Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018L - rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018L 2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z
103B-TLTIC-MSP-BECYB brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi krytyczną analizę istotnych współcześnie obszarów cyberbezpieczeństwa i stanowią podstawę do realizacji programu w zakresie studiów magisterskich. Wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem metodyki storytelling z częściowym uaktywnieniem słuchaczy podczas zajęć. Przedmiot obejmuje zagadnienia techniczne, jak i prawne, ekonomiczne, etyczne i społeczne. Podczas wykładów zostaną przedstawione m.in. podstawowe pojęcia, ataki i zagrożenia w cyberprzestrzeni, metodyki modelowania zagrożeń, zastosowanie metod naukowych w cyberbezpieczeństwie, kwestie prywatności i anonimowości, stan zabezpieczeń we współczesnych sieciach, metody przeprowadzania audytów i testów bezpieczeństwa, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo Internetu Rzeczy, bezpieczne płatności oraz zarządzanie bezpieczeństwem.

Strona przedmiotu
103A-TLTIC-MSP-EINES brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotu obejmuje koncepcje autonomicznych i kognitywnych sieci i platform dla usług sieciowych opartych o nowoczesne rozwiązania chmurowe i wykorzystujących programowalność infrastruktur sieciowych. Omawiane są motywacje praktyczne do wprowadzania tego typu rozwiązań, architektury wraz z ich podbudową teoretyczną i popularne wzorce implementacyjne. Wykład dostarcza wiedzy w zakresie architektur zarządzania sieciami, platformami i usługami sieciowymi, metod zarządzania, orkiestracji i sterowania dla tych rozwiązań w środowiskach chmurowych, wzorców monitorowania i metod analizy danych na potrzeby zarządzania, a także popularnych platform monitorowania, zarządzania oraz orkiestracji. Laboratoria i projekt pozwalają na realizację elementów prostych platform i usług sieciowych w środowisku chmurowym z użyciem otwartych narzędzi monitorowania, analityki i orkiestracji.

Strona przedmiotu
103A-TLTIC-MSP-KRYS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z istniejącymi problemami dotyczącymi: budowy, analizy i implementacji algorytmów wykorzystywanych w celu skutecznej ochrony informacji. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia kryptografii i kryptoanalizy wraz z tłem historycznym, w tym dotyczące złamania szyfru Enigmy. Zostaną przedstawione szyfry i ich historia, szyfr podstawieniowy; algorytmy symetryczne: DES, AES, ataki - metody: różnicowe, liniowe i algebraiczne; algorytmy asymetryczne: Diffiego-Hellman i RSA, ElGamala; ataki na te systemy; algorytmy mnożące, metoda Karatsuby, podpis cyfrowy; obliczenia w ciałach skończonych, na krzywych eliptycznych, redukcja Montgomerego; funkcje skrótu. Ataki na funkcje skrótu, protokół TLS; kryptografia postkwantowa; algorytm faktoryzacji liczb Shora. Zagadnienia bezpieczeństwa obliczeń w chmurze; kryptografia bazująca na kratach

Strona przedmiotu
103A-TLTIC-MSP-MPI brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione metody matematyczne, które będą dotyczyły projektowania usług Internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej i obliczeniowej (chmury obliczeniowe, centra danych, systemy MEC …). Zakres przedmiotu będzie obejmował: Modelowanie ruchu w sieci Internet; Projektowanie klas usług „od końca do końca” w sieci zapewniającej jakość przekazu QoS/QoE; Zarządzanie ruchem w chmurach obliczeniowych; Projektowanie sieci wykorzystujących wirtualizację zasobów; Algorytmy dla przekazu wideo. Użyteczność przedstawionych metod będzie weryfikowana w praktyce w ramach zajęć warsztatowych projektowo-laboratoryjnych. W ramach tych zajęć studenci będą rozwiązywać zadania wykorzystując narzędzia Mathematica/Matlab oraz weryfikować opracowane rozwiązania w eksperymentach badawczych (zastosowanie teorii w praktyce).

Strona przedmiotu
103A-TLTIC-MSP-OAST
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z:

 • ogólnymi modelami i metodami matematycznymi służącymi do optymalizacji i analizy sieci teleinformatycznych,
 • zastosowaniami programowania całkowitoliczbowego, metaheurystyk i teorii kolejek do reprezentatywnych problemów związanych z projektowaniem współczesnych sieci teleinformatycznych.

Strona przedmiotu
103A-TLTIC-MSP-PSITI brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiocie studenci będą uczyć się aktualnych, zaawansowanych zagadnień z zakresu przetwarzania sygnałów i teorii informacji. Wybierając treści kształcenia dla tego przedmiotu, kierowano się ich przydatnością w zagadnieniach związanych z transmisją informacji w mediach i kompresją informacji w multimediach. Na wykładach podkreślona zostanie rola transformat w analogowym i dyskretnym przetwarzaniu sygnałów oraz związek między przetwarzaniem sygnałów a teorią informacji. Przedstawione zostaną zaawansowane metody analizy czasowo-częstotliwościowej, w tym transformacje Gabora i transformacja falkową. Omówione zostaną zastosowania różnych transformat w domenie dyskretnej do kompresji sygnałów dźwiękowych i wizualnych, w tym transformatę Karhunena-Loeve'a i jej związek z analizą składowych głównych (PCA) (...).

Strona przedmiotu
103A-TLTIC-MSP-SIS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi systemami i sieciami transmisji światłowodowej oraz wybranymi zagadnieniami ich bezpieczeństwa. W ramach przedmiotu między innymi zostanie omówiona transmisja światłowodowa o ultra-szybkich przepływnościach z wykorzystaniem techniki koherentnej czy światłowodowa transmisja analogowych sygnałów radiowych. Przedstawione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci światłowodowych, w tym wykrywania i zapobiegania atakom w warstwie fizycznej.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)