Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z
103A-TLTBM-MSP-EEMC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien mieć następujące kompetencje:wiedzę na temat mechanizmów wzajemnego oddziaływania na siebie różnych urządzeń elektronicznych za pośrednictwem pól elektromagnetycznych oraz umiejętność przewidywania zagrożeń związanych z takim oddziaływaniem, zarówno w fazie projektowania urządzeń jak i w fazie ich eksploatacji; wiedzę na temat systemu norm, określających dopuszczalny poziom zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia elektroniczne oraz metod określania zgodności z tymi normami drogą pomiarów oraz komputerowych symulacji elektromagnetycznych; umiejętność przewidywania realnych zagrożeń, związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na człowieka i kompetentnego przeciwstawiania się w pracy zawodowej zarówno przypadkom niefrasobliwego niedostrzegania zagrożeń, jak i niepotrzebnego wzniecania paniki tam, gdzie takie zagrożenia realnie nie występują.

Strona przedmiotu
103A-INIMU-MSP-GSN
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy teorii i praktyki głębokich sieci neuronowych w kontekście ich aplikacji w mediach cyfrowych.

Wykład obejmuje prezentację: (a) podstawowych jednostek obliczeniowych (w tym jednostek splotowych); (b) mechanizmów łączenia jednostek w bloki (w tym sekwencyjne, rezydualne) i w architektury ( w tym auto-koder, u-net oraz sieć rekurencyjna); (c) elementy stochastycznej gradientowej optymalizacji funkcji kosztu; (d) doboru funkcji kosztu.

Aplikacje omawiane na wykładzie i ilustrowane na zajęciach laboratoryjnych i pogłębiane w ramach projektu, dotyczą następujących obszarów: (a) filtracja sygnałowa , (b) detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazie i dźwięku, (c) automatyczna adnotacja obrazu i dźwięku, (d) modelowanie 3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna, (e) kompresja obrazu i dźwięku, (f) zanurzanie sygnałowe, oraz (g) bezpieczeństwo danych wspierane przez analizę sygnałową.

Strona przedmiotu
103B-TLTBM-MSP-PSRK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główna tematyka przedmiotu dotyczyć będzie łącza radiowego dla różnych rodzajów systemów radiokomunikacyjnych: systemy łączności ruchomej, systemy radiodyfuzyjne, systemy linii radiowych, systemy satelitarne, systemy łączności bezprzewodowej wewnątrz budynków i systemy łączności osobistej, oraz sposobów modelowania propagacji fal radiowych między antenami nadajnika i odbiornika w takich systemach.

Omówiony zostanie proces projektowania systemu radiokomunikacyjnego, obejmujący etap definiowania wymagań dla planowanego systemu; projekt rozmieszczenia elementów systemu (stacje bazowe, stacje przekaźnikowe, punkty dostępowe, sieć dosyłowa i szkieletowa, itp.) uwzględniający aspekty propagacyjne i zakładaną pojemność systemu (liczba użytkowników mogących korzystać z systemu jednocześnie i maksymalne szybkości transmisji dla pojedynczego użytkownika); weryfikację opracowanego systemu (...).

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-TRPZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach pierwszej części kursu omówione zostaną algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów radiowych kluczowe dla realizacji współczesnych systemów bezprzewodowych, sposoby ich efektywnej symulacji w czasie rzeczywistym (GNURadio + urządzenia klasy USRP). Druga część poświęcona będzie praktycznemu użyciu technologii SDR jako narzędzia do: implementacji wybranych standardów (np. węzeł IoT, BLE, WiFi) pomiarów i diagnostyki systemów radiowych oraz analizy bezpieczeństwa (PenTesting) radiowego oraz. Przedstawiony zostanie przegląd urządzeń i oprogramowania SDR.

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-MSP-ZPDM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje: ugruntowanie podstaw przetwarzania A/C i C/A, metody czasowo-częstotliwościowe w danych multimedialnych, projektowanie algorytmów przetwarzania sygnałów muzycznych, mowy i obrazu, omówienie zagadnień: syntezy, rozpoznawania i klasyfikacji sygnałów mowy, muzyki i obrazu; redukcji szumów i zniekształceń w sygnałach; lokalizacji i śledzenia źródeł dźwięku i obiektów; zaawansowanych metod analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów; nowoczesnych metod kompresji danych cyfrowych; ekstrakcji cech sygnałów fonicznych. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania uczenia maszynowego w odniesieniu do: rozpoznawania i syntezy mowy, muzyki i obiektów, ekstrakcji cech dźwięku, etykietowania muzyki, lokalizacji źródeł dźwięku i obiektów, redukcji szumów i zniekształceń, wspomagania osób niesłyszących, modelowania toru słuchowego, rozpoznawania dźwięków środowiskowych, automatyzacji procedur przetwarzania sygnałów fonicznych w produkcji dźwięku i dźwięku w filmie.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)