Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji EITI-MCHTR-( Przedmioty obieralne )-Inżynieria biomedyczna-inż.-2022Z 1030-ISP-IB.OB-2022Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
103C-ELEIM-ISP-ABM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniem zastosowań akceleratorów cząstek naładowanych w naukach biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do radioterapii.

Strona przedmiotu
103B-ELEIM-ISP-ADP
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zapoznaje studentów ze strukturami, własnościami i analizą zbiorów danych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej oraz z metodami wspomagania diagnoz. Zawiera również podstawowe wiadomości z analizy danych pomiarowych w medycynie nuklearnej.

Strona przedmiotu
103B-IBxxx-ISP-BIT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat biometrycznych metod identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Przedyskutowane będą zarówno nadzieje jak i obawy związane z zastosowaniem biometrycznych technik identyfikacji i weryfikacji tożsamości, a także związane z tym problemy natury etnicznej, kulturowej czy religijnej. Omówione zostaną zarówno techniki biometryczne o implementacjach rynkowych jak i techniki dopiero rozwijające się. Omówione będą aspekty przechowywania i bezpiecznej wymiany danych biometrycznych (rezygnacja z centralnych baz danych biometrycznych, zastosowanie kart mikroprocesorowych, dynamiczne kodowanie informacji biometrycznej) oraz metody testowania żywotności w biometrii. Wykład wzbogacony będzie przez zajęcia w Laboratorium Biometrii, w którym dostępny jest współczesny sprzęt biometryczny wraz z niezbędnymi narzędziami programistycznymi, co umożliwia samodzielną realizację wybranych metod biometrycznych.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-DEPJO
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych detektorów promieniowania jonizującego, w szczególności tych, które znajdują zastosowanie w medycznej aparaturze diagnostycznej, w technikach medycyny nuklearnej i wykorzystywanych dla potrzeb medycznych technik analitycznych. Prezentowane są także rozwiązania układów elektronicznych współpracujących z detektorami, specyficzne dla tzw. elektroniki jądrowej.

Strona przedmiotu
103A-TLRTM-ISP-OPA
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy programowania obiektowego w języku Java z naciskiem na wykorzystanie go w programowaniu aplikacji sieciowych (rozproszonych) w architekturze klient-serwer, współbieżnych i multimedialnych.
Celem przedmiotu jest opanowanie zaawansowanych technik programistycznych związanych z komunikacją sieciową oraz zapoznanie z niestandardowymi pakietami języka, mającymi zastosowanie w aplikacjach multimedialnych; nauczenie praktycznego wykorzystania Javy w programowaniu aplikacji multimedialnych.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-KJUD
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zostaną: podstawa prawna zagadnienia, zalecenia i regulacje krajowe oraz międzynarodowe, a także niezbędne wyposażenie wraz z aspektami praktycznymi wykonywania testów kontroli jakości urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące do celów diagnostycznych. W szczególności zostaną przedstawione zasady wykonywania testów (akceptacyjnych, podstawowych oraz specjalistycznych) wraz z wykorzystywana w tym celu aparaturą dla:

Strona przedmiotu
114A-IBAME-ISP-POWM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z możliwościami wykorzystania technik optycznych w diagnostyce i terapii medycznej na przykładzie wybranych metod i urządzeń.

Strona przedmiotu
114A-IBAME-ISP-PELSE
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z możliwościami wykorzystania osiągnięć nauki i techniki w diagnostyce i terapii medycznej na przykładzie elektroterapii i elektrodiagnostyki serca.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-TLBIO
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie właściwości promieniowania lasera, jego oddziaływania na tkankę, nisko i wysokoenergetycznych metod terapii laserowej oraz optycznych metod obrazowania w diagnostyce biomedycznej z zastosowaniem propagacji światła w ośrodkach rozpraszających (metody sortowania fotonów, optoakustyka, optyczna tomografia koherencyjna).

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-TMENU
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 6 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest szerokie przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z zastosowaniem elektroniki i technik komputerowych w medycynie nuklearnej, w szczególności: budowa i działanie aparatury elektronicznej do badań obrazowych za pomocą izotopów promieniotwórczych, algorytmy tworzenia, prezentacji i przetwarzania medycznych obrazów dwu i trójwymiarowych.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)