Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji EITI-( Przedmioty )---2023L 1030-xxx-xxxxx-2023L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
103A-xxxxx-ISA-EACAW
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętności pisania akademickiego, nie ćwiczone na kursach ELAN 1 i ELAN 2, stanowią integralny element Egzaminu C1 Academic. Dlatego szczególnie zaleca się uczęszczanie na zajęcia EACAW, podczas których omawiane jest pisanie różnego rodzaju tekstów, między innymi: raportu, listów formalnych (np. motywacyjnego), życiorysu, opisu procesu, itd.

Strona przedmiotu
103A-TCTCM-MSA-EADIR
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy programowania modułów rozpoznawania obrazów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem głębokich sieci neuronowych i tych metod wizji komputerowej, które nadal wykazują przewagę. Wykład obejmuje transformacje tensorowe, podstawowe architektury sieci neuronowe, techniki optymalizacji, modele probabilistyczne w klasyfikacji, zagadnienia detekcji, lokalizacji, rozpoznawania i indeksowania obiektów (w tym znaczniki twarzy, orientacja głowy i sylwetki oraz ekspresja twarzy) oraz filtracji (w tym zmianę rozdzielczości obrazu, rektyfikację obrazu oraz ulepszanie sygnału mowy w dziedzinie spektrogramu). Zajęcia projektowe poza opisem dwóch projektów stanowią wprowadzenie narzędzi programistycznych. Studenci pracując w środowisku Google Colab doskonalą swoje umiejętności programowania sieci neuronowych na platformach Pythona. Dwie prace domowe zadane pogłębią znajomość narzędzi, które student wykorzysta w swoich projektach, a dwa testy pokryją materiał omawiany na wykładzie.

Strona przedmiotu
103B-INSID-ISP-ASU
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z systemem UNIX widzianym oczyma administratora systemu. Omówione zostaną problemy związane z szeroko pojętą konfiguracją, użytkowaniem i pielęgnacją systemu. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty prezentowanych zagadnień.

Strona przedmiotu
103A-TLRTM-ISP-AM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z właściwościami akustycznymi instrumentów muzycznych i głosu ludzkiego oraz zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi generacji dźwięku. Wykład omawia podstawowe zjawiska fizyczne związane z drganiami strun, prętów, płyt i membran, rozkładami drgań w falowodach, podstawy wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych, cechy głosu ludzkiego w mowie i śpiewie, niektóre właściwości słuchu powiązane z percepcją dźwięków muzycznych, budowę skal muzycznych oraz zasady temperacji stroju instrumentów.

Strona przedmiotu
103B-CTxxx-ISA-EADS
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia podstawowy materiał pozwalający na zrozumienie struktur danych. Paradygmat projektowania (i programowania) obiektowego jest wykorzystywany do prezentacji abstrakcyjnych typów danych. Główny akcent jest położony na algorytmy wykorzystywane w operacjach na strukturach danych.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-APRO2
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Projekt - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten jest kontynuacją przedmiotu Algorytmy i programowanie 1 i przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu implementacji zagadnień algorytmicznych i rozwiązań realizowanych w języku Java. Przedmiot ma na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie stosowania wybranych struktur danych (kolejka priorytetowa, kopiec, drzewa binarne, tablice haszujące) oraz rozwiązań algorytmicznych (sortowanie Shella, sortowanie przez wstawianie, wyszukiwanie sekwencyjne, binarne czy operacje na grafach). Przedstawione zostaną dodatkowe możliwości języka Java. Student po ukończeniu przedmiotu zdobędzie wiedzę i umiejętnościami w zakresie: implementacji złożonych struktur danych i algorytmów w postaci kodu programu, tworzenia oprogramowania zrozumiałego dla innych członków zespołu programistycznego, tworzenia oprogramowania bazując na wzorcach projektowych oraz testowania wytworzonego oprogramowania...

Strona przedmiotu
103D-INxxx-ISP-AISDI
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych struktur danych i algorytmów oraz pokazanie sposobów ich implementacji we współczesnych językach programowania. Wyjaśnione zostaną zagadnienia dotyczące oceny złożoności czasowej i pamięciowej algorytmów. Treść przedmiotu pozwoli studentom na dobór właściwej struktury danych i algorytmu do rozwiązywanego problemu programistycznego, a następnie stworzenie ich poprawnej implementacji. W ramach przedmiotu omówione zostaną również zagadnienia dotyczące definiowania języków formalnych. Przedstawione zostaną podstawowe klasy gramatyk formalnych oraz odpowiadające im rodzaje automatów. Wybrane wykłady będą prowadzone w formie dyskusji.

Strona przedmiotu
103A-TLTTI-ISP-ABD
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie technologii analitycznych baz danych, które stanowią ważny element struktury informacyjnej wielu przedsiębiorstw oraz instytucji. Mowa tu m.in. o bazodanowych hurtowniach danych (ang. datawarehouses), systemach OLAP (ang. On-line Analytical Processing), oraz bazujących na nich systemach odkrywania wiedzy KDD (ang. Knowledge Database Discovery).

Strona przedmiotu
103A-TLxxx-ISP-ANL2T
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych, całkami krzywoliniowymi, z teorią analizy zespolonej, w tym: wprowadzeniu ciągów i szeregów liczbowych w dziedzinie zespolonej, pojęcia pochodnej i holomorficzności funkcji, całki funkcji zmiennej zespolonej, szeregów Laurenta, punktów osobliwych, residuów funkcji, przekształcenia Laplace’a. Wprowadzone pojęcia i metody będą wykorzystywane do badania bardziej złożonych zagadnień, w tym np. zastosowań geometrycznych i fizycznych całek wielokrotnych i krzywoliniowych oraz zastosowań przekształcenia Laplace’a.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-MSP-ADAC
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu analizy danych: stawiania hipotez, poszukiwania zależności, budowy modeli służących testowaniu hipotez i ich weryfikacji w dużych zbiorach danych w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
103C-INIMU-MSP-APSI
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omawiane są zagadnienia dotyczące cyklu życia projektu informatycznego realizacji projektu informatycznego oraz jego realizacji w oparciu o różne metodyki: tradycyjne i zwinne. Przedstawiane są wady, zalety, korzyści i problemy związane z poszczególnymi metodami. Nacisk położony jest na metody zwinne, w szczególności przedstawiona jest dokładnie metoda Scrum. Następnie omawiane są techniki stosowane przy wykonywaniu i dokumentowaniu zadań dotyczących inżynierii wymagań, analizy i projektowania – w odniesieniu do różnych metod prowadzenia projektów. Prezentowane są zaawansowane zagadnienia dotyczące definiowania wymagań, technik przypadków użycia i historyjek użytkownika, a także aspektów modelu analitycznego.

Zajęcia projektowe polegają na wykonaniu zespołowego projektu niewielkiego, funkcjonującego systemu. Praca zespołu ma być wykonywana w oparciu o zasady podejścia zwinnego.

Strona przedmiotu
103A-ARxxx-ISP-ANA2
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii równań różniczkowych zwyczajnych, równań różnicowych oraz z rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji zmiennej zespolonej. Wprowadzone pojęcia i metody są wykorzystywane do badania bardziej złożonych zagadnień fizycznych i technicznych oraz do tworzenia modeli matematycznych. Na zajęciach wykładowych część teoretyczna poparta jest przykładami związanymi z rzeczywistymi sytuacjami, w których realizują się omawiane zagadnienia.

Strona przedmiotu
103A-ELxxx-ISP-MANA
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych, liniowymi równaniami różniczkowymi, szeregami liczbowymi, potęgowymi i trygonometrycznymi, w tym szeregami Fouriera, funkcją zmiennej zespolonej, a dalej z przekształceniem Laplace’a i przekształceniem Fouriera. Wprowadzone pojęcia i metody będą wykorzystywane do badania bardziej złożonych zagadnień, w tym np. zastosowań geometrycznych i fizycznych całek wielokrotnych, zastosowań przekształcenia Laplace’a.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-MSP-ASO
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zawiera, dyskusję podstawowych i zaawansowanych metod analizy semantycznej obrazu. W ramach przedmiotu słuchacz zostanie zaznajomiony z metodami analizy obrazów statycznych, zmiennych w czasie, wielospektralnych. Pokazanie skuteczności wprowadzonych metod w rozwiazywaniu praktycznych problemów automatycznego rozpoznawania (np.: kodu pocztowego, zdjęć twarzy, poleceń dla komputera wydawanych głosem).

Strona przedmiotu
103A-ARxxx-ISP-ANRO
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z konstrukcją, sposobem sterowania, metodami opisu sterowników zróżnicowanych robotów oraz podstawami matematycznymi niezbędnymi do budowy modelu kinematycznego manipulatora o strukturze szeregowej. Umożliwia to stworzenie prostego układu sterowania dla takiego manipulatora. Przedstawiona jest metoda określania parametrów Denavita-Hartenberga oraz proste i odwrotne zagadnienie kinematyki dla odpowiednio skonstruowanych manipulatorów szeregowych. Studenci uczą się różnorodnych metod sterowania robotami z naciskiem na wykorzystanie komponentowych struktur ramowych na przykładzie ROS. Metody opisu sterowników czerpią z rodziny języków UML/SysML. Laboratorium kładzie nacisk na praktyczne formy wykorzystania wiedzy z użyciem rzeczywistego robota manipulacyjnego wyposażonego w podsystem wizyjny.

Strona przedmiotu
103B-TLTBM-ISP-ANT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi typami anten oraz z ich charakterystykami. Szczególny nacisk jest położony na omówienie nowych rodzajów anten.

Strona przedmiotu
103A-ELEIM-ISP-ARDM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studentów z metodami i aparaturą elektroniczną, które wykorzystując zjawiska oddziaływania promieniowania jonizującego z materią znajdują zastosowanie w diagnostyce medycznej i biologii.

Strona przedmiotu
103A-TLTBM-ISP-APEM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Projekt - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technologiami tworzenia aplikacji multimedialnych na trzech najpopularniejszych platformach sprzętowo-programowych: urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, urządzeniach z systemem operacyjnym MS Windows oraz przeglądarkach internetowych zgodnych ze standardem HTML5.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-PBL6
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 60 godzin
 • Zajęcia zintegrowane - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia systemów łączących funkcjonalności związane z rozproszonymi aplikacjami dla zastosowań Internetu Rzeczy, inteligentnym przetwarzaniem danych w chmurze obliczeniowej oraz automatycznym sterowaniem infrastrukturą Internetu Rzeczy. W ramach zajęć projektowych studenci zaprojektują i zbudują własne rozwiązanie, które połączy czujniki Internetu Rzeczy, aplikacje i przetwarzanie danych realizowane lokalnie, na brzegu sieci oraz w chmurze w jeden ekosystem. System ten będzie wykorzystywał zaawansowane techniki sieciowe, takie jak programowalne sterowanie siecią, wirtualizacja, rozproszone przetwarzania danych w sieci, sztuczna inteligencja. Z wymienionymi technikami studenci zapoznają się teoretycznie i praktycznie podczas realizacji warsztatów (zajęcia zintegrowane).

Strona przedmiotu
103A-INxxx-MSP-AIS
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie problemu integracji złożonych systemów na poziomie architektonicznym, miejsca i roli systemów informatycznych w architekturze korporacyjnej oraz sposobu wykorzystania architektury usługowej. Wykład przedstawia też cele i korzyści wynikające z zarządzania architekturą złożonych systemów oraz metody modelowania decyzji architektonicznych. Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają studentom praktycznie zapoznać się z zagadnieniami projektowania architektury systemu.

Strona przedmiotu
103A-IRxxx-ISP-ARIUS
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z procesem tworzenia systemów informatycznych realizujących usługi internetowe. Zostanie przedstawiony proces projektowania, implementacji i wdrażania systemów w architekturze zorientowanej usługowo SOA. Omówione zostaną metodyka i narzędzia do tworzenia i wdrażania aplikacji serwerowych w architekturze mikrousług oraz tworzenia aplikacji klienckich wykonywanych w przeglądarkach oraz na urządzeniach mobilnych.

Strona przedmiotu
103C-INxxx-ISP-ARKO
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z architekturą współczesnych procesorów i komputerów. W trakcie wykładu są omawiane podstawy teoretyczne architektury komputerów, zasady konstruowania modeli programowych procesorów oraz implementacji języków wysokiego poziomu, zasady działania procesorów, konstrukcja hierarchii pamięci oraz systemowe aspekty architektury procesora. Wykład prezentuje również podstawowe zasady współpracy komputera z urządzeniami peryferyjnymi oraz architektury współczesnych komputerów.

Strona przedmiotu
103A-xxxxx-ISA-EBDE
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A student is expected to submit a copy of the B.Sc. diploma dissertation along with a positive assessment of it from his/her supervisor.

Strona przedmiotu
103A-INxxx-ISP-BD1
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia pojęcie bazy danych i systemu zarządzania bazą danych oraz mo-dele danych (relacyjny i inne). Daje podstawowe wiadomości na temat budowy systemów informacyjnych z bazami danych oraz problemów występujących w takich systemach. Zawiera także wprowadzenie do tematyki fizycznej organizacji baz danych i optymalizacji zapytań. Część praktyczna przedmiotu, obejmująca laboratorium, dotyczy języka SQL użytego w różnych środowiskach.

Strona przedmiotu
103C-INxxx-ISP-BD2
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje ze specyfiką projektowania systemów OLTP oraz OLAP (hurtowni danych), a także z problemami występującymi w takich systemach. Część praktyczna przedmiotu, obejmująca projekt, w szczegółowy sposób uczy modelowania danych i projektowania struktur relacyjnych baz danych dla systemów OLTP i OLAP oraz podstaw programowania w bazach danych.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BDAN
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa danych w czasie ich przechowywania i przesyłania, a także z pewnymi aspektami bezpieczeństwa danych przetwarzanych. Podstawą stosowanych metod bezpieczeństwa jest kryptografia, zatem zagadnienia z nią związane są linia przewodnią wykładu. Omawiane są podstawowe algorytmy kryptograficzne i ich zastosowania do budowy protokołów kryptograficznych i realizacji usług bezpieczeństwa. Przedstawiane treści są uzupełnione o inne metody stosowane w bezpieczeństwie danych (steganografia, bezpieczeństwo fizyczne i organizacyjne), jak również o aspekt społecznościowy cyberbezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
103B-CBxxx-ISP-BOT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami przeprowadzania testów penetracyjnych infrastruktury i oprogramowania. W trakcie zajęć zostaną omówione aspekty teoretyczne, wykorzystywane narzędzia oraz techniki związane z testami bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BRUS
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do zagadnień bezpieczeństwa najnowszych usług i rozwiązań sieciowych. Omawiane zagadnienia obejmą bezpieczeństwo środowisk chmurowych, bezpieczeństwo technik orkiestracji (ETSI MANO i Kubernetes), bezpieczeństwo w rozwiązaniu network slicing, zapewnienie bezpieczeństwa w systemach komunikacji między samochodami (V2X), bezpieczeństwo systemów dronowych (UAV), bezpieczeństwo i zaufanie transakcji w systemach rozproszonych, bezpieczeństwo zdalnych usług finansowych i telemedycznych oraz omówienie tzw. zdalnej tożsamości.

Strona przedmiotu
103A-TLTIC-MSP-BEST
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zapoznać uczestników z szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z zagrożeniami, podatnościami oraz metodami ochrony informacji w sieciach teleinformatcznych. Zaprezentowane zostaną podstawowe zagadanienia, usługi i mechanizmy związane z ochroną informacji. Omówione zostaną słabe punkty popularnych protokołów komunikacyjnych i usług. Przedstawiona zostanie również taksonomia ataków sieciowych oraz adekwatne zabezpieczenia począwszy od ochrony komputera osobistego, a kończąc na zarządzaniu bezpieczeństwem w środowisku sieci korporacyjnych. Głównym efektem kształcenia jest zwiększenie świadomości uczestników przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz jego roli dla sieci teleinformatycznych, rozwoju technologicznego i społecznego. Uczestnik przedmiotu uzyska umiejętność rozpoznawania w środowisku sieciowym zagrożeń i luk bezpieczeństwa oraz będzie w stanie (...)

Strona przedmiotu
103A-CBxxx-ISP-BESPO
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2022/2023 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem twórców przedmiotu jest przedstawienie studentom spektrum zagadnień, z którymi musi zmierzyć się inżynier (projektant lub użytkownik) w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa podczas budowy oraz utrzymania urządzeń lub systemów teleinformatycznych. Dotyczy to kwestii: prawnych, organizacyjnych, społecznych oraz dotyka zagadnień bezpieczeństwa w kontekście: elementów lub całego systemu, osób, przedsięwzięć oraz całych firm. Podczas wykładu zostaną omówione możliwe zagrożenia, oraz ich ewentualne konsekwencje. Przedstawione zostanie jak można zdefiniować funkcje i jak je zaimplementować z wykorzystaniem różnych mechanizmów, tak aby w efekcie uzyskać zamierzone cele, skutkujące bezpieczeństwem systemu. Równocześnie zostaną rozważone różnorodne efekty wprowadzenia danych zabezpieczenia do systemu lub też ich złamania. Zostanie również przedstawiona metodologia analizy ryzyka.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)