Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji EITI-MCHTR-( Przedmioty obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-inż.-2023L 1030-ISP-IB.OW-2023L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
103A-IBxxx-ISP-ANAL2
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje szeregi potęgowe i szeregi Fouriera, rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych, podstawowe wiadomości o funkcjach zmiennej zespolonej, przekształcenia całkowe.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-BIOET
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
114B-IBxxx-ISP-BIOMA
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką biomateriałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych stosowanych w medycynie. Poznanie nowoczesnych metod inżynierii powierzchni kształtujących właściwości biomateriałów. Zrozumienie zasad doboru i projektowania biomateriałów w aspekcie określonych zastosowań w medycynie.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-BIOME
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z mechaniką organizmów żywych. Zagadnienia te obejmują najważniejsze aspekty funkcjonowania narządu ruchu – fizjologiczne i anatomiczne podłoże ruchu, rozwiązania techniczne stosowane w diagnostyce i terapii narządu ruchu, metody badania i opisu czynności ruchowych, jak również ich modelowania.

Strona przedmiotu
114B-IBxxx-ISP-CPOB
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość podstaw teorii sygnałów, przekształceń całkowych, fizyki i matematyki w zakresie studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Na zajęciach laboratoryjnych przydatna będzie podstawowa znajomość środowiska MATLAB.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-FI2
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami fizyki w zakresie mechaniki kwantowej oraz fizyki statystycznej w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Kierunku Inżynieria Biomedyczna. W wykładzie podkreśla się uniwersalność i interdyscyplinarność praw fizyki, eksponuje jej doświadczalny charakter i elementy współczesnego naukowego obrazu przyrody. Szczególną rolę w wykładzie odgrywa kwestia pomiaru w fizyce

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-FIME
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w procesach fizjologicznych oraz z czynnością tkanek, narządów i biosystemów pod kątem ich funkcjonalnego opisu oraz możliwości wspomagania utraconych funkcji lub zastąpienia urządzeniami technicznymi. Przekazanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do opisu i analizy zjawisk oraz do projektowania, budowy i eksploatacji aparatury medycznej (diagnostycznej i terapeutycznej).

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-MWM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki; wykonywanie analiz wytrzymałościowych elementów mechanicznych.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-MNUB
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi algorytmami numerycznymi oraz elementami metodyki badania ich przydatności do rozwiązywania zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w obszarze inżynierii biomedycznej.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-POMED
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami obrazów medycznych i zjawiskami fizycznymi, na podstawie których są tworzone. Omówione zostaną : radiografia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa oraz ultrasonografia.

Strona przedmiotu
114B-IBxxx-ISP-POROB
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie budowy mechanizmów, sterowania, programowania i wykorzystania manipulatorów i robotów w inżynierii biomedycznej.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-PRPR
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
103A-IBIBM-ISP-PAINT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności programistycznych o tworzenie aplikacji internetowych, w tym serwisów webowych. Istotnym celem przedmiotu jest także zaprojektowanie i zaimplementowanie rzeczywistej aplikacji przykładowej.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-PROBI
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania obiektowego z wykorzystaniem języka C++. W ramach przedmiotu studenci opanują podstawowe paradygmaty i mechanizmy programowania obiektowego. Poznają także rozszerzenia programowania strukturalnego oferowane przez język C++. Bazowym standardem dla wykładu jest wersja C++11.

Strona przedmiotu
114A-IBxxx-ISP-SEPO
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami budowy i działania sensorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych do detekcji sygnałów biologicznych. Zapoznanie z metodami pomiaru wielkości nieelektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów biologicznych i pomiaru wybranych wielkości chemicznych.

Strona przedmiotu
103B-IBxxx-ISP-SYGSY
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teorią i aspektami praktycznymi analizy i przetwarzania sygnałów jednowymiarowych w dziedzinie czasu ciągłego i częstotliwości, jak również podstawami przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz filtracją analogową i cyfrową. Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem umiejętności prezentacyjnych.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-WELE
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych metod analizy obwodów elektrycznych oraz zaprezentowanie elementarnych układów (maszyn) elektrotechnicznych.

Strona przedmiotu
103A-IBxxx-ISP-WSELE
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami oraz zastosowaniami elektroniki cyfrowej oraz podstawowymi właściwościami i zastosowaniami systemów wbudowanych. Zapoznanie studentów z budową i działaniem mikroprocesora, systemu mikroprocesorowego oraz mikrokontrolera, a także podstawowymi operacjami realizowanymi przez mikrokontrolery. Ukształtowanie u studentów elementarnych umiejętności programowania mikrokontrolerów w zakresie tworzenia i uruchamiania prostych programów w języku asembler.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)