Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
2013L - rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
2013Z - rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
2014L - rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
2014Z - rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
2015L - rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
2015Z - rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
2016L - rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
2016Z - rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
2017L - rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
2017Z - rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
2018L - rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013L 2013Z 2014L 2014Z 2015L 2015Z 2016L 2016Z 2017L 2017Z 2018L 2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z
103A-xxxxx-ISP-CYBER brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie kluczowych aspektów kryminologicznych i prawnych związanych ze zjawiskiem cyberprzestępczości oraz zapoznanie słuchaczy z ryzykami prawnymi odnoszącymi się w szczególności do przetwarzania i gromadzenia danych, komunikacji elektronicznej oraz transakcji i handlu elektronicznego.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-DMO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czy zło jest bardziej atrakcyjne niż dobro? Dlaczego mam być moralny? Jak dokonywać wyboru , by osiągnąć sukces w życiu? Tego typu pytania zadaje sobie każdy przed podejmowaniem decyzji o strategii wyboru takiego czy innego działania . Refleksja etyczna na temat podstawowych dylematów moralnych współczesnego świata wynikających z wyborów moralnych wskazuje na racje i różnice występujące pomiędzy stanowiskami etycznymi, a także dostrzega zależności występujące miedzy etyką i kulturą, warunkami społecznymi, nauką i techniką.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-DG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej wynikającymi ze stowarzyszenia Polski z Unią Europejską i w dalszej przyszłości z członkostwem w tej organizacji. Działalność gospodarcza prowadzona przez polskie podmioty gospodarcze wymaga obok znajomości polskich przepisów prawa również zapoznania z przepisami prawnymi krajów Unii Europejskiej.
Realizowany temat zajęć składa się z 2 części:

 1. przedstawione zostają rodzaje i formy działalności gospodarczej występujące w Polsce oraz zobowiązania podatkowe wynikające z tej działalności,
 2. przedstawione zostają rodzaje i sposoby funkcjonowania spółek (jako głównych podmiotów gospodarczych) w wybranych Krajach Unii Europejskiej - Francji, Niemczech, W. Brytanii - oraz systemy podatkowe państw Unii Europejskiej (dotyczącej podatków bezpośrednich i pośrednich).

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-EPSU brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Start Up’y podobnie do innych biznesów w początkowej fazie rozwoju dysponuje niewielkim doświadczeniem w zakresie organizacji i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Brak doświadczenia i łączącej się z nim wiedzy dotyczącej prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej powoduje częstokroć, że działalność jest nierentowna lub nie tak rentowna jak byłaby np. przy wyborze innej formy prowadzonej działalności lub formy opodatkowania. Zajęcia te są przeznaczone w głównej mierze dla studentów kierunków technicznych, ale również dla studentów wszelkich innych kierunków, którzy chcą uzyskać skompilowaną wiedzę odnoszącą się do możliwości i formy prowadzenia działalności w Polsce w przystępnej formie.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-MSA-WUT3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-FITE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie i przedyskutowanie wybranych filozoficznych zagadnień informatyki jako działu techniki (np. czy systemy algorytmiczne mają jakieś fundamentalne ograniczenia), informacji jako pojęcia interdyscyplinarnego (np. czym informacja różni się od danych i wiedzy) oraz sztucznej inteligencji (np. czy mogą powstać maszyny prawdziwie inteligentne). Zajęcia mają charakter wykładowo-dyskusyjny, z naciskiem na dyskusje i debaty. Istotną składową zaliczenia jest udział studenta w wybranej samodzielnie debacie. Z zajęciami jest skojarzona platforma internetowa Cafe Aleph, na której prowadzący umieszcza materiały dydaktyczne do przedmiotu, a także inicjuje i moderuje dyskusje online.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-FILP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi stanowiskami i trendami politycznymi oraz ich przesłankami antropologicznymi. Wybrane zjawiska polityczne analizowane będą na tle przeobrażeń w cywilizacji Zachodu.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-GOCYF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom wiedzy na temat wpływu gospodarki cyfrowej, w której rozwój nowych technologii wpływa na zmiany w światowej gospodarce. Postępujące zmiany mają miejsce w wielu obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego. Umożliwiają przyspieszony wzrost i zmiany strukturalne, niosąc jednocześnie zagrożenie z powodu nierównomiernie rozłożonych korzyści wśród poszczególnych grup w społeczeństwie.

Transformacja cyfrowa będzie analizowana z perspektywy konsumenta, przedsiębiorcy. Zostaną omówione możliwości wykorzystania nowych technologii przez państwo oraz proces cyfryzacji usług rządowych.

Strona przedmiotu
103C-xxxxx-ISP-HF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

 • zapoznanie studentów z historią myśli filozoficznej od starożytności po współczesność jako jednym z głównych elementów kształtowania się świadomości europejskiej,
 • wyrobienie krytycznego myślenia przez wskazanie różnorodnych poglądów na świat, naturę ludzką, historię, Boga, oraz systemy wartości.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISA-EIOD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This is an introductory course, designed to familiarize students of the Warsaw University of Technology - future managers, key persons in modern international firms and organizations, and members of economic, social and political elites - with the role, powers and significance of institutions of democracy. The aim is to provide students with an introduction to the political and constitutional systems and their models in democratic regimes, and help them to understand the key stages in policy-making process and law-making process in comparative perspective. The programme covers the basic traditional topics connected with national government, constitutional issues, mass politics, governing institutions, public policy, and modern ones: globalization, e-government, e-governance, e- public administration, and e-society.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISA-EISOC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The programme is offered students of the Warsaw University of Technology. The aim of the course is to introduce the basic terminology of social sciences and give the opportunity to identify, understand and discuss in groups, with support of relevant literature, crucial issues connected with the Polish society in transition in a comparative perspective. It will help students to understand and cope with radically changing institutions and new problems they will meet in uncertain future. The course is divided into parts: concepts and methods, social dynamics, social institutions, social divisions, and social changes.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-JP-3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-KWK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103B-xxxxx-ISP-KWK brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komputer zmienia naszą kulturę i nas samych. Ćwiczenia mają na celu ukazanie, jak dokładnie kształtuje i będzie dalej wpływał na otoczenie i samego człowieka. Zmienia się relacja między nauka a fikcją. Ludzie nie nadążają za dostępem do wiedzy i przyrostem informacji, czy staniemy się ofiarami własnego rozwoju? Czy sztuczny umysł, sztuczna inteligencja cyborgów będzie konkurować z nami?

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-KWF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zarządzaniem procesami komunikacyjnymi między organizacją a jej grupami docelowymi. Budowanie i rozwijanie zaufania publicznego na podstawie celowych, systematycznych procesów kształtowania wizerunku organizacji. Przedstawienie PR jako nowoczesnej formy zarządzania firmą. Opis elementów tworzących wizerunek organizacji. Przedstawienie faz procesu PR, takich jak: ocena stanu wyjściowego, planowanie, realizacja, ocena przebiegu, uwzględniając w tym zadania strategiczne, taktyczne i działania badawczo - analityczne. Określenie rodzajów służb PR w różnych typach organizacji. Omówienie kodeksów etycznych określających zasady postępowania służb Public relations.

Strona przedmiotu
103B-xxxxx-ISP-KWF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z zarządzaniem procesami komunikacyjnymi między organizacją a jej grupami docelowymi. Budowanie i rozwijanie zaufania publicznego na podstawie celowych, systematycznych procesów kształtowania wizerunku organizacji. Przedstawienie PR jako nowoczesnej formy zarządzania firmą. Opis elementów tworzących wizerunek organizacji. Przedstawienie faz procesu PR, takich jak: ocena stanu wyjściowego, planowanie, realizacja, ocena przebiegu, uwzględniając w tym zadania strategiczne, taktyczne i działania badawczo - analityczne. Określenie rodzajów służb PR w różnych typach organizacji. Omówienie kodeksów etycznych określających zasady postępowania służb Public relations.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-MADI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od inżynierów wymaga się dzisiaj nie tylko wiedzy technicznej, lecz znajomości różnorodnych pozatechnicznych uwarunkowań występujących w działalności zawodowej. Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu służą zapoznaniu studentów ze społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi, etycznymi i innymi pozatechnicznymi aspektami pracy inżyniera istotnymi dla jego działalności zawodowej, związanej przede wszystkim z projektowaniem i realizacją rozmaitych urządzeń i systemów.


Ponadto w ramach przedmiotu kształtowane są umiejętności korzystania ze zróżnicowanych źródeł i prezentowania – w różnej formie – wyników swojej pracy, a także umiejętność pracy w zespole.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-MEPI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Projekt - 6 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Projekt - 6 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Projekt - 6 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Projekt - 6 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Projekt - 6 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Projekt - 6 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Projekt - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od inżynierów wymaga się dzisiaj nie tylko wiedzy technicznej, lecz znajomości różnorodnych pozatechnicznych uwarunkowań występujących w działalności zawodowej, a także umiejętności miękkich. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi i innymi pozatechnicznymi aspektami związanymi z realizacją projektów. Jednym z istotnych elementów będzie wykształcenie umiejętności pracy w zespole oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań użytkownika końcowego.


Ponadto w ramach przedmiotu kształtowane są umiejętności korzystania ze źródeł i prezentowania – w różnej formie – wyników swojej pracy. Wytypowane projekty mogą być zgłoszone do budżetu partycypacyjnego PW.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-PPRA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania prawa i jego rolą w państwie z uwzględnieniem wybranych dziedzin prawa, a zwłaszcza prawa karnego i procedury karnej, co wiąże się ze stanem bezpieczeństwa ludności.
Realizacja tematu składa się z 2 części:

 1. przedstawione zostają podstawowe zasady prawa, jego stanowienie i wpływ na funkcjonowanie państwa,
 2. przedstawiane zostają zasady prawa karnego oraz procedury karnej. Wskazany zostaje wpływ tej gałęzi prawa na bezpieczeństwo obywateli.

Strona przedmiotu
103B-xxxxx-ISP-PPRA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania prawa i jego rolą w państwie z uwzględnieniem wybranych dziedzin prawa, a zwłaszcza prawa karnego i procedury karnej, co wiąże się ze stanem bezpieczeństwa ludności.
Realizacja tematu składa się z 2 części:

 1. przedstawione zostają podstawowe zasady prawa, jego stanowienie i wpływ na funkcjonowanie państwa,
 2. przedstawiane zostają zasady prawa karnego oraz procedury karnej. Wskazany zostaje wpływ tej gałęzi prawa na bezpieczeństwo obywateli.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-PRAWO brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyposażenie Studenta w wiedzę:

 • społeczno-kulturowe uwarunkowanie językowego wymiaru prawa;
 • o prawie i prawoznawstwie jako szczególnym przedmiocie badań;
 • o budowie aktów normatywnych i porządku prawnego;
 • o regułach posługiwania się tekstami prawnymi.
Wyposażenie Studenta w umiejętność:
 • posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa i prawoznawstwa;
 • ustalania mocy obowiązującej przepisów prawnych; interpretacji tekstów prawnych, stosowania reguł kolizyjnych i reguł wnioskowań prawniczych.
Wykłady dotyczą najważniejszych problemów, wyjaśnią kwestie teoretyczne (system pojęć) oraz stanowią wprowadzenie do studiowania szerszych problemów.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-PRAUT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta kierunku technicznego z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Unii Europejskiej i na świecie. Przedmiot wykładu obejmuje przede wszystkim problematykę stricte prawną - m.in. kwestie dzieła, wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, gospodarczego znaczenia przedmiotów prawa własności intelektualnej oraz - co jest nowością w polskim systemie prawnym - ochrony informacji.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-PAPIN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 44 godzin
 • Projekt - 16 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 44 godzin
 • Projekt - 16 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 44 godzin
 • Projekt - 16 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 44 godzin
 • Projekt - 16 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 44 godzin
 • Projekt - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ze względu na wieloaspektową tematykę przedmiotu zajęcia będą prowadzone przez różnych specjalistów. Większość z nich będzie miała charakter warsztatowo-treningowy - zajęcia te zostały sklasyfikowane jako ćwiczenia/zajęcia zintegrowane. Pozostałe zajęcia będą mialy formę projektu.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-PRACZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie podstawowych regulacji dotyczących ochrony praw człowieka oraz nabycie umiejętności praktycznego ich wykorzystania.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-PWI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Unii Europejskiej. Przedmiot wykładu obejmuje przede wszystkim problematykę stricte prawną - m.in. kwestie dzieła, wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, gospodarczego znaczenia przedmiotów prawa własności intelektualnej oraz ochrony informacji. Takie ukształtowanie programu zajęć jest konieczne ze względu na wzrastające gospodarcze znaczenie przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności informacji. Problemy te pozostaną głównymi punktami zainteresowań w czasie prowadzonych wykładów.

Strona przedmiotu
103B-xxxxx-ISP-PWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Unii Europejskiej. Przedmiot ćwiczeń obejmuje przede wszystkim problematykę stricte prawną - m.in. kwestie dzieła, wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, gospodarczego znaczenia przedmiotów prawa własności intelektualnej oraz - co jest nowością w polskim systemie prawnym - ochrony informacji. Takie ukształtowanie programu zajęć jest konieczne ze względu na wzrastające gospodarcze znaczenie przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności informacji. Problemy te pozostaną głównymi punktami zainteresowań w czasie prowadzonych ćwiczeń. W trakcie zajęć należy zaakcentować elementy cywilistyczne prawa własności intelektualnej, w tym problematykę prawa własności oraz innych praw rzeczowych, gospodarczego wykorzystania przedmiotów prawa własności intelektualnej. W trakcie zajęć nie może zostać pominięta problematyka praw (...)

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-PKAR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów PW -przyszłych inżynierów z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w RP oraz przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości komputerowej i gospodarczej.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISP-PRTE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2012/2013 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi problematyki związanej z Prawem telekomunikacyjnym. Problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji pozostaną głównymi punktami zainteresowań w czasie prowadzonych wykładów. W trakcie zajęć należy zaakcentować elementy cywilistyczne prawa w telekomunikacji, w tym problematykę prawa własności oraz innych praw rzeczowych. Na tyle, na ile jest to niezbędne w odniesieniu do branżowego prawa w radiokomunikacji, zwrócono uwagę na elementy procedury dochodzenia roszczeń i odpowiedzialności. W programie zwrócono też uwagę na elementy prawno-porównawcze związane z przyszłym funkcjonowaniem Polski w układzie Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
103B-xxxxx-ISP-PRTE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi problematyki związanej z Prawem telekomunikacyjnym. Problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji pozostaną głównymi punktami zainteresowań w czasie prowadzonych wykładów. W trakcie zajęć należy zaakcentować elementy cywilistyczne prawa w telekomunikacji, w tym problematykę prawa własności oraz innych praw rzeczowych. Na tyle, na ile jest to niezbędne w odniesieniu do branżowego prawa w radiokomunikacji, zwrócono uwagę na elementy procedury dochodzenia roszczeń i odpowiedzialności. W programie zwrócono też uwagę na elementy prawno-porównawcze związane z przyszłym funkcjonowaniem Polski w układzie Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISA-EPRTE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A graduate from the modern university of technology - apart from technical knowledge - should be trained and `equipped` in verbal and oral skills, which enable interpersonal communication and allow for clear, consist and interesting presentation of the gained knowledge as well. Unfortunately, the bulk of the students believes, that technical knowledge alone is the only key for the success, both during study and during the following professional activity, in result they do not care how the arguments are demonstrated in the discussions or presentations and usually they ignore the responses of the others. The methods and forms used in teaching processes at our University, in principle, allow to develop by students some of the auto-presentation abilities. During lectures, exercises, laboratories, projects, seminars etc. the students meet various presentation techniques employed by the university teachers. They learn some of the manners, imitate them but used them automatically (...)

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)