Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Mechatroniki)

Jednostka: Wydział Mechatroniki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2012Z - rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
2013Z - rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
2014Z - rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
2015Z - rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
2016Z - rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
2017Z - rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
2018Z - rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
2019Z - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
2021Z - rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2017Z 2018Z 2019Z 2020Z 2021Z 2022Z
103A-IBxxx-ISP-AL1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje podstawowe pojęcia z algebry liniowej, rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej, elementy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, równania różniczkowe zwyczajne oraz szeregi liczbowe.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-AFB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Narządy i ich funkcje. Budowa komórek i tkanek człowieka. Funkcjonowanie komórek i tkanek: transport jonowy, wymiana gazowa w płucach, potencjały elektryczne w organizmie. Budowa, fizjologia i funkcje układów człowieka: mięśniowo-szkieletowego, nerwowego, trawiennego, oddechowego, krążenia, moczowopłciowego.

Strona przedmiotu
114B-IBxxx-ISP-MATR brak brak brak brak brak 2
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi materiałów oraz związaną z tym terminologią oraz z zasadami doboru materiałów do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości.

Strona przedmiotu
103B-IBxxx-ISP-ME brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja pomiaru. Pojęcia podstawowe: wielkość, wartość, jednostka miary, skale pomiarowe, metody pomiarowe. Wynik pomiaru, błąd, niepewność, poprawka. Zasady działania i właściwości narzędzi pomiarowych (wzorce, przyrządy, przetworniki, czujniki, rejestratory). Oscyloskopy. Pomiar prądu, napięcia, mocy, częstotliwości, przesunięcia fazowego, rezystancji, impedancji. Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Podstawy metrologii warstwowej. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej oraz wprowadzenie w technikę eksperymentu. W czasie wykładu prezentowane są podstawowe techniki pomiarowe, omawiane przyczyny powstawania błędów oraz metody ich analizy i zmniejszania. W laboratorium student samodzielnie wykonuje ćwiczenia w zakresie podstawowych eksperymentów metrologicznych w dziedzinie pomiarów parametrów sygnałów i elementów.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-PCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie budowy i przemian materii na poziomie mikro- i makroskopowym ze szczególnym uwzględnieniem teorii wiązań chemicznych. Zawiera zagadnienia dotyczące klasyfikacji pierwiastków i związków chemicznych, przegląd najważniejszych typów wiązań chemicznych w drobinach oraz przegląd wiązań i innych oddziaływań międzycząsteczkowych w układach makroskopowych. Obejmuje morfologię reakcji chemicznych oraz makroskopowe przemiany materii wraz z elementami opisu termodynamicznego. Zawiera przegląd struktur, właściwości i metod otrzymywania wybranych pierwiastków oraz ich najważniejszych związków, w szczególności połączeń tlenowych, związków węgla i związków z wodorem.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-PCHL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi: 1) typami i mechanizmami reakcji i wiązań chemicznych oraz 2) rodzajami naczyń i czynnościami pomiarowymi przeprowadzanymi w ramach analizy jakościowej i ilościowej. Podczas pierwszej części laboratorium, obejmującej zagadnienia chemii nieorganicznej, studenci uczą się przeprowadzania prostych doświadczeń mających na celu obserwację przemian chemicznych, poznanie podstawowych metod badawczych stosowanych w laboratorium chemii nieorganicznej i samodzielne wyznaczenie wybranych wielkości fizykochemicznych lub jakościową charakterystykę grup związków. Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z równowagami ustalającymi się w roztworach wodnych, iloczynem rozpuszczalności, reakcjami kompleksowania, reakcjami red-ox oraz właściwościami chemicznymi drobin. Druga część pracowni ma zapoznać studentów z praktycznym zastosowaniem podstawowych właściwości fizykochemicznych związków w celu ich ilościowego oznaczania w próbkach (...)

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-PPOWI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103B-IBxxx-ISP-PTIB brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania strukturalnego i algorytmiki. Dodatkowo w ramach przedmiotu przedstawiane są podstawy systemu operacyjnego UNIX (na przykładzie systemu GNU/Linux) niezbędne do pracy w tym systemie w ramach laboratoriów. W zakresie podstaw programowania oczekuje się opanowania przez studentów procesu przejścia z opisu rzeczywistego zadania przez abstrakcyjny opis algorytmu na jego zapis formalny w języku C. Student posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw tworzenia algorytmów oraz praktycznego wykorzystania języka programowania na wybranych, elementarnych przykładach. Wybór języka C podyktowany jest tym, że stanowi on podstawę wielu języków wyższego poziomu, a także jest szeroko wykorzystywany w technice mikroprocesorowej. Bazowym standardem dla wykładu jest wersja C99.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-PNMB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele medycyny. Definicja zdrowia i choroby. Przyczyny chorób. Podział medycyny według kryteriów klinicznych. Specjalności lekarskie. Organizacja ochrony zdrowia. Diagnostyka. Drogi i kryteria podawania leków. Hemodializa. Leczenie chirurgiczne. Operacje endoskopowe. Operacje z szerokim otwarciem powłok. Sposoby przeciwdziałania bólowi, krwotokowi i infekcji. Znieczulenie ogólne i miejscowe. Antyseptyka i aseptyka. Opatrywanie ran. Implantacje wszczepów oraz transplantacje tkanek i narządów. Intensywna opieka medyczna. Resuscytacja z użyciem defibrylatora, respiratora, stymulatora. Uszkodzenia jatrogenne. Zarządzanie w służbie zdrowia. Regulacje prawne dotyczące urządzeń medycznych. Zagadnienia ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego. Prawne aspekty funkcjonowania klinik. Systemy zaopatrzenia, analiza kosztów, systemy kontroli jakości, akredytacja laboratoriów (pracowni). Problemy etyczne w służbie zdrowia. Uwarunkowania etyczne i prawne związane z transplantacją i (...)

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)