Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Architektury Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na praktykę budowlanę - 2018L [1010-18L-budowa]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Praktyka inwentaryzacyjna w r. 2018

Reszel 12-19 sierpnia - 2 grupy po 15 studentów,

pomiar powykonawczy zabytkowego budynku plebanii. prowadz.: Adam Sufliński,Tomasz Trzupek

Grodzisk Mazowiecki 10-17 lipca - 2 grupy po 15 studentów, termin w uzgodnieniach z Burmistrzem.

pomiary architektury drewnianej miast ogrodów. – prowadz.: Marek Ziarkowski,Marek Woźnica

Koszelówka - 8 - 14 lipca, 8 studentów

pomiar dworu z XIX w, prowadz.: Jan Balcerzak.

Warszawa 1 poł. lipca – 20 studentów

Pomiary detali wczesnobarokowej zewnętrznej klatki schodowej Pałacu Kazimierzowskiego wydobytych z Wisły. prowadz.: dr Piotr Kudelski, konsultanci: dr Hubert Kowalski UW i dr Wojciech Wółkowski WAPW

Warszawa 1 poł. lipca – 15 studentów

Pomiary pomieszczeń budynków użyteczności publicznej pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo („niepełnosprawnik”) prowadz.: dr Piotr Kudelski;

Warszawa Powązki, 1 poł. lipca – 15 studentów

Pomiary grobowców architektów warszawskich; prowadz.: Robert Kunkel

Chełmno - 10 - 20 lipca, 4 studentów

prow.: Michał Suffczyński

Jaworki-Szczawnica (pow.Nowy Targ) - 22 - 27 września, 16 studentów

pomiary architektury regionalnej drewnianej. - prow.: Jan Balcerzak, Michał Suffczyński

Warszawa 1 poł. lipca, 15 studentów

Wersja cyfrowa inwentaryzacji gmachu WAPW; prowadz. arch. Leszek Włochyński

Warszawa, 1 poł. lipca – 20 studentów

Prowadzący: Agata Wagner, Iwona Szustakiewicz

Warszawa, druga połowa sierpnia, praktyki urbanistyczne, 21.08 - 1.09, 30 studentów

prowadzący: Judyta Wesołowska

Ciechanowiec 3-17 lipca – 2 grupy po 15 studentów

pomiary budownictwa drewnianego; prowadz. Prof. Cezary Głuszek, dr Maria Lewicka

zakończona
2018-06-12 19:00 - 2018-06-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na praktykę budowlaną
Niezalogowany
...

Registration for survey training [1010-21L-survey]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2022-06-03 20:00 - 2022-06-09 12:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration
Niezalogowany

Rejestracja do tutorów - praktyka projektowa [1010-23-praktykaTUT]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

POPRAWNA REJESTRACJA DO TUTORÓW

zakończona
2023-11-24 20:00 - 2023-11-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja na projekt urbanistyczny (polityka przestrzenna) [1010-23L-2semMGR-PU]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Prosimy o wybranie grupy z projektu, która terminem odbywania zajęć NIE BĘDZIE KOLIDOWAŁA z Państwa przedmiotami specjalnościowymi.

Numer grupy z projektu zostanie przypisanu Państwu jako numer grupy dziekańskiej.

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe).

Numer grupy z projektu zostanie przypisany Państwu jako numer grupy dziekańskiej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału w ramach rankingu ocen dostępnych jest 70% miejsc na projektach. Pozostałe 30% w każdej z grup zostanie przydzielone losowo osobom, które nie dostały się do preferowanej grupy.

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć

zakończona
2023-02-11 20:00 - 2023-02-14 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
zakończona
2023-02-15 20:00 - 2023-02-16 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup
Niezalogowany
...
zakończona
2023-02-17 20:00 - 2023-02-18 12:00
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany

Registration for Architectural Design - Single Family House [1010-24L-IDEAS4-AD]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Dear Students!

In registration for Architectural Design in Landscape you first declare your willingness to participate in the subject and in the second you choose the group you want to be signed in.

The number of the group from the architectural project will be assigned to you as the number of the dean's group inteh rest of subjects.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Declaration
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-13 20:00 - 2024-02-14 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Choose of group
Niezalogowany
zakończona
2024-02-15, 16:00 - 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
"Giełda"
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-16, 12:00 - 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda II tura
Niezalogowany

Registration for Architectural Design for Local Community - 6 sem. [1010-24L-IDEAS6-AD]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Dear Students!

In registration for Architectural Design Housing you first declare your willingness to participate in the subject and in the second you choose the group you want to be signed in.

The number of the group from the architectural project will be assigned to you as the number of the dean's group in the rest of subjects.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Declaration
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-13 20:00 - 2024-02-14 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Choose of group
Niezalogowany
zakończona
2024-02-15, 16:00 - 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
"Giełda"
Niezalogowany
...

Declaration for subjects of 6th semester [1010-24L-IDEAS6-SUB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Dear Students!

In registration for subjects of 6th semester you only declare your willingness to participate in the subject in the summer semester.

The number of the group from the architectural project will be assigned to you as the number of the dean's group.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Declaration
Niezalogowany

Registration for subjects of 8th semester [1010-24L-IDEAS8-SUB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Dear Students,

Promoter Diploma Seminar - please declare your promoteur.

Pre-graduate diploma please choose only one group

Lectures: 2 lectures to choose from, one from T and D

Teoria i praktyka projektowania: (T)

1. Kinga Zinowiec – Cieplik - Signs and symbols as elements in the landscape in contemporary architecture.

2. Anna Wierzbicka - Narration and its role in modern architectural design - trends and inspirations.

3. Anna Tofiluk - BIO- and PREFAB-ARCHITECTURE, materials and technology.

Dziedzictwo architektoniczne: (D)

1. Danuta Kłosek-Kozłowska – Urban Heritage. Protection of the Cultural Heritage of Cities and the Historic Urban Landscape

2. Maciej Czarnecki - Modernism in Poland After 1945

Seminars: 2 seminars to choose from, one from the T and D offer

Teoria i praktyka projektowania: (T)

1. Kinga Zinowiec - Cieplik - Exploring Landscapes through.

2. Anna Wierzbicka - The Significance of Architecture.

3. Paweł Trębacz - Urban public space as a place of contact in the urban environment.

4. Magdalena Grochulska-salak – Smart City

5. Anna Lorens – Venice, away workshops.

Dziedzictwo architektoniczne: (D)

1. Jan Balcerzak - How to paint in 21cen. based on classical art?

2. Danuta Kłosek-Kozłowska – Art and detail in urban public spaces. Offsite workshop Florence (min. 6 maks. 8 osób)

3. Maciej Czarnecki -Alternative Ideas and Techniques in Architecture

4. Paweł Grodzicki - Talking architecture" - pathfinding, discourse and criticism in 21 cen. architecture.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana z kolejką chętnych [opis]
Registration
Niezalogowany
...

Deklaracja na przedmioty sem. 4 [1010-24L-JSP-4sem]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

W tej rejestracji tylko DEKLARUJECIE Państwo przedmioty na które chcecie uczęszczać w semestrze zimowym.

Numer grupy z projektu arch. zostanie przypisany Państwu jako numer grupy dziekańskiej.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup dziekańskich (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe).

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja
Niezalogowany

Rejestracja na projekt architektoniczny sem. 4 [1010-24L-JSP-4semPA]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

Rejestracja jest dwuetapowa, składa się z etapów: DEKLARACJA i WYBÓR GRUP oraz giełda (do etapu wyboru grup uprawnionych będzie 70% studentów z najlepszą średnią)

PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA NUMERACJĘ GRUP PROJEKTOWYCH,

grupa 11 i grupa 12 = grupa 1 wg planu zajęć

grupa 21 i grupa 22 = grupa 2 wg planu zajęć...

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe).

Numer grupy z projektu zostanie przypisany Państwu jako numer grupy dziekańskiej.

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału w ramach rankingu ocen dostępnych jest 70% miejsc na projektach. Pozostałe 30% w każdej z grup zostanie przydzielone losowo osobom, które nie dostały się do preferowanej grupy.

W pierwszym etapie (wybór grup) miejsce w rankingu do danej grupy projektowej (w ramach 70% limitu miejsc) jest w trakcie zapisów widoczne na bieżąco.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-13 20:00 - 2024-02-14 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup
Niezalogowany
zakończona
2024-02-15, 16:00 - 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
"Giełda"
Niezalogowany
...

Deklaracja na przedmioty sem. 6 [1010-24L-JSP-6sem]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

W tej rejestracji tylko DEKLARUJECIE Państwo przedmioty na które chcecie uczęszczać w semestrze zimowym.

Numer grupy z projektu arch. zostanie przypisany Państwu jako numer grupy dziekańskiej.

Grupa z proj. urbanisyycznego będzie taka sama jak grupa z przedmiotu Architektura i planowanie wsi (oddzielna rejestracja)

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup dziekańskich (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe).

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja
Niezalogowany

Deklaracja na przedmioty sem. 2 mgr (ogólne) [1010-24L-MGR-2sem]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

W rejestracji deklarujecie Państwo przedmioty sem. 2 na które chcecie uczęszczać w semestrze letnim.

Po zakończonej rejestracji na zadeklarowane przedmioty będziecie Państwo przydzieleni do grup dziekańskich według grupy z projektu urbanistycznego.

Na przedmioty z bloku specjalnościowego zostaliście już Państwo przydzieleni przez dziekanat zgodnie z wybraną specjalnością.

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup dziekańskich (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe).

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja
Niezalogowany
...

Rejestracja na projekt urbanistyczny (polityka przestrzenna) [1010-24L-MGR-2sem-PU]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Numer grupy z projektu zostanie przypisanu Państwu jako numer grupy dziekańskiej.

Deklaracja przedmiotów w systemie jest ostateczna. Brak zaliczenia lub brak uczestnictwa w zadeklarowanym przedmiocie oznacza konieczność powtórzenia i opłaty. Zadeklarowanie przedmiotu wcześniej zaliczonego potraktowane zostanie jako chęć jego powtórzenia, co również wiąże się z opłatą.

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe).

Numer grupy z projektu zostanie przypisany Państwu jako numer grupy dziekańskiej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału w ramach rankingu ocen dostępnych jest 70% miejsc na projektach. Pozostałe 30% w każdej z grup zostanie przydzielone losowo osobom, które nie dostały się do preferowanej grupy.

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja
Niezalogowany
zakończona
2024-02-13 20:00 - 2024-02-14 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grupy
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-15, 16:00 - 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany

Rejestracja bezpośrednia (II tura) studia jednolite [1010-24L-REJ-JSP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!!!!

Rejestracja z uwzględnieniem rankingu ocen.

w poniższej rejestracji można zadeklarować przedmiot wraz z nr grupy do której chcecie Państwo zostać przydzieleni na przedmioty warunkowe, awanse, jak również przedmioty których nie zadeklarowaliście w pierwszej turze zapisów.

Proszę pamiętać aby zadeklarować również wykład!!

W przypadku deklaracji przedmiotów właściwych dla Państwa semestru proszę kierować się zasadą, że grupy zajęciowe z przedmiotów powinny odpowiadać grupie z projektu arch.

(tak też proszę dokonywać wyborów)

Osoby które są już zarejestrowane na dany przedmiot (czyli mają przydzielony numer grupy w usos) NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZMIANY GRUPY!!!

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe) oraz to czy jesteście Państwo Zmiana grupy możliwa jest tylko w przypadku wystąpienia konfliktu w planie bądź studiowania na innym kierunku (wymagane zaświadczenie) w terminie do 06.03.2024 ( nie dotyczy grup projektowych)

Rejestracja dostępna jest dla wszystkich studentów studiów jednolitych oraz inżynierskich

Prosimy nie zapisywać się na przedmioty w przypadku których brakuje poprzedników. Pomimo możliwości wpisania się do grupy, system po zakończeniu tury odrzuci Państwa prośby

zakończona
2024-02-20 20:00 - 2024-02-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana z kolejką chętnych [opis]
Rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja bezpośrednia (II tura) studia magisterskie II stopień [1010-24L-REJ-MGR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!!!!

Rejestracja z uwzględnienim rankingu ocen.

w poniższej rejestracji można zadeklarować przedmiot wraz z nr grupy do której chcecie Państwo zostać przydzieleni na przedmioty warunkowe, awanse, jak również przedmioty których nie zadeklarowaliście w pierwszej turze zapisów.

W przypadku deklaracji przedmiotów właściwych dla Państwa semestru proszę kierować się zasadą, że grupy zajęciowe z przedmiotów powinny odpowiadać grupie z projektu arch.

(tak też proszę dokonywać wyborów)

Osoby które są już zarejestrowane na dany przedmiot (czyli mają przydzielony numer grupy w usos) NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZMIANY GRUPY!!!

Po zapisach proszę w USOSwebie sprawdzić przydział do grup (MÓJ USOSWEB-grupy zajęciowe) Zmiana grupy możliwa jest tylko w przypadku wystąpienia konfliktu w planie bądź studiowanie na innym kierunku (wymagane zaświadczenie) w terminie do 08.03.2024( nie dotyczy grup projektowych)

Rejestracja dostępna jest dla wszystkich studentów studiów magisterskich.

Zapis na przedmioty możliwy tylko w ramach wolnych miejsc.

Prosimy nie zapisywać się na przedmioty w przypadku których brakuje poprzedników. Pomimo możliwości wpisania się do grupy, system po zakończeniu tury odrzuci Państwa prośby

zakończona
2024-02-20 20:00 - 2024-02-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana z kolejką chętnych [opis]
Rejestracja
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty dyplomowe - sem. 4 mgr [1010-24L-mgr4semDYP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!!!!

Na seminarium promotorskie proszę zapisywać się do swojego promotora

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotów
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmiot ARCHITEKTURA I PLANOWANIE WSI sem.6 [1010-24LJSP-6semWIES]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

Rejestracja jest dwuetapowa, składa się z etapów: DEKLARACJA i WYBÓR GRUP oraz giełda (do etapu wyboru grup uprawnionych będzie 70% studentów z najlepszą średnią, pozostałe 30% nie ma dostępu do tury)

PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA NUMERACJĘ GRUP PROJEKTOWYCH,

grupa 11 i grupa 12 = grupa 1 wg planu zajęć

grupa 21 i grupa 22 = grupa 2 wg planu zajęć...

Numer grupy z PRZEDMIOTU zostanie przypisany Państwu jako numer grupy z PROJEKTU URBANISTYCZNEGO.

Rezygnacja z przedmiotu odbywa się przez złożenie w dziekanacie podania o rezygnacji z przedmiotu w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

grupa 11 z AiPW odpowiada grupie 11 z PA (prowadzący Nowak-Janicka i Grochulski) z PU (prowadzący: Mirecka i Grabowska-Ropek)

grupa 21 z AiPW odpowiada grupie 21 z PA (prowadzacy: Bujnowski, Benedek) z PU (prowadzący: Jachimowicz i Sikorski)

grupa 22 z AiPW odpowiada grupie 22 z PA (prowadzacy: Hyc) z PU (prowadzący: Jachimowicz i Sikorski)

grupa 31 z AiPW odpowiada grupie 31 z PA (grupa 31 Kowal, Kudelski) z PU (prowadzący: Duda, Jóźwik, Trębacz Paweł)

grupa 32 z AiPW odpowiada grupie 32 z PA (grupa 31 2 Nowak-Pieńkowska) ) z PU (prowadzący: Duda, Jóźwik, Trębacz Paweł)

grupa 41 i 42 AiPW odpowiada grupie 41 z PA (prowadzący Hardecki, Herbst/Ilmurzyńska) i PU (prowadzący Hardecki, Herbst/Ilmurzyńska)

.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja
Niezalogowany
zakończona
2024-02-13 20:00 - 2024-02-14 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Wybór grup
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-15, 16:00 - 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
Giełda
Niezalogowany

Declaration for subjects of 4th semester [1010-24l-IDEAS4-SUB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Dear Students!

In registration for subjects of 3rd semester you only declare your willingness to participate in the subject in the winter semester.

The number of the group from the architectural project will be assigned to you as the number of the dean's group.

zakończona
2024-02-09 20:00 - 2024-02-12 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Deklaracja
Niezalogowany
...

Registration for subjects (second chance) [1010-REJ-24L-IDEAS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Dear Students!!

You can declare subject of your semester and subjects from lower semester which you need to reapet.

zakończona
2024-02-20 20:00 - 2024-02-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana z kolejką chętnych [opis]
Registration
Niezalogowany

Rejestracja na specjalności 2023/24 - II tura zapisów [1010-SPEC-24L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Szanowni Państwo,

Poniższa rejestracja jest II turą zapisów na specjalność, w której udział mogą wziąć studenci niezakwalifikowali w I turze (porfolio, rozmowa kwalifikacyjna).

Jeżeli student zdecydowany jest tylko na jedną, konkretną specjalność proszę dokonać tylko jednego wyboru.

Jeżeli student rozważa dwie lub trzy specjalności (np. na wypadek niezakwalifikowania się do pierwszej, w związku z niską średnią) proszę dokonać wyboru na zasadzie: wybór "1" jest wyborem specjalności najbardziej pożądanym, wybór "2" mniej a wybór "3" najmniej pożądanym.

Rejestracja uwzględnia ranking średniej i wg niego nastąpi przydział do poszczególnych SPECJALNOŚCI.

zakończona
2024-01-09 09:00 - 2024-01-11 23:59
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Wybór specjalności
3
Niezalogowany
...

Rejestracja testowa - kosultacje [1010-konsultTEST]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-03-06, 14:30 - 15:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
test.
Niezalogowany
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)