Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty obieralne )-Techniki teleinformatyczne-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty obieralne )-Techniki teleinformatyczne-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L
103A-TLTTI-ISP-ABD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie technologii analitycznych baz danych, które stanowią ważny element struktury informacyjnej wielu przedsiębiorstw oraz instytucji. Mowa tu m.in. o bazodanowych hurtowniach danych (ang. datawarehouses), systemach OLAP (ang. On-line Analytical Processing), oraz bazujących na nich systemach odkrywania wiedzy KDD (ang. Knowledge Database Discovery).

Strona przedmiotu
103B-TLTTI-ISP-BUS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw kryptografii, usług bezpieczeństwa oraz ich zastosowań w praktyce. Obejmuje: zasady konstrukcji, opis działania i własności algorytmów i protokołów kryptograficznych, a także prezentację, tematycznie pogrupowanych, bezpiecznych usług realizowanych w sieciach, w tym we współczesnych sieciach mobilnych.

Strona przedmiotu
103B-TLTTI-ISP-BSD brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnymi technikami stosowanymi do budowy bezprzewodowych sieci dostępowych takich jak bezprzewodowe sieci lokalne (IEEE 802.11), bezprzewodowe sieci WiMAX (IEEE 802.16), sieci Bluetooth (IEEE 802.15.1/SIG) oraz technik dostępowych stosowanych w Internecie Rzeczy, tj. techniki Bluetooth Low Energy (BLE), BLE MESH, ZigBee oraz LPWAN (LoRa). W ramach wykładu zostaną omówione architektury sieci, zastosowane protokoły dostępu do medium transmisyjnego, oferowane usługi, stan standaryzacji oraz kierunki rozwoju. Ponadto, w ramach wykładu zostaną przedstawione wybrane metody analizy efektywności sieci oraz podstawy programowania usług w omawianych technikach.

Strona przedmiotu
103A-TLTTI-ISP-ETOS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką przeprowadzania eksperymentów badawczych dotyczących rozwiązań proponowanych dla sieci teleinformatycznych. Zostaną przedstawione zasady realizacji eksperymentów oraz podstawowe techniki obejmujące modelowanie analityczne, techniki symulacji oraz pomiary w sieciach badawczych. W ramach technik symulacji zostaną omówione metody symulacji, zasady tworzenia modeli symulacyjnych oraz przygotowania eksperymentów symulacyjnych, a także zostaną przedstawione stosowane współcześnie narzędzia symulacyjne. Ponadto, zostaną przedstawione zasady realizacji eksperymentów w sieciach badawczych, tj. PLLAB, Fed4FIRE, metryki, metody pomiarowe oraz pomiary stosowane w eksperymentach, testowaniu urządzeń, a także wspierające wybrane funkcje sieci związane ze sterowaniem ruchem, inżynierią ruchu oraz utrzymaniem sieci teleinformatycznych i zapewnieniem bezpieczeństwa, np. metody detekcji anomalii i ataków.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-INCZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 60 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Zajęcia zintegrowane - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z Internetem Rzeczy oraz nowoczesnymi systemami czujnikowymi. W trakcie zajęć przedstawione są konstrukcje, technologie wykonania i parametry typowych czujników oraz omawiane są kierunki rozwoju poszczególnych typów czujników ze szczególnym zwróceniem uwagi na czujniki półprzewodnikowe i innowacyjne czujniki drukowane. W ramach przedmiotu studenci zdobywają umiejętności praktycznego wykorzystywania sprzętu, oprogramowania

i technologii transmisji danych do tworzenia w pełni funkcjonalnych systemów dla Internetu Rzeczy.

Strona przedmiotu
103C-TLTTI-ISP-OST brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom istotności aspektów pozatechnicznych (prawnych, ekonomicznych, społecznych i biznesowych) w wykształceniu inżyniera, wskazanie ich ścisłego powiązania z obszarem technicznym. Na przykładzie telekomunikacji przedstawiane są problemy występujące w otoczeniu absolwenta Uczelni. Kształtowana jest postawa uważnego obserwatora rynku, umiejętność zarówno wielopłaszczyznowego patrzenia na telekomunikację, jak i identyfikowania wpływu zmian otoczenia technicznego. Przewidywanie konsekwencji zarówno w organizacji sektora, jak i zmianach tendencji w rozwoju usług, czy też pojawianiu się innowacyjnych rozwiązań.

W ramach projektu przeprowadzana jest „gra rynkowa”. Członkowie zespołów wcielają się w role kadry kierowniczej istniejących, bądź nowych, na rynku podmiotów i opracowują cele strategiczne firmy dla realistycznych uwarunkowań rynkowych.

Strona przedmiotu
103A-TLTTI-ISP-PTSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103A-TLTTI-ISP-PASIR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami, których można użyć do tworzenia złożonych aplikacji i systemów Internetu Rzeczy. Należy tu wymienić węzły wbudowane, sposoby zapewnienia łączności, protokoły, specyfikacje opisu zasobów, komponenty, interfejsy, architektury ekosystemów IoT, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa. Nacisk kładzie się na interoperacyjność, z czego wynika uwzględnienie rozwiązań wyspecyfikowanych w obiecujących standardach. Ponadto, wyróżnia się warstwę aplikacji jako tę, w której inżynier ma największe pole do popisu. Student nabywa kompetencji typu IoT system architect.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-SLCD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zasad budowy i eksploatacji sieci lokalnych oraz centrów danych i ich usług. Wykład służy do przekazania bazowej wiedzy w tym zakresie. Celem projektu jest opracowanie koncepcji realizacyjnej dla zadanej usługi, która korzysta z założonych funkcji sieci lokalnej oraz wymaga użycia wybranych zasobów wirtualnych i mechanizmów w centrum danych. Zajęcia laboratoryjne są sprzężone z projektem i pozwalają na implementację, skonfigurowanie i przetestowanie wyników kolejnych etapów projektu. Pozwala to na praktyczne użycie ważniejszych mechanizmów sieciowych w sieciach lokalnych i mechanizmów usługowych w centrach danych zgodnie z samodzielnie przeprowadzonym projektem.

Strona przedmiotu
103A-TLTTI-ISP-SPIW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celu przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z koncepcją sieci programowalnych (SDN) i wirtualizacją funkcji sieciowych (NFV) jako istotnymi wyznacznikami zaawansowanych rozwiązań sieciowych - od rozproszonych usług sieciowych do sieci 5G. Omawiane są architektury SDN/NFV - ich główne składniki z uwzględnieniem funkcji monitorowania i analitycznych, styki i wspierające je protokoły - oraz popularne rozwiązania rynkowe, z naciskiem na orkiestrację i zarządzanie usługami sieciowymi. Laboratoria i projekt umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w obszarze SDN/NFV poprzez realizację prostych zadań inżynierskich z wykorzystaniem otwartych narzędzi/platform SDN i NFV.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-TECHO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostanie omówiona architektura chmur obliczeniowych, techniki wirtualizacji, techniki sieciowe stosowane w centrach danych, zasady projektowania aplikacji i usług w rozproszonym środowisku chmurowym z wykorzystaniem zasobów dostępnych w chmurze oraz zasobów urządzeń na brzegu sieci (edge computing) i dostępnych w otoczeniu użytkownika (fog computing). Zostaną przedstawione narzędzia do zarządzania i orkiestracji usługami chmurowymi oraz zasady programowania aplikacji Internetu Rzeczy wykorzystujące specjalizowane środowiska chmurowe. Przedstawiona na wykładzie wiedza zostanie zweryfikowana praktycznie w ramach laboratoriów dot. wirtualizacji, zbudowania środowiska chmurowego wykorzystującego zasoby centrów danych oraz dostępne na brzegu sieci, orkiestracji aplikacji i usług, testowania wydajności systemów oraz wybranych mechanizmów np. skalowania aplikacji, równoważenia obciążenia, a także implementacji wybranej aplikacji IoT w rozproszonym środowisku chmurowym.

Strona przedmiotu
103D-TLTTI-ISP-TP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku technicznym:

 • zapoznanie studentów z zasadami tworzenia tekstów technicznych oraz przygotowywania i prowadzenia prezentacji dotyczących zagadnień technicznych
 • ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia tekstów technicznych oraz przygotowywania i prowadzenia prezentacji dotyczących zagadnień technicznych
Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-WOKK brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z obliczeniami (komputerami) kwantowymi takimi jak pojęcie stanów i ich superpozycji, qubitów, zrównoleglenia kwantowego, bramek kwantowych, przyspieszenia obliczeń itd., jak również stosowanym tamże aparatem matematycznym. Przedstawione zostaną także algorytmy kwantowe (Grover, Shor) służące do przyspieszenia obliczeń i ich wpływ na bezpieczeństwo istniejących systemów kryptograficznych. Wreszcie omówione zostaną zagadnienia związane z kwantową dystrybucją klucza (QKD).

Strona przedmiotu
103A-TLTTI-ISP-ZSU brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki zarządzania sieciami i usługami w zarówno obecnych/tradycyjnych jak i wirtualizowanych systemach sieciowych i usługowych.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)