Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji EITI-MCHTR-( Przedmioty obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-inż.-2020Z 1030-ISP-IB.OW-2020Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020Z - rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020Z
103A-IBxxx-ISP-ALL
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 23 godzin
 • Wykład - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami algebry liczb zespolonych oraz algebry liniowej w stopniu wystarczającym do rozwiązywania prostych równań i układów równań zarówno w zakresie liczb rzeczywistych, jak i zespolonych, oraz przedstawienie ogólnego pojęcia liniowości i jego wykorzystanie do badania własności takich liniowych obiektów, jak przestrzenie i ich przekształcenia.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-ANAL1
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 23 godzin
 • Wykład - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych rzeczywistych oraz określeniem i własnościami całek pojedynczych, a także wykorzystanie tych pojęć do badania bardziej złożonych zagadnień, w tym np. do wyznaczania ekstremów funkcji i rozwiązywania równań różniczkowych.

Strona przedmiotu
114B-IBxxx-ISP-AFB
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Narządy i ich funkcje. Budowa komórek i tkanek człowieka. Funkcjonowanie komórek i tkanek: transport jonowy, wymiana gazowa w płucach, potencjały elektryczne w organizmie. Budowa, fizjologia i funkcje układów człowieka: mięśniowo-szkieletowego, nerwowego, trawiennego, oddechowego, krążenia, moczowo płciowego.

Strona przedmiotu
103A-IBIBM-ISP-ARSYK
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
114B-IBxxx-ISP-EAMEB
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-FI1
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami fizyki w zakresie mechaniki klasycznej, elektrodynamiki i optyki. Wykład jest realizowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studentów kierunku Inżynierii Biomedycznej. W wykładzie podkreśla się uniwersalność i interdyscyplinarność praw fizyki, eksponuje jej doświadczalny charakter i elementy współczesnego naukowego obrazu Przyrody.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-GRK
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu grafiki komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań w naukach biomedycznych.

Strona przedmiotu
103A-IBIBM-ISP-ISMED
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zastosowaniami technik informatycznych w medycynie oraz uzyskanie przez studentów praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji medycznych.

Strona przedmiotu
114A-IBAME-ISP-LAUR
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103B-IBxxx-ISP-LAEL
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów praktycznej umiejętności analizy prostych fizycznych obwodów elektrycznych.

Strona przedmiotu
114B-IBxxx-ISP-MATR
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi materiałów oraz związaną z tym terminologią oraz z zasadami doboru materiałów do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-ME
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej oraz wprowadzenie w technikę eksperymentu. W programie znajdują się więc podstawowy teoretyczne metrologii, oraz zasady działania i obsługi podstawowych przyrządów spotykanych w pracy laboratoryjnej. Uzyskane umiejętności pozwolą studentom na łatwiejsze przyswojenie wiedzy związanej ze specjalnością Inżynieria Biomedyczna, opartej w dużym stopniu na pomiarach, w tym wielkości nieelektrycznych. Na zajęciach laboratoryjnych studenci poznają w praktyce zasady stosowania aparatury opisanej na wykładzie, oraz wdrażają się do zasad prawidłowej obróbki i dokumentacji pomiarów.

Strona przedmiotu
114B-IBxxx-ISP-POAUT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność formułowania opisu matematycznego układów regulacji procesów ciągłych. Umiejętność projektowania i analizowania typowych struktur układów regulacji automatycznej.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-PELEL
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Właściwości półprzewodników. Styk metal-półprzewodnik i złącze p-n. Tranzystor MOS. Tranzystor bipolarny. Półprzewodnikowe przyrządy fotoniki. Wybrane aspekty działania elementów elektronicznych w układach. Integracja układów. Układy liniowe. Układy nieliniowe. Przetworniki A/C i C/A. Zasilacze o działaniu ciągłym i impulsowym. Komputerowa symulacja układów analogowych i cyfrowych.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-PPR
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania strukturalnego i algorytmiki. Dodatkowo w ramach przedmiotu przedstawiane są podstawy systemu operacyjnego UNIX (na przykładzie systemu GNU/Linux) niezbędne do pracy w tym systemie w ramach laboratoriów. W zakresie podstaw programowania oczekuje się opanowania przez studentów procesu przejścia z opisu rzeczywistego zadania przez abstrakcyjny opis algorytmu na jego zapis formalny w języku C. Student posiądzie wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw tworzenia algorytmów oraz praktycznego wykorzystania języka programowania na wybranych, elementarnych przykładach. Wybór języka C podyktowany jest tym, że stanowi on podstawę wielu języków wyższego poziomu, a także jest szeroko wykorzystywany w technice mikroprocesorowej. Bazowym standardem dla wykładu jest wersja C99.

Strona przedmiotu
114A-IBAME-ISP-PULOG
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania urządzeń/systemów cyfrowych implementowanych w logicznych układach programowalnych (PLD - Programmable Logic Devices).

Strona przedmiotu
114A-IBIBM-ISP-PJAVA
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej znajomości zasad programowania obiektowego oraz umiejętność programowania w Javie w zakresie podstawowych metod przetwarzania obrazów.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-PROM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień medycznych potrzebnych do projektowania, konstruowania i umiejętności poprawnej eksploatacji urządzeń elektromedycznych.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-RPR
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z pojęciami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, mogącymi mieć zastosowanie w badaniach biologicznych i medycznych. Program wykładu obejmuje: podstawowe własności prawdopodobieństwa; rozkłady i charakterystyki liczbowe zmiennych losowych jedno- i wielowymiarowych; elementy statystyki matematycznej związane z estymacją i testowaniem hipotez; podstawowe pojęcia z procesów stochastycznych; metody analizy danych.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-RAD
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizyczne podstawy radiologii. Lampy rentgenowskie i generacja promieniowania X. Oddziaływanie promieniowania X i γ z materią. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią. Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej. Obraz rentgenowski. Techniki specjalne w radiologii. Detektory promieniowania jonizującego.

Strona przedmiotu
103A-IBAME-ISP-TEMI
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów programowania mikroprocesorów i mikrokontrolerów w języku wysokiego poziomu ze szczególnym uwzględnieniem układów 32-bitowych z rdzeniem ARM. Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji nabytych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
103A-IBAME-ISP-UEL
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów projektowania układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów elektroniki medycznej.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-WKPI
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby zapisu konstrukcji. Zasady odwzorowania i wymiarowania, rzutowanie. Uproszczenia w zapisie postaci geometrycznej i zapisie układu wymiarów. Odczytywanie rysunków złożeniowych. Tworzenie brył i części, rzutowanie elementów, dokumentacja części w programie CAD. Tworzenie zespołów, generowanie rysunków złożeniowych na podstawie dokumentacji przestrzennej w programie CAD. Komputerowo wspomagana analiza urządzenia: Analiza geometryczna, analiza kinematyki i dynamiki, wykorzystanie MES/MEB do analizy pracy projektowanego urządzenia. Podstawy metody elementów skończonych (MES) i brzegowych (MEB). Wybrane metody numeryczne optymalizacji. Zastosowanie MES i MEB w komputerowym wspomaganiu projektowania. Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia dokumentacji technicznej. Systemy CAD/CAM (Computer Aided Desing/Computer Aided Manufacturing)...

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)