Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
2013L - rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
2013Z - rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
2014L - rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
2014Z - rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
2015L - rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
2015Z - rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
2016L - rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
2016Z - rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
2017L - rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
2017Z - rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
2018L - rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013L 2013Z 2014L 2014Z 2015L 2015Z 2016L 2016Z 2017L 2017Z 2018L 2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L
103A-xxxxx-MSP-ASO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zawiera, dyskusję podstawowych i zaawansowanych metod analizy semantycznej obrazu. W ramach przedmiotu słuchacz zostanie zaznajomiony z metodami analizy obrazów statycznych, zmiennych w czasie, wielospektralnych. Pokazanie skuteczności wprowadzonych metod w rozwiazywaniu praktycznych problemów automatycznego rozpoznawania (np.: kodu pocztowego, zdjęć twarzy, poleceń dla komputera wydawanych głosem).

Strona przedmiotu
103D-xxxxx-MSP-KODA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie podstaw teoretycznych oraz metod kodowania danych, zasad realizacji prostych algorytmów kompresji, przegląd współczesnych narzędzi i standardów z uwzględnieniem potencjalnych obszarów zastosowań, analiza możliwości oraz kryteriów doboru koderów optymalnych dla określonego rodzaju danych, a także sformułowanie współczesnych paradygmatów kompresji. Zarys użytecznych teorii obejmuje podstawy teorii informacji (modele, reguły kodowania i zniekształceń źródeł) oraz elementy analizy funkcjonalnej, teorii aproksymacji oraz przetwarzania sygnałów. Zagadnienia implementacji omawiane są na przykładzie kodów Huffmana oraz arytmetycznego. Szczególny nacisk położono na analizę kodeków danych obrazowych, modelowanie danych w przestrzeni obrazu, transformacje i kodowanie kontekstowe. Studenci poznają algorytmy m.in. CALIC, EZW, JPEG-LS, JPEG, JPEG2000, JPEG_XR, ZIP, PNG, JBIG, WebP, rodziny MPEG.
Spodziewane efekty kształcenia to zdobycie syntetycznej i (...)

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-MSTB brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść wykładu obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem systemów mikrokontrolerowych w urządzeniach, w których jest wykorzystywana transmisja bezprzewodowa. Po przedstawieniu klasyfikacji sieci bezprzewodowych oraz mikrokontrolerów typowo wykorzystywanych w układach transmisji bezprzewodowej zostaną omówione podstawowe architektury urządzeń transmisji radiowej oraz elementy architektury mikrokontrolerów. Kolejna część wykładu dotyczy podstawowych układów mikrokontrolerów powszechnie wykorzystywanych w urządzeniach IoT: układów zapewniających ultraniski pobór energii oraz mikrokontrolerów rodziny ARM Cortex-M. Znaczna część wykładu jest poświęcona opracowywaniu oprogramowania (...).

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-PPSK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główna tematyka przedmiotu dotyczyć będzie projektowania, budowy i działania urządzeń elektronicznych przewidzianych do pracy w warunkach przestrzeni kosmicznej.

W trakcie wykładów zostaną przedstawione informacje dotyczące specyfiki środowiska kosmicznego, architektury systemu satelitarnego/kosmicznego, przebiegu procesu projektowania systemu satelitarnego i faz projektu, weryfikacji i testów poprawnego działania urządzeń satelitarnych/kosmicznych, standardów ECSS (European Cooperation for Space Standardization) stosowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA, łączności między obiektem kosmicznym a naziemną stacją kontrolną, analiz bilansu mocy w łączu radiowym, bilansu mocy zasilania i podstaw bilansu termicznego dla urządzenia umieszczonego na orbicie (...).

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-PUSA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje proces projektowania, budowy oraz pomiaru urządzeń oraz systemów audio, w szczególności zagadnienia: przetworników elektroakustycznych (mikrofony i głośniki) oraz przetworników stosowanych w urządzeniach mobilnych (MEMS, itp); budowy, metod projektowania i rozwiązań układowych podstawowych urządzeń audio (przedwzmacniaczy i wzmacniaczy elektroakustycznych, wzmacniaczy słuchawkowych, przedwzmacniaczy mikrofonowych, kolumn głośnikowych, fonicznych przetworników a/c i c/a, efektów dźwiękowych, syntezatorów dźwięku); systemów dedykowanych do strumieniowania sygnałów dźwiękowych, systemów odsłuchowych, systemów dystrybucji dźwięku cyfrowego w technice studyjnej, pomiarowej i w branży rozrywkowej; urządzeń i systemów audio analogowych i cyfrowych (układów wzmacniaczy elektroakustycznych półprzewodnikowych i lampowych, projektowania obwodów drukowanych z układami przetwarzania a/c); metod pomiaru podstawowych parametrów urządzeń audio i akustyki pomieszczeń.

Strona przedmiotu
103A-TLRTM-MSP-SPD brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu ma na celu zaznajomienie studentów z działaniem i właściwościami układu słuchowego przy analizie i przetwarzaniu dźwięku. Wykład przedstawia budowę układu słuchowego z uwzględnieniem znaczenia akustycznych właściwości ucha zewnętrznego, roli ucha środkowego oraz funkcji analitycznych ucha wewnętrznego. Omówione są zasadnicze zjawiska i cechy wrażeniowe związane ze słuchem, w powiązaniu z odpowiednimi wymiarami fizycznymi dźwięku, takie jak: filtrowanie (analiza widmowa) sygnałów w układzie słuchowym, wzajemne maskowanie (zagłuszanie) dźwięków, powstawanie wrażenia głośności i wysokości dźwięków o prostej i złożonej strukturze widma częstotliwościowego, właściwości integracyjne i rozdzielczość czasowa układu słuchowego oraz słyszenie dwuuszne (binauralne) ze szczególnym uwzględnieniem słyszenia kierunkowego i binauralnego zmniejszenia maskowania. Omówione są podstawy metod pomiarowych stosowanych w badaniach słuchu.
Efektem kształcenia (...)

Strona przedmiotu
103B-TLTBM-MSP-SPD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu ma na celu zaznajomienie studentów z działaniem i właściwościami układu słuchowego przy analizie i przetwarzaniu dźwięku. Wykład przedstawia budowę układu słuchowego z uwzględnieniem znaczenia akustycznych właściwości ucha zewnętrznego, roli ucha środkowego oraz funkcji analitycznych ucha wewnętrznego. Omówione są zasadnicze zjawiska i cechy wrażeniowe związane ze słuchem, w powiązaniu z odpowiednimi wymiarami fizycznymi dźwięku, takie jak: filtrowanie (analiza widmowa) sygnałów w układzie słuchowym, wzajemne maskowanie (zagłuszanie) dźwięków, powstawanie wrażenia głośności i wysokości dźwięków o prostej i złożonej strukturze widma częstotliwościowego, właściwości integracyjne i rozdzielczość czasowa układu słuchowego oraz słyszenie dwuuszne (binauralne) ze szczególnym uwzględnieniem słyszenia kierunkowego i binauralnego zmniejszenia maskowania. Omówione są podstawy metod pomiarowych stosowanych w badaniach słuchu.
Efektem kształcenia (...)

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-SDP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje akustykę pomieszczeń oraz projekcję i rejestrację dźwięku przestrzennego. Omówione zostaną zagadnienia: binauralnej percepcji dźwięku, rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniach i przestrzeni częściowo otwartej, parametrów akustycznych pomieszczeń, nagłaśniania pomieszczeń i przestrzeni otwartych, modelowania akustyki pomieszczeń, analizy ustrojów akustycznych, lokalizacji źródeł dźwięku w przestrzeni, pomiarów i wykorzystania funkcji HRTF, auralizacji, matryc mikrofonowych i głośnikowych, śledzenia źródeł dźwięku, technik ambisonii i metod syntezy pola akustycznego, analizy i przetwarzania dźwięku przestrzennego w kontekście tworzenia wirtualnej rzeczywistości.

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą: analizy mechanizmów słyszenia binauralnego, modelowania akustyki pomieszczeń, analizy i syntezy pola akustycznego za pomocą macierzy mikrofonowych i głośnikowych, pomiarów funkcji HRTF, realizacji nagrań z wykorzystaniem technik rejestracji dźwięku przestrzennego.

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-SLID brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu dotyczy technik stosowanych w radiowych systemach lokalizacji i identyfikacji. Główne części wykładu poświęcone są technikom lokalizacji satelitarnej, technikom lokalizacji we wnętrzach, algorytmom systemów lokalizacji, radiowym technikom identyfikacji oraz zastosowaniu częstotliwości sub-THz i THz w identyfikacji. Przedmiot przewiduje zajęcia projektowe, na których studenci rozwiązują zadania związane z ww. tematami.

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-TSSR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zdobywają wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z szerokopasmową transmisją bezprzewodową oraz oszczędnym gospodarowaniem widmem częstotliwościowym. Omawiane są problemy związane z propagacją sygnałów radiowych o szerokim paśmie, modulacja OFDM i jej zastosowania w konkretnych systemach radiowych, transmisja wieloantenowa i odbiór zbiorczy, techniki MIMO, w tym powszechnie stosowane we współczesnej radiokomunikacji kodowanie Alamoutiego. Poruszane są zagadnienia związane z radiem kognitywnym i oportunistycznym dostępem do zasobów częstotliwościowych. Studenci zapoznają się ponadto z problemami pojawiającymi przy realizacji transmisji szerokopasmowej w technice radia programowalnego (Software-defined radio).

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-ZSA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi systemami antenowymi, które stanowią bazę nowoczesnych systemów bezprzewodowych, w tym nacisk jest położony na systemy 5G. Po tym przedmiocie student powinien rozumieć sposób działania zaawansowanych systemów antenowych, w tym szyków antenowych i anten w systemach MIMO, umieć oszacować główne ich charakterystyk oraz umieć dobrać odpowiedni system antenowy do określonego systemu radioelektronicznego.

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-ZPDS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów, których wynikiem są produkty wspomagane Sztuczną Inteligencją (SI), również określane produktami Data Science (DS). W ramach przedmiotu zostaną przedstawione najważniejsze metodyki projektowe obecne w realizacji produktów DS i ich ograniczenia w kontekście tego typu przedsięwzięć. Wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia dot. Zarządzania Produktem, koncepcja tworzenia produktów oraz zostanie przybliżony Design Thinking. Dzięki połączeniu przedstawionych technik pokazana będzie możliwość skuteczniejszego realizowania różnych produktów DS, jak wykorzystując dobre wzorce oraz własną kreatywność w dynamiczny sposób dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Istotnym zagadnieniem jest także rozumienie specyfiki produktów DS, które z jednej strony dają olbrzymie możliwości, z drugiej wymagają wrażliwości na specyfikę SI.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)