Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Architektury 101000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na zajęcia ASK - sem. 2 1010-ASK-2017L-2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W rejestracji należy wybrać przedmioty na które student chce zaliczać w semestrze letnim.

zakończona
2017-02-14 20:00 - 2017-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestrajca na zajęcia ASK - sem. 4 1010-ASK-2017L-4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W rejestracji należy wybrać przedmioty na które

zakończona
2017-02-14 20:00 - 2017-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty ASK semestr letni 2018 1010-ASK-2018L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Please declare the lectures/seminar/projects you would like to attend during the summer semester 2017/2018.

Subjects: T6 Project Knowledge Base

D8 Advance Visual Communication

T7 Introduction to Research Methodology

are for students from 4th semester.

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2018-02-16 20:00 - 2018-03-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja bezpośrednia
Niezalogowany
...

Rejestracja bezpośrednia (II tura) studia inżynierskie 1010-REJ-2018L-INŻ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!!!!

BĘDĄC JUŻ ZAPISANYM NA PRZEDMIOT W POPRZEDNIEJ TURZE, PROSIMY UWZGLĘDNIĆ, ŻE PONOWNY WYBÓR OZNACZA REZYGNACJĘ Z POPRZEDNIEGO PRZYDZIAŁU I NIE MA GWARANCJI, ŻE NASZA POZYCJA W RANKINGU ZAPEWNI NAM MIEJSCE W NOWEJ GRUPIE.

W rejestracji bezpośredniej prezentowane są przedmioty dla semestru 2,4,6 oraz 8 studiów inżynierskich. Rejestracja dostępna jest dla wszystkich studentów studiów inżynierskich.

Zapis na przedmioty warunkowe lub tzw. awanse możliwy tylko w ramach wolnych miejsc.

1. Prosimy nie zapisywać się na przedmioty w przypadku których brakuje poprzedników. Pomimo możliwości wpisania się do grupy, system po zakończeniu tury odrzuci Państwa prośby.

2. W tym typie rejestracji może zdarzyć się, że osoba z wyższa średnią w dowolnej chwili (nawet pod koniec tury) może wyrzucić z listy ostatnią osobę o niższej średniej. Prosimy o weryfikację przed zakończeniem tury, czy Państwa deklaracja została uwzględniona.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe)

w trakcie, ok. 1 dzień i 19 godz. do zakończenia
2018-02-23 20:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana z kolejką chętnych [opis]
Rejestracja
Niezalogowany

Rejestracja bezpośrednia (II tura) studia magisterskie 1010-REJ-2018L-MGR pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!!!!

BĘDĄC JUŻ ZAPISANYM NA PRZEDMIOT W POPRZEDNIEJ TURZE, PROSIMY UWZGLĘDNIĆ, ŻE PONOWNY WYBÓR OZNACZA REZYGNACJĘ Z POPRZEDNIEGO PRZYDZIAŁU I NIE MA GWARANCJI, ŻE NASZA POZYCJA W RANKINGU ZAPEWNI NAM MIEJSCE W NOWEJ GRUPIE.

Rejestracja dostępna jest dla wszystkich studentów studiów magisterskich

Zapis na przedmioty warunkowe możliwy tylko w ramach wolnych miejsc.

1. Prosimy nie zapisywać się na przedmioty w przypadku których brakuje poprzedników. Pomimo możliwości wpisania się do grupy, system po zakończeniu tury odrzuci Państwa prośby.

2. W tym typie rejestracji może zdarzyć się, że osoba z wyższa średnią w dowolnej chwili (nawet pod koniec tury) może wyrzucić z listy ostatnią osobę o niższej średniej. Prosimy o weryfikację przed zakończeniem tury, czy Państwa deklaracja została uwzględniona.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe)

w trakcie, ok. 1 dzień i 19 godz. do zakończenia
2018-02-23 20:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana z kolejką chętnych [opis]
Rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty sem. 2 (ogólne) 1010-REJ-2018L-mgr2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Wszyscy studenci którzy brali udział w zapisach na specjalność w I turze (porfolio, itp.) oraz podczas zapisów w USOSwebie zostali automatycznie przypisani do bloku zajęć z poszczególnych specjalności czyli na następujące przedmioty:

Projekt wybieralny PBL

Seminarium wybieralne (fakultet1)

Wykład wybieralny (fakultet 2)

Tak więc proszę już NIE DEKLAROWAĆ przedmiotu, przydział widoczny jest w zakładce "grupy zajęciowe"

Osoby które zdecydowały się na "tok ogólny studiów" mogą wybierać przedmioty dowolnie z oferty przedmiotów oferowanych przez każdą specjalność.

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany

Rejestracja na projekt urbanistyczny (polityka przestrzenna) 1010-REJ-2018L-mgrPU pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany
...

Rejestracja na projekt wybieralny PBL+ Seminarium (fakultet 1) mgr 1010-REJ-2018L-mgrPW pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

W powyższej rejestracji zapisujecie się na pakiet Projekt wybieralny PBL + seminarium (fakultet 1) mgr poprzez zadeklarowanie przedmiotu a potem wyboru konkretnej grupy (etap wybór grup)

Wszyscy studenci którzy brali udział w zapisach na specjalność w I turze (porfolio, itp.) oraz podczas zapisów w USOSwebie zostali automatycznie przypisani do bloku zajęć z poszczególnych specjalności czyli na następujące przedmioty:

Projekt wybieralny PBL

Seminarium wybieralne (fakultet1)

Wykład wybieralny (fakultet 2)

Tak więc proszę już NIE DEKLAROWAĆ przedmiotu, przydział widoczny jest w zakładce "grupy zajęciowe"

Osoby które zdecydowały się na "tok ogólny studiów" mogą wybierać przedmioty dowolnie w oferty przedmiotów oferowanych przez każdą specjalność.

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty sem. 4 1010-Rej-2018L-4sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

W rejestracji prezentowane są przedmioty sem. 4 oraz przedmioty semestrów niższych.

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe)

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

W związku z uruchomienień giełdy zmiana grupy możliwa tylko i wyłącznie w przypadku kolizji zajęć lub w innych uzasadnionych przypadkach (np.zajęcia na innej Uczelni)

Zapisy na WF bezpośrednio w SWFiS

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty sem. 6 1010-Rej-2018L-6sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

W rejestracji prezentowane są przedmioty sem. 6. Deklaracja przedmiotów (warunków) z niższych semestrów będzie możliwa podczas rejestracji bezpośredniej.

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe)

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

W związku z uruchomienień giełdy zmiana grupy możliwa tylko i wyłącznie w przypadku kolizji zajęć lub w innych uzasadnionych przypadkach (np.zajęcia na innej Uczelni)

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty sem. 8 1010-Rej-2018L-8sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

W rejestracji prezentowane są przedmioty sem. 8. Deklaracja przedmiotów (warunków) z niższych semestrów będzie możliwa podczas rejestracji bezpośredniej.

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe)

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

W związku z uruchomienień giełdy zmiana grupy możliwa tylko i wyłącznie w przypadku kolizji zajęć lub w innych uzasadnionych przypadkach (np.zajęcia na innej Uczelni)

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany
...

Rejestracja na projekt arch. 2 (zabudowa jednorodzinna) - sem. 4 inż. 1010-Rej-2018L-PA2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany

Rejestracja na projekt arch. 4 (szkoły) - sem. 6 inż. 1010-Rej-2018L-PA4 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany
...

Rejestracja na projekt urbanistyczny (osiedle) - sem. 6 inż. 1010-Rej-2018L-PU1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-13 20:00 - 2018-02-15 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
zakończona
2018-02-16 20:00 - 2018-02-18 12:00
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup zajęciowych
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-19 20:00 - 2018-02-20 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany