci związane z sterowaniem ruchem (przyjmowaniem nowych wywołań, monitorowaniem ruchu), inżynierią ruchu; (pomiar obciążenia ruchem, macierzy ruchowych) oraz utrzymaniem sieci (detekcja anomalii, itp.).

Strona przedmiotu
103A-TLSST-ISP-OBIR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kompleksowe wprowadzenie do tworzenia obiektów ("rzeczy") dla Internetu Rzeczy (IoT). Przedmiot omawia (a) stosowane w IoT protokoły warstwy aplikacji, (b) reprezentację udostępnianych zasobów, (c) budowę węzłów wbudowanych o ograniczonych zasobach, (d) integrację węzłów z sensorami i elementami wykonawczymi, oraz (e) typowe dla węzłów IoT platformy programistyczne. Przy omawianiu zagadnień dominuje punkt widzenia programisty i integratora obiektu. Celem projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnego obiektu IoT. Laboratoria pozwalają poznać techniki przydatne w projekcie.

Strona przedmiotu
103B-TLSST-ISP-OST brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat sektora telekomunikacyjnego i uwarunkowania działania i rozwoju usług telekomunikacyjnych. Tematyka obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: charakterystykę rynku telekomunikacyjnego, uwarunkowania działalności podmiotów, rozwój sektora telekomunikacyjnego, elementy związane z regulacjami i prawem telekomunikacyjnym, specyfika i koncepcje marketingu wystepujące w tym obszarze. Na przykładzie telekomunikacji przedstawiane są problemy wystepujące w otoczeniu absolwenta Uczelni.

Strona przedmiotu
103C-TLTTI-ISP-OST brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom istotności aspektów pozatechnicznych (prawnych, ekonomicznych, społecznych i biznesowych) w wykształceniu inżyniera, wskazanie ich ścisłego powiązania z obszarem technicznym. Na przykładzie telekomunikacji przedstawiane są problemy występujące w otoczeniu absolwenta Uczelni. Kształtowana jest postawa uważnego obserwatora rynku, umiejętność zarówno wielopłaszczyznowego patrzenia na telekomunikację, jak i identyfikowania wpływu zmian otoczenia technicznego. Przewidywanie konsekwencji zarówno w organizacji sektora, jak i zmianach tendencji w rozwoju usług, czy też pojawianiu się innowacyjnych rozwiązań.

W ramach projektu przeprowadzana jest „gra rynkowa”. Członkowie zespołów wcielają się w role kadry kierowniczej istniejących, bądź nowych, na rynku podmiotów i opracowują cele strategiczne firmy dla realistycznych uwarunkowań rynkowych.

Strona przedmiotu
103A-TLSST-ISP-PRUS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie metod projektowania podstawowych układów cyfrowego przetwarzania sygnałów i informacji z uwzględnieniem ich realizacji w architekturze układów reprogramowalnych CPLD/FPGA. W szczególności omówione będą struktury sumatorów, układów mnożących, filtrów cyfrowych i bloków szyfrujących. Językiem opisu sprzętu będzie VHDL. Specyfikacje projektów w języku VHDL będą uwzględniały możliwości realizacyjne w układach reprogramowalnych. Środowisko projektowania i weryfikacji układów FPGA omówione będzie na przykładzie systemów firmy ALTERA.

Strona przedmiotu
103A-TLTTI-ISP-PASIR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami, których można użyć do tworzenia złożonych aplikacji i systemów Internetu Rzeczy. Należy tu wymienić węzły wbudowane, sposoby zapewnienia łączności, protokoły, specyfikacje opisu zasobów, komponenty, interfejsy, architektury ekosystemów IoT, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa. Nacisk kładzie się na interoperacyjność, z czego wynika uwzględnienie rozwiązań wyspecyfikowanych w obiecujących standardach. Ponadto, wyróżnia się warstwę aplikacji jako tę, w której inżynier ma największe pole do popisu. Student nabywa kompetencji typu IoT system architect.

Strona przedmiotu
103C-TLSST-ISP-PSTEL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze stosowanymi w telekomunikacji metodami przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych: modulacje analogowe i cyfrowe, projektowanie filtrów cyfrowych, podstawy kompresji sygnałow 1-wymiarowych (mowa) i 2-wymiarowych (obrazy), rozpoznawanie sygnałów. Przedstawiono zagadnienie modulacji i kryteria oceny modulacji. Porównano modulacje analogowe (AM,FM) i cyfrowe (PCM). Omówiono podstawy kompresji sygnałów akustycznych, opartej na predykcji i kwantyzacji adaptacyjnej (ADPCM), oraz analizie przez syntezę (CELP). Przedstawiono właściwości filtrów cyfrowych nieadaptacyjnych (FIR,IIR) i adaptacyjnych. Omówiono transformaty dyskretne (DFT,DCT) i ich zastosowanie do kompresji dźwięku i obrazu. Zaprezentowano metody klasyfikacji i rozpoznawania sygnałów w zastosowaniu do rozpoznawania mowy. Laboratorium obejmuje 6 ćwiczeń: modulacje AM/FM, kwantyzacja sygnałów, filtry cyfrowe, kompresja sygnału mowy, rozpoznawanie sygnału mowy i podstawy (...)

Strona przedmiotu
103C-TLSST-ISP-LAN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest syntetyczne przedstawienie zagadnień związanych z sieciami lokalnymi. Zaprezentowana zostanie taksonomia sieci lokalnych. Omówione zostaną najpopularniejsze protokoły sieciowe w tym Token Ring, Ethernet, Aloha, Slotted Aloha, Wireless LAN (802.11). Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia łączenia sieci, a także zastosowanie stosu TCP/IP w sieciach lokalnych. Zagadnienia związane z architekturami aplikacji (włączając peer-2-peer i klient-serwer) oraz bezpieczeństwo sieci lokalnych zostaną zaprezentowane szczegółowo.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-SLCD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zasad budowy i eksploatacji sieci lokalnych oraz centrów danych i ich usług. Wykład służy do przekazania bazowej wiedzy w tym zakresie. Celem projektu jest opracowanie koncepcji realizacyjnej dla zadanej usługi, która korzysta z założonych funkcji sieci lokalnej oraz wymaga użycia wybranych zasobów wirtualnych i mechanizmów w centrum danych. Zajęcia laboratoryjne są sprzężone z projektem i pozwalają na implementację, skonfigurowanie i przetestowanie wyników kolejnych etapów projektu. Pozwala to na praktyczne użycie ważniejszych mechanizmów sieciowych w sieciach lokalnych i mechanizmów usługowych w centrach danych zgodnie z samodzielnie przeprowadzonym projektem.

Strona przedmiotu
103A-TLSST-ISP-SSD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody zwielokrotnienia cyfrowego w sieci abonenckiej oraz zastosowanie sieci miedzianych, światłowodowych oraz bezprzewodowych w celu dostarczenia usług szerokopasmowych. Techniki ISDN, xDSL, SRDA, FITL, HFC

Strona przedmiotu
103B-TLSST-ISP-SRKO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103B-TLSST-ISP-STS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami transmisji satelitarnej oraz metodami jej realizacji. Treść wykładu: Segment satelitarny, segment naziemny. Modulacje, kodowanie korekcyjne, protokoły dostępu wielokrotnego stosowane w komunikacji satelitarnej. Elementy projektowania systemu satelitarnego, zasady tworzenia bilansu energetycznego łącza satelitarnego. Systemy wielowiązkowe. Satelity "inteligentne", technologia OBP (On-Board-Processing). Przegląd systemów wykorzystujących sztuczne satelity Ziemi: sieci VSAT, systemy DVB, systemy radiokomunikacji osobistej, systemy szerokopasmowe (usługi multimedialne), systemy radionawigacji satelitarnej. Perspektywy rozwoju telekomunikacji satelitarnej.

Strona przedmiotu
103C-TLSST-ISP-STDA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami działania urządzeń oraz sposobami realizacji transmisji danych w typowych kanałach telefonicznych, a także w warunkach specjalnych z wykorzystaniem dostępu abonenckiego. Zapoznanie z normalizacją międzynarodową i krajową w zakresie transmisji danych w publicznej sieci telefonicznej.

Strona przedmiotu
103A-TLSST-ISP-SWDM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współczesnych systemach telekomunikacyjnych podstawową techniką transmisyjną pozwalającą na realizację transmisji o bardzo dużych przepustowościach jest technika zwielokrotnienia w dziedzinie długości fali czyli WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing). Technika WDM wykorzystywana jest z powodzeniem w systemach dalekiego zasięgu (podmorskich, kontynentalnych, międzymiastowych) jak i w sieciach dostępowych. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami związanymi z budową systemów WDM, ich projektowaniem, utrzymaniem, współpracą z techniką SDH oraz realizacjami transmisji typu "IP over WDM"

Strona przedmiotu
103C-TLTZT-ISP-TP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku technicznym. Jest przeznaczony dla studentów, którzy mają już pewne doświadczenia w samodzielnej pracy o charakterze inżynierskim, zdobyte w ramach pracowni dyplomowej inżynierskiej lub pracowni problemowej magisterskiej. Głównym elementem przedmiotu jest projekt, który obejmuje 3 części: (1) przygotowanie artykułu na temat związany z problematyką pracowni, (2) przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na ten temat, (3) zaprojektowanie ulotki lub strony www, której celem jest promocja zagadnień omówionych w referacie.

Strona przedmiotu
103A-TLTZT-ISP-TSST