Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

( Metody wytwarzania oprogramowania )-Informatyka-inż.-EITI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ( Metody wytwarzania oprogramowania )-Informatyka-inż.-EITI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z
103A-INxxx-ISP-PARP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych paradygmatów programowania oraz pokazanie w jaki sposób mogą być one wykorzystane przy tworzeniu oprogramowania. Wskazane zostaną kluczowe różnice pomiędzy paradygmatami, obszary ich zastosowań oraz wspierające je języki programowania. Szczególna uwaga poświęcona zostanie programowaniu funkcyjnemu jako tematowi nie poruszanemu na wcześniejszym etapie studiów. Wiedza uzyskana podczas przedmiotu pozwoli studentom na dobór paradygmatu do rozwiązywanego problemu programistycznego oraz ułatwi efektywne posługiwanie się współczesnymi językami programowania.

Strona przedmiotu
103A-INxxx-ISP-PIPR brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej podstaw informatyki programowania. Obejmuje ona: podstawy architektury systemów komputerowych, reprezentację bitową liczb i znaków, algorytmizację problemów, pojęcie złożoności obliczeniowej, zasady programowania strukturalnego, podstawowe struktury danych, wyjątki. Wprowadzone zostanie pojęcie niezawodności wraz z objaśnieniem stosowania testów jednostkowych i systemowych. Przedstawione zostaną podstawowe narzędzia programistyczne: środowisko zintegrowane, debugger, system kontroli wersji, generator dokumentacji. Praktyczna nauka podstaw programowania prowadzona będzie w oparciu o język Python. Studenci będą utrwalać wiedzę teoretyczną i zdobywać umiejętności praktyczne dzięki realizacji ciekawych zadań i projektów programistycznych.

Strona przedmiotu
103A-INxxx-ISP-PAP brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodyką projektowania i programowaniem graficznych interfejsów użytkownika (GUI). Studenci poznają zagadnienia zdarzeń, kolejki zdarzeń, przenośnych i natywnych metod synchronizacji, programowania współbieżnego w kontekście tworzenia GUI. Poruszony zostanie aspekt programowania komponentowego na przykładzie tworzenia komponentów interfejsu użytkownika. Przedstawiony zostanie sposób kompozycji GUI z wykorzystaniem różnych metod: czysto programowe, języki opisu bazujące na XML (fxml) oraz interfejsy tworzone na wzór aplikacji webowych (HTML). Przedstawione zostaną metody korzystania z baz danych. Projekt umożliwi praktyczne zapoznanie się z jednym lub wieloma aspektami tworzenia aplikacji GUI.

Strona przedmiotu
103B-INxxx-ISP-PROI brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodyką programowania i modelowania obiektowego oraz rodzajowego z wykorzystaniem mechanizmów języka C++.

Studenci nauczą się tworzyć abstrakcje bytów rzeczywistych w taki sposób aby ukrywać szczegóły techniczne, a jednocześnie pozwalać na łatwą rozbudowę oprogramowania. Podczas wkładu omawiane są konkretne mechanizmy języka, które używane są w trakcie realizacji zadań laboratoryjnych. Projekt, realizowany w zespołach kilkuosobowych, pozwala zdobyć umiejętności projektowania obiektowego aplikacji oraz rozwija umiejętność pracy grupowej.

Strona przedmiotu
103A-INxxx-ISP-PSI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności tworzenia programowania realizującego komunikację sieciową na poziomie warstw 4 – 7 modelu OSI.


W ramach wykładu omawiane są podstawowe metody programowania sieciowego: gniazda, zdalne wywołanie procedur (RPC) oraz metody tworzenia serwisów sieciowych, poruszane są też kwestie bezpieczeństwa tworzonych rozwiazań. Na ćwiczeniach laboratoryjnych omawiane są praktyczne aspekty tworzenia oprogramowania sieciowego a zasadncizym sprawdzianem nabytych umiejętnosci jest projekt.

Strona przedmiotu
103A-INxxx-ISP-PZSP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projekt ma na celu ukształtowanie w studentach podejścia inżynierskiego do rozwiązywania problemów, czyli: pracę w zespole, nawyk dokumentowania wykonanej pracy, umiejętność komunikowania wyników, zarówno w formie pisanej jak i wystąpień publicznych.

Strona przedmiotu
103A-INxxx-ISP-PZSP2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 32 godzin
 • Projekt - 60 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 32 godzin
 • Projekt - 60 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 32 godzin
 • Projekt - 60 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 32 godzin
 • Projekt - 60 godzin
 • Wykład - 24 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 32 godzin
 • Projekt - 60 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu: przeprowadzenie studentów przez proces zaawansowanego, rzeczywistego projektu informatycznego. Studenci przechodzą przez proces: analizy uwarunkowań, sformułowania problemu, rozwiązania problemu i utworzenia funkcjonalnego prototypu dotyczącego problemu. Zakłada się, że projekt będzie zawierał m.in. elementy: projekt i realizacja bazy danych, utworzenie aplikacji, testowanie wdrożenie (z uwzględnieniem testów przedprodukcyjnych u “klienta”). Implementacja powinna być poprzedzone analizą wymagań, zaprojektowaniem jej w odpowiednim narzędziu. Efektem jest w pełni funkcjonalny prototyp aplikacji. Opcjonalnie, w wybranych projektach może wystąpić model biznesowy towarzyszący rozwiązaniu. Podczas realizacji projektu studenci będą wykorzystywali wiedzę techniczną i nietechniczną zdobytą w ramach poprzednio zaliczonych przedmiotów. Opcjonalnie mogą się pojawiać elementy wirtualizacji/kontenerów, w niektórych projektach można wymagać zastosowania technologii dockera.

Strona przedmiotu
103A-INxxx-ISP-SWO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu nauczenie podstaw technik i dobrych praktyk stosowanych w przemysłowym wytwarzaniu oprogramowania. Nacisk położony jest na pracę projektanta kodu i programisty rozbudowanego systemu informatycznego, ale zakres przedmiotu wykracza poza rozwiązywanie problemów programistycznych, ukazując kodowanie jako element większej całości. Student po zakończeniu zajęć będzie mógł wykazać się wiedzą z zakresu stosowanych rozwiązań inżynieryjnych i metodyk pracy wykorzystywanych w procesie wytwarzania i utrzymania złożonych systemów informatycznych. Zdobędzie umiejętności z zakresu ustandaryzowanego rozwiązywania częstych problemów inżynieryjnych, oceny jakości kodu i metod jej poprawy, pracy nad istniejącym kodem oraz technik stosowanych dla długofalowego utrzymania wysokiej wiarygodności i jakości oprogramowania. Zapozna się z różnorodnymi narzędziami i kompleksowymi środowiskami wspomagającymi proces wytwarzania oprogramowania oraz technikami pracy w zespole programistycznym.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)