Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 10 godzin temu

Politechnika Warszawska
Mobilny USOS
Mobilny USOS Z przyjemnością informujemy, iż w sklepie Play została udostępniona aplikacja Mobilny USOS PW
Studium Języków Obcych - zapisy na zajęcia w semestrze letnim 2019/2020
Pracodawca dla inżyniera
Dział Badań i Analiz CZIiTT oraz Stowarzyszenie Studentów BEST zapraszają do wzięcia udziału w badaniu "Pracodawca dla inżyniera".
Chcemy poznać Wasze opinie na tematy związane z rynkiem pracy
Jeśli pracujesz, podziel się tym, co podoba Ci się w Twoim obecnym miejscu pracy.
Jeżeli dopiero myślisz o podjęciu pracy, stażu czy praktyki, wyraź swoją opinię na temat swoich oczekiwań.

Liczymy na Wasze głosy! Na ich podstawie opracujemy raport, który trafi m.in. w ręce pracodawców. Link do ankiety
Uwaga! Zmiany adresów email dla studentów pierwszego roku!
Z dniem 16.11.2018 adresy prywatne studentów zostały zastąpione adresami w domenie PW. W celu sprawdzenia swojego adresu mailowego prosimy o zalogowanie się do USOSweb, następnie przejście do strony profilowej (MóJ USOSWEB --> link „Moja strona profilowa” w prawym dolnym rogu); w celu sprawdzenie loginu i hasła do poczty prosimy o przejście do zakładki DLA STUDENTóW, a później Office 365.
Wdrożenie indywidualnych kont bankowych
Informujemy, iż wpłaty z tytułu opłat za studia począwszy od dnia 01.09.2015 r. należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSweb w module Dla studentów -> Rozliczenia. Informacje dotyczące logowania do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu. W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do Dziekanatu jednostki.
Zapisy na przedmioty
Uwaga! Za rejestrację na przedmioty odpowiada jednostka organizująca zapisy. Wszelkie pytania, dotyczące braku możliwości zapisu na przedmioty, prosimy kierować bezpośrednio do jednostki organizującej zapisy.

Helpdesk techniczny nie rozwiązuje problemów związanych z brakiem możliwości zapisu na przedmioty.

Automatyczna migracja
Migracja danych między systemami USOS i USOSWeb jest uruchamiana automatycznie codziennie o godz. 6:00, 14:00 oraz 18:00. Migracja trwa zwykle 20 minut. W czasie migracji serwis USOSWeb jest zamknięty. Dane w dziekanatach wprowadzane są do głównej bazy danych USOS, studenci oraz prowadzący zajęcia mają dostęp tylko do wydzielonej bazy danych. Migracja to proces uzgadniania danych między serwisem USOSWeb oraz główną bazą danych USOS. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że dodane/zmienione informacje w USOS są widoczne w USOSweb dopiero po najbliższej migracji. Analogicznie dane z USOSweb (oceny, rejestracje na zajęcia itp.) dziekanat widzi dopiero po migracji.
Hasła do serwisów USOSWeb, APD
Aby zalogować się do serwisu USOSWeb/APD należy wprowadzić numer PESEL lub adres e-mail jako login oraz hasło. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału w celu otrzymania loginu oraz hasła do serwisów USOSWeb/APD. Studenci, którzy zostali zarejestrowani w systemie po raz pierwszy począwszy od roku akademickiego 2014/2015 logują się używając własnego hasła z systemu Rekrutacja PW.
Po zalogowaniu się do serwisu, należy zmienić hasło (link "zmień hasło" znajduje się w prawym górnym rogu paska logowania).
W przypadku zapomnienia hasła, należy spróbować odzyskać hasło samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem. W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału.

Uwaga! Helpdesk techniczny nie wykonuje resetu haseł.

Uwaga: Studenci pierwszego roku mogą sprawdzić czy zostali już zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji.
Hasła do poczty studenckiej
Hasło startowe można wygenerować po zalogowaniu do USOSWeb w sekcji DLA STUDENTóW -> Office 365.
Zmiana hasła do poczty studenckiej: Po udanym pierwszym zalogowaniu, należy zmienić hasło korzystając z serwisu do zmiany hasła.
Instrukcja USOSWeb
Instrukcja, zawierająca podstawowe informacje na temat korzystania z serwisu USOSWeb dostępna jest do pobrania pod poniższym linkiem. Instrukcja dotycząca modułu Sprawdziany udostępniona została pod poniższym linkiem.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika Warszawska informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia, oraz – w przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu studiowania w Politechnice Warszawskiej;
  4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym;
  8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
  9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych;
  10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.