Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obieralne, Informatyka (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obieralne, Informatyka
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
2023Z - rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018Z 2019L 2019Z 2020L 2020Z 2021L 2021Z 2022L 2022Z 2023L 2023Z 2024L
1120-IN000-ISP-0512 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Kompetencje/umiejętności: zdobycie syntetycznej wiedzy w zakresie metod analizy danych multimedialnych; umiejętności opracowania algorytmów i ich optymalizacji według realnych kryteriów użytkowych oraz realizacji efektywnych aplikacji weryfikowanych przydatnością.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Algorytmika, przetwarzanie danych / Podstawy przetwarzania obrazów

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0693 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Elementy algebry liniowej, analizy matematycznej i statystyki, podstawy informatyki i metod numerycznych.

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy w zakresie metod i algorytmów analizy i przetwarzania dźwięku, w szczególności mowy. Nabycie umiejętności w implementacji oraz zastosowaniu technik przetwarzania dźwięku i mowy. Zdobycie podstawowych umiejętności modyfikacji oraz rozwoju metod przetwarzania dźwięku, w szczególności metod związanych z syntezą mowy.

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0631 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do analizy i przetwarzania obrazów biometrycznych. Studenci poznają podstawowe zagadnienia przetwarzania obrazów na podstawie obrazów cech biometrycznych.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Algorytmy i struktury danych, Programowanie (C++/JAVA)

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0553 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu / efekty kształcenia:

1. Student poznaje wymaganą wiedzę do samodzielnego tworzenia zaawansowanych aplikacji mobilnych.

2. Student posiada wystarczającą wiedzę, aby samemu kontynuować rozwijanie się w tym kierunku.

Program przedmiotu:

1. Wprowadzenie do IDE/SDK, Architektura systemu Android.

2. Cykl życia i struktura aplikacji. Kod-zasoby.

3. Aplikacje wieloekranowe. Ustawienia aplikacji. Zadania w tle.

4. Sieci (Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth, Sockets). System plików, dialogi, powiadomienia.

5. Dostępne usługi w systemie Android. Android Broadcast Receiver.

6. Usługi działające w tle.

7. Content providers. Wsparcie dla wielu urządzeń.

8. Grafika 2d/3d

9. Usługi dostawców zewnętrznych.

10. Publikacja aplikacji.

11. Sposoby monetaryzacji.

12. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi: profesjonalnymi programistami dla platform Android.

Przedmioty poprzedzające / wymagania wstępne:

- Java

Strona przedmiotu
1120-IN000-MSP-0504 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w zaawansowane metody i idee bioinformatyki, chemoinformatyki oraz biologii systemów, ze specjalnym uwzględnieniem algorytmów informatycznych.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Algorytmy i struktury danych, Statystyka, Bazy danych

Strona przedmiotu
1120-IN000-MSP-0705 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Język programowania: Python; podstawowa wiedza na temat algorytmów uczenia maszynowego: klasyfikacji, grupowania

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowej teorii oraz zaawansowanych modeli i metod przetwarzania, analizy i odkrywania wiedzy w dużych zbiorach danych tekstowych.

Strona przedmiotu
1120-IN000-MSP-0566 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

• Przedstawienie podstaw fraktali i interpolacji fraktalnych, które dotyczą fascynujących i interdyscyplinarnych tematów, które łączą matematykę, informatykę i nauki przyrodnicze

• Wprowadzenie abstrakcyjnych pojęć geometrii fraktalnej i ich wdrożenie z wykorzystaniem programów w Python z uwzględnieniem dedykowanych pakietów do fraktali

• Przedstawienie zastosowań fraktali w innych dziedzinach wiedzy takich, jak nauki fizyka, chemia, informatyka oraz ekonomia

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0514 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami i technikami stosowanymi przy przetwarzaniu dużych grafów.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Matematyka dyskretna 2, Algorytmy i struktury danych 2 (ISI)

Matematyka dyskretna, Algorytmy i struktury danych (IAD)

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0570 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauka projektowania i implementacji zaawansowanych interfejsów użytkownika pozwalających na interakcję z programami za pomocą wielu różnorodnych urządzeń wejściowych. Szczególny nacisk położony jest na tworzenie interfejsów naturalnych bazujących na rozpoznawaniu ruchów oraz gestów. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z obsługą różnorodnych urządzeń wejściowych, przechwytywaniem i przetwarzaniem obrazów, rozpoznawaniem i śledzeniem obiektów, obrazowaniem stereoskopowym, budową i sposobem działania sensorów głębokości. Omówione zostaną aspekty związane z trójwymiarową grafiką komputerową oraz technikami rzeczywistości wirtualnej z wykorzystaniem silników Unity lub Unreal.

Wymagania wstępne

• Grafika Komputerowa I

• Programowanie w środowisku graficznym

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0576 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 45 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 45 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień i problemów systemów CAD/CAM oraz poznanie metod i algorytmów stosowanych przy użytkowaniu i projektowaniu systemów CAD/CAM a także praktyczne zapoznanie się przynajmniej z jednym z wiodących systemów typu CAD/CAM.

Strona przedmiotu
1030-IN000-ISP-0578 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Poznanie wykorzystania systemu GNU/Linux w systemach wbudowanych. Zdobycie praktycznej umiejętności samodzielnego tworzenia systemu Linux dla konkretnej platformy i zastosowania.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Programowanie (C)

Strona przedmiotu
1120-INCAD-MSP-0581 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie uczestników z praktyczną obsługą systemu analizy termomechanicznej układów inżynierskich wykorzystującego metodę elementów skończonych.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające: Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych (akceptowalne uczestnictwo w zajęciach równolegle do uczestnictwa w WTCO)

Strona przedmiotu
1120-INCAD-MSP-0583 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami modelowania geometrycznego, w szczególności z zagadnieniami budowy geometrycznych baz danych dla modeli pól tensorowych na rozmaitościach Riemannowskich. W ramach przedmiotu studenci poznają metody i algorytmy projektowania i eksploatacji geometrycznych baz danych dla systemów symulacji procesów mechaniki ośrodków ciągłych.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Modelowanie geometryczne 1, Programowanie urządzeń sterowanych numerycznie

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0502 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat technologii stosowanych w tworzeniu aplikacji WWW, ich architektury oraz zaprezentowanie ich wykorzystania w biznesowym i technologicznym kontekście systemów przetwarzających informacje przestrzenne.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające: Programowanie obiektowe, Projektowanie obiektowe

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0701 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające

Statystyka; podstawy informatyki: algorytmy i struktury danych, podstawy programowania; język angielski

Cel przedmiotu

Przedmiot wprowadza w zagadnienie automatycznego przetwarzania tekstów pisanych w języku naturalnym.

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0590 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie potencjału metod przetwarzania obrazów; przetwarzanie rozumienie jest w ogólnym sensie obróbki na użytek precyzowanych funkcji użytkowych. Ważne jest dopasowanie potencjału metod akwizycji do zdolności postrzegania i form pracy z obrazem; stąd wynika szczególna rola integracji teoretycznych podstaw modelowania treści oraz możliwości numerycznego opisu danych. Kryje się za tym dość spójna teoria obrazów.

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0592 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu:

Program wykładu:

1. Architektura GPU, porównanie z CPU, procesory wielordzeniowe, pamięć współdzielona, cache

2. Model wykonywania procesów typu SIMD, MIMD, MISD, itd.

3. omówienie biblioteki CUDA nVidia, (CUDA lib, CUDA SDK)

4. omówienie biblioteki CUBLAS (BLAS)

5. Omówienie algorytmów dla GPU

a. mnożenie macierzy i operacje wektorowe

b. sortowanie, przeszukiwanie grafów i algorytmy grafowe

c. algorytmy numeryczne

d. algorytmy stosowane w symulacjach fizycznych

Program projektu:

Podczas projektu studenci będą musieli wykonać dwa zadania programistyczne

działające na procesorze GPU w technologii CUDA. Projekt przeprowadzany jest na dedykowanym sprzęcie udostępnionym na Wydziale.

Przedmioty poprzedzające:

Programowanie Równoległe i Rozproszone, Metody Numeryczne, Programowanie C, C++

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0511 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat tworzenia aplikacji WWW oraz natywnych aplikacji mobilnych zgodnie z podejściem „learn once, write anywhere” w oparciu o paradygmaty zawarte w technologii React (ReactJs oraz ReactNative).

Po ukończeniu kursu studenci powinni potrafić:

- pracować w grupie (pracującej w ekosystemie trzech współpracu-jących zespołów)

- posłużyć się technologią ReactJs aby zaprojektować i zaimple-mentować aplikację działającą w przeglądarce

- posłużyć się technologią ReactNative aby zaprojektować i zaim-plementować aplikację natywną działającą w systemie Android lub iOS

- posłużyć się narzędziami programistycznymi i wdrożeniowymi wspomagającymi pracę w powyższymi technologiami

- zaprojektować i zaimplementować zestaw mikroserwisów udo-stępniających dane jednocześnie dla aplikacji WWW oraz mobilnej.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające: Programowanie obiektowe, Programowanie w środowisku graficznym, Bazy danych, Projektowanie obiektowe.

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0697 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające

Elementy logiki i teorii mnogości, Programowanie 2 – obiektowe

Cel przedmiotu

Zapoznanie z paradygmatem programowania funkcyjnego, idiomami z nim związanymi. Zdobycie wiedzy o różnicy między zachłannym (ścisłym) i leniwym obliczaniem wartości.

Strona przedmiotu
1030-IN000-ISP-0595 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z popularnymi układami programowalnymi typu FPGA, podstawowymi metodami ich programowania oraz narzędziami służącymi do konfigurowania układów FPGA. W ramach przedmiotu studenci poznają:

- architekturę układów FPGA;

- narzędzia projektowe;

- metodykę programowania układów FPGA.

Przedmiot kładzie duży nacisk na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, w związku z czym studenci będą mogli praktycznie zweryfikować swoje umiejętności samodzielnie tworząc, symulując, optymalizując, kompilując i testując układy FPGA na platformach testowych.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Programowanie 1 – strukturalne, Programowanie 2 – obiektowe

Elementy konstrukcji sprzętu cyfrowego

Transmisja danych

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0698 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające

Programowanie 2 - obiektowe

Cel przedmiotu

Nabycie praktycznej umiejętności programowania w języku asemblera procesorów o architekturze Intel x64, głównie w połączeniu z językami wysokiego poziomu (C, C++, C#), a także ogólne zaznajomienie się ze specyfiką programowania w językach asemblerowych innych procesorów.

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0606 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pakietem SAS, służącym analizie danych. W szczególności poruszona zostanie tematyka technik programistycznych w SAS Base, a także przegląd wybranych modułów SAS-a, służących ogólnemu przetwarzaniu danych.

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0663 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie znanych metod biometrii w rozpoznawaniu człowieka. Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z algorytmami biometrycznymi i problemami identyfikacji oraz weryfikacji.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych

Strona przedmiotu
1120-INMSI-MSP-0654 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami i technologiami Web 3.0 (semantyczna sieć WWW) oraz nauczenie sposobów użytkowania i projektowania systemów wykorzystujących technologie semantyczne.

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0599 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów a teoretycznymi i praktycznymi podstawami tworzenia i implementacji agentów programowych i (rozproszonych / mobilnych) systemów agentowych

Strona przedmiotu
1170-IN000-MSP-0662 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności oraz kompetencji z zakresu doboru właściwych metod, technik i narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów decyzyjnych w procesie zarządzania.

Strona przedmiotu
1120-INPAD-MSP-0124 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie technik wizualizacji danych, statycznej oraz interaktywnych. Poznanie zagadnień związanych z wizualizacją, takich jak percepcja kolorów, geometrii, reguły kompozycji danych, związek z analizą danych, predykcją, modelowaniem, testowaniem.

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0503 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Zaznajomienie studentów z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami i technologiami wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji webowych z wykorzystaniem wzorca architektonicznego Model-Widok-Kontroler.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Programowanie 2 - obiektowe, Programowanie 3 - zaawansowane, Programowanie w środowisku graficznym, Bazy danych, Projektowanie obiektowe

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0636 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu

(i) Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami teorii liniowego uczenie (się) maszyn; (ii) ) zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami teorii przestrzeni Hilberta z jądrem reprodukującym; (iii) Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami z zakresu opytmalizacji (iv) przekazanie umiejętność stosowania poznanej wiedzy w zagadnieniach klasyfikacji związanych z działaniem Maszyny Wektorów Podpierających (SVM); (iv) umożliwienie w oparciu o wyżej wymienioną wiedzę dalszego studiowania oraz konstruowania algorytmów SVM

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające

Algebra liniowa / Analiza Matematyczna

Strona przedmiotu
1120-IN000-ISP-0510 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2019/2020 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
rok akademicki 2023/2024 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest powtórzenie i synteza podstawowych informacji uzyskanych wcześniej z matematyki oraz szeroko pojętej inteligencji obli-czeniowej oraz rozszerzenie tych wiadomości o zagadnienia z zakresu uczenia maszyn ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Matematyka: analiza, algebra, teoria mnogości, logika, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka; podstawy informatyki: algorytmy i struktury danych, podstawy programowania

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)