Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty dla studentów szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich 660X-2022L-SD

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
6601A-KDAN-ACM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie doktorantom jak rozwój zaawansowanych materiałów ceramicznych zmienił i w dalszym ciągu zmienia naszą cywilizację ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tej dziedziny po II wojnie światowej oraz jakie zmiany nastąpiły w wyniku wyścigu o opanowanie kosmosu i w wyniku trwającego wyścigu zbrojeń. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie rola szeroko rozumianej chemii i fizyki w projektowaniu tego typu materiałów w tym chemii organicznej, chemii polimerów i chemii koloidów. Szczególnie wiele miejsca poświęcone zostanie nanomateriałom ceramicznym poczynając od syntezy nanoproszków, poprzez ich deaglomerację i spiekanie. Materiał treści wykładu powiązany będzie ściśle z badaniami prowadzonymi przez prowadzącego wykład na Wydziale Chemicznym PW oraz na innych Wydziałach Politechniki Warszawskiej.

Strona przedmiotu
6604A-KDAN-APPT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6603A-KDPL-ARW
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawione zostaną wybrane algorytmy rozpoznawania wzorców, najczęściej stosowane w analizie sygnałów i obrazów – zarówno oparte o analityczne przekształcenia wielowymiarowych danych i ustalone sposoby modelowania (niezależne od danych), jak i adaptacyjne przekształcenia oraz modelowanie implementujące uczenie maszynowe. Podczas ćwiczeń rozwiązywane będą problemy obliczeniowe ilustrujące omawiane algorytmy. W ramach projektu możliwe będzie praktyczne zastosowanie wybranych metod rozpoznawania wzorców w oparciu o dostępne biblioteki programów.

Strona przedmiotu
6603A-KDPL-AWDJR
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język R jest otwartym, darmowym i szybko rozwijającym się środowiskiem przeznaczonym przede wszystkim do analizy i wizualizacji danych. Dzięki bardzo łatwej składni i wielkiej liczbie bibliotek jest wykorzystywany zarówno w nauce jak i w biznesie przez zespoły badawczo-rozwojowe na całym świecie. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami języka R oraz nauczenie ich metod analizy i wizualizacji danych w tym języku.

Strona przedmiotu
6603A-KDAN-AVRM
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6604A-KDAN-BOTOT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6605A-KDPL-BPMU
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów studiów doktoranckich z procesami mikrobiologicznymi stosowanymi w wytwarzaniu produktów użytecznych z odpadów i ścieków, w tym produkcji biopaliw i biopolimerów.

Strona przedmiotu
6603A-KDAN-MOWND
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem przedmiotu są metody i algorytmy zaliczane do ogólnej dziedziny sztucznej inteligencji, rozwiązujące problemy klasyfikacji, regresji, czy predykcji. Cechą łączącą algorytmy jest przetwarzanie danych, które zostały pozyskane w warunkach niepewności (np. w obecności szumu addytywnego). Tym samym konieczne jest podejmowanie decyzji w sytuacji, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia błędu i należy dążyć do minimalizacji tego błędu (mając świadomość, że nie da się go w całości wyeliminować). Metody przedstawione w ramach przedmiotu obejmować będą m.in. Maszyny Wektorów Nośnych (ang. Support Vector Machines), Logika Rozmyta (ang. Fuzzy Logic), Rozmyte Sieci Neuronowe (ang. Fuzzy Neural Networks), czy grupowanie metodą rozmytych k-średnich (ang. Fuzzy k-Means). Przedstawione zostaną konkretne algorytmy i ich modyfikacje, hiperparametry mające krytyczny wpływ na uzyskiwane wyniki oraz przykłady zastosowań.

Strona przedmiotu
6605A-KDAN-CNPMN
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6603A-KDAN-EDAMI
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na treść wykładu składa się szeroki zakres tematów z dziedziny eksploracji danych. Zostaną

przedstawione metody odkrywania różnych typów wiedzy z dużych zasobów danych i ich

zwięzłego reprezentowania. Będą omówione bardzo wydajne metody wyszukiwania

duplikatów obiektów, grupowania i klasyfikacji danych. Zaprezentowane będą metody

odkrywania zależności funkcyjnych i przybliżonych pomiędzy atrybutami. Omówione zostaną zagadnienia wnioskowania z niepełnych danych i na podstawie wiedzy częściowej.

Strona przedmiotu
6605A-KDPL-DRPD
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z własnościami pojazdu drogowego, traktowanego jako układ mechaniczny o specyficznych cechach, jemu właściwych. Duża część wykładu ma charakter informacyjny. Źródłem jej są badania eksperymentalne pojazdów. Ponadto wykorzystywane są prawa mechaniki, które stanowią podstawę formułowania zależności opisujących własności ruchowe i dynamiczne pojazdu.

Strona przedmiotu
6601A-KDAN-EISPaA
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Termin realizacji zajęć:

1.04.2021, ale zajęcia praktyczne po dopuszczeniu do zajęć na terenie wydziału/PW,

termin realizacji wykładu poniedziałek, wtorek , czwartek 9:00 - 12:00 (do wyboru)

Strona przedmiotu
6603A-KDPL-EDI
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu to rola losowości w kryptografii, techniki tworzenia sygnałów pseudolosowych w praktyce IT oraz użytkowe wprowadzenie w kryptografię z elementami teorii bezpieczeństwa informacji oraz analizy ruchu sieciowego (analiza TCI/IP z wykorzystaniem Wireshark)

1. Generator liczb losowych Linux jako przykład generatora liczb pseudolosowych, entropia generatora, generator blokujący i nieblokujący

2. Metryki losowości, testy FIPS 140-2 generatorów liczb pseudolosowych

3. Konsekwencje braku losowości: generacja kluczy RSA

4. Faktoryzacja kluczy RSA – wg. Bernstein, Heringer, Lange

5. Kryptografia krzywych eliptycznych

6. Kryptografia post-kwantowa,

7. Pakiety sieciowe Ethernet jako źródło sygnału losowego

8. Pasywna identyfikacja systemów operacyjnych na podstawie własności pakietów sieciowych

Strona przedmiotu
6603A-KDPL-FNTSD
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

(a) przedstawienie i omówienie klasycznych problemów i metod filozoficznych oraz ich związków z zagadnieniami nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych,

(b) ukazanie filozofii jako środka wiązania problematyki nauk humanistycznych i społecznych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi i technicznymi "filozofia w nauce i nauka w filozofii", różnice pomiędzy naukami społecznymi i humanistycznymi a techniką i naukami matematyczno-przyrodniczymi,

(c) przedstawienie podstawowych kierunków i stanowisk filozoficznych uwzględnieniem ich roli w powstawaniu nowych teorii naukowych (ogólna i szczególna teoria względności, mechanika kwantowa, mechanika klasyczna, podstawowe teorie matematyczne i informatyczne (m.in. teoria zbiorów, teoria kategorii, teoria toposów),

(d) elementy filozofii techniki i nauki, w tym główne teorie rozwoju nauki i techniki wraz z ich mechanizmami,

(e) ukazanie roli filozofii dla rozwoju współczesnej nauki, techniki i społeczeństwa

Strona przedmiotu
6601A-KDPL-FILWS
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie i dyskusja aktualnych problemów z filozofii nauki i języka. Także sytuacji jednostki w społeczeństwie konsumpcyjnym: 1. zagadnienia rozwoju nauki, struktury teorii naukowej, problemy weryfikacji i falsyfikacji hipotez, racjonalności, wiedzy, prawdy itd. 2. funkcje języka, relacja język – myśl, znaczenie wyrażeń językowych, 3. Rozpad tradycyjnych więzi społecznych, karuzela konsumpcji, kultura medialna, Internet, Smarfon, zmiana status uniwersytetu, inteligencji, sposobu uprawiania nauki, roli państwa, religii itd.

Strona przedmiotu
6601A-KDAN-FHaNS
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6603A-KDAN-IQTC
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacyjne technologie kwantowe (ITK) nie są wykładane w postaci zwartej jako całość tworząca nowy obszar nauk inżynieryjno-technicznych, obejmujących w szczególności dyscypliny naukowe AEE oraz ITT. Obszar ten jest interdyscyplinarny i obejmuje następującą wiedzę z przymiotnikiem kwantowa: zasadę działania, technologię elementów i urządzeń funkcjonalnych, fotonikę, informatykę, architekturę komputerów, atomowe zagary, czujniki i urządzenia pomiarowe, złożone systemy kwantowe, metody programowania, itp. Przy obecnym szybkim rozwoju obszaru IKT, przedmiot na ten temat wydaje się wręcz obowiązkowy.

Strona przedmiotu
6601A-KDPL-INRZE
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Zajęcia zintegrowane - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Transformacja energetyczna z którą mamy do czynienia obejmuje przyspieszone wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie odnawialnej źródeł energii, generacji rozproszonej oraz efektywności energetycznej. Zastały model rynków energetycznych wymaga stopniowego wprowadzania zmian w celu zapewnienia bezpiecznych i ciągłych dostaw paliw i energii. Skutkuje to koniecznością dopasowania i wykorzystania synergii we wszystkich sektorach i elementach systemu oraz zaangażowania wszystkich podmiotów.

Strona przedmiotu
6603A-KDAN-ISI
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Konsultacje - 10 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6604A-KDPL-KOBURA
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy o budowie, rodzajach

i zastosowaniach pocisków rakietowych. Omówiona zostanie klasyfikacja rakiet, parametry ich lotu w zależności od klasy rakiety, omówiona zostanie optymalizacja masy dla rakiety wielostopniowej a także czas od wystrzelenia rakiety do dotarcia do celu. Słuchacz pozna budowę różnych napędów rakietowych stosowanych w pociskach i rakietach, zostawią omówione najważniejsze parametry porównawcze tych napędów, sprawności oraz sposoby ich podwyższania.

Strona przedmiotu
6601A-KDPL-KORMB
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z budową oraz procesami życiowymi bakterii i drobnoustrojów, produktami ich przemian metabolicznych zmieniających skład i właściwości środowiska. Poznają mechanizmy tworzenia biofilmu (błony mikrobiologicznej). Omawiana będzie rola biofilmu w procesie korozji mikrobiologicznej oraz podstawowe gatunki bakterii odpowiedzialne za wywoływanie lub przyspieszanie procesów korozji podstawowych tworzyw konstrukcyjnych: metale i stopy, betony, polimery, drewno, papier. W trakcie wykładu omawiane będą również metody przeciwdziałania występowaniu korozji mikrobiologicznej. Integralną częścią wykładu są również prezentacje studentów omawiające wpływ mikroorganizmów na biodegradację środowisk przemysłowych (ropa naftowa, benzyna, olej napędowy) i różnych materiałów.

Strona przedmiotu
6604-KDAN-MCSD
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 26 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6604A-KDPL-MPBSAW
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot MPBiSAW ma na celu przygotować doktorantów do prawidłowego prowadzenia badań doświadczalnych; w tym wiedzy i umiejętności w zakresie: (i) prawidłowego opisu statystycznego otrzymanych wyników w szczególności w zakresie prawidłowej oceny błędów pomiarów, (ii) badania statystycznej istotności wpływu czynników na obiekt badany (zna konfiguracje eksperymentalne pozwalające na testowanie określonych hipotez dotyczących techniki ANOVA), (iii) metodyki ilościowej oceny siły związków między zmiennymi oraz zależności funkcyjnych między zmienną zależną a szeregiem zmiennych niezależnych (Wielowymiarowa analiza korelacji i regresji) i (iv) budowania planu eksperymentu ze względu na wybrane kryterium optymalizacyjne (tzw. Planowanie doświadczeń).

Strona przedmiotu
6603-KDPL-MSIUP
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie pt. „Mikroskopy, spektrometry i inne urządzenia pomiarowe” przedstawione zostaną urządzenia często wykorzystywane w laboratoriach podczas prac badawczych. Między innymi mikroskopy optyczne w tym polaryzacyjne, fluorescencyjne, konfokalne jak również elektronowe (SEM) czy sił atomowych (AFM). Zaprezentowane zostaną także spektrometry, mierniki mocy optycznej oraz źródła światła. Omówiona zostanie budowa, oraz zasada działania urządzeń wraz z metodami pomiarowymi i ze wskazaniem konkretnych zastosowań. Zostaną również przedstawione istotne parametry, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie tych urządzeń.

Link do strony wykładu: www.if.pw.edu.pl/~martef/msiup.html

Strona przedmiotu
6601B-KDAN-MCT
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6601A-KDAN-NCMC
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6604A-KDAN-OCMEA
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje porcję wiedzy z zakresu metod optymalizacji i sterowania optymalnego stosowanych w zagadnieniach technicznych. Zakres przdmiotu obejmuje zagadnienia klasyczne, ich rozszerzenia na nowe metody już stosowane i te rozwijane we współczesnej technice. Poprzez strukturę wykładu i dobór przykładów, pokazujemy pewne dość uniwersalne metody, narzędzia i sposoby podejścia do problemów z różnych dziedzin.

Wykład uczy sposobu formułowania pewnej klasy zadań naukowych – zadań sterowania i optymalizacji oraz pokazuje, że droga do „odkryć naukowych” prowadzi w naturalny sposób poprzez aktywną działalność inżynierską, podejmowanie nowych zadań i wyzwań naukowych, oraz przez czytanie literatury.

Strona przedmiotu
6601A-KDPL-PMATLOC
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia obsługę środowiska obliczeniowego MATLAB/Octave od podstaw, umożliwiającą tworzenie średnio-zaawansowanych programów dla potrzeb rozwiązywania własnych problemów badawczych.

Strona przedmiotu
6603A-KDPL-PTUIS
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wytwarzanie przyrządów, całych układów i systemów mikroelektronicznych, optoelektronicznych i mikromechanicznych opiera się w istocie na pewnej specyficznej grupie procesów technologicznych. Szczególnym zrządzeniem losu, procesy technologiczne dla wszystkich trzech grup przyrządów, układów i systemów pochodzą z pewnych spójnych grup procesów, czasem realizowanych dokładnie tak samo, czasem w innym zakresie wartości parametrów.

Strona przedmiotu
6602A-KDPL-PEADN
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2021/2022 - sem. letni
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy badawczej z perspektywy zasad etycznych i prawnych, które z tą pracą nierozerwalnie się wiążą, oraz kształtowanie postaw etycznych i społecznych badacza. Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami etycznymi i prawnymi prowadzenia działalności naukowej. Omówione zostaną m.in.: idea uniwersytetu, konstytucyjna zasada wolności badań naukowych, zasady i wartości etyczne w pracy naukowej, zasady deontologii naukowców, jak również wpływ tzw. czynników zewnętrznych — polityki, przemysłu i biznesu na sposób prowadzenia działalności badawczej i związane z tym dylematy etyczne. Podjęte zostaną także zagadnienia praktyczne, których świadomość powinien mieć każdy pracownik naukowy (m.in. podstawy prawa własności intelektualnej, rzetelność w procedurach grantowych, przygotowanie wniosku grantowego w konkursach NCN). Zajęcia są adresowane do szerokiego grona słuchaczy, którzy są zainteresowani proponowaną tematyką.

Strona przedmiotu
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)