Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Fizyki 105000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Przedmioty obieralne inż, mgr wspólne 1050-2018Z-OB-000 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-10 19:00 - 2018-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Obieralne mgr, inż.
Niezalogowany
...

Przedmioty humanistyczne, inż 1s 1050-2018Z-OB-IS1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę wybrać 1 przedmiot humanistyczny

zakończona
2018-09-06 10:00 - 2018-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przdmioty humanistyczne 1 sem.
Niezalogowany

Przedmioty humanistyczne, inż 5s 1050-2018Z-OB-IS5 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę wybrać jeden przedmiot humanistyczny

zakończona
2018-09-06 10:00 - 2018-09-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmiot humanistyczny 5 sem
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne, inż.,FT,FO 1050-2018Z-OB-ISP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-10 19:00 - 2018-10-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Obieralne inż. FT, FO
Niezalogowany

Przedmioty obieralne mgr wspólne 1050-2018Z-OB-MS0 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-09-10 19:00 - 2018-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Obieralne mgr wspólne
Niezalogowany
...

Przedmioty humanistyczne, mgr, wspólne 1050-2018Z-OB-MSH pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty humanistyczne w semestrze zimowym 2018/2019.

zakończona
2018-09-10 10:00 - 2018-10-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przed. humanistyczne mgr
Niezalogowany

Ob inż; mgr 1050-FOFT-000-21L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci studiów 1 stopnia semestr 6 kierunek Fotonika powinni wybrać minimum 1 przedmiot.

zakończona
2021-02-03 14:30 - 2021-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmioty obieralne FT FO
Niezalogowany
...

Ob mgr FT 1050-FT-MSP-21L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci studiów 2-go stopnia kierunki Fizyka Techniczna i Fotonika powinni wybrać:

przedmioty obieralne za 4 punkty ECTS,

Przedmiot Detekcja promieniowania jądrowego: jest zalecany jako obieralny dla specjalności FM.

Dla studentów specjalności FiTJ jest to przedmiot obowiązkowy (zapis będzie automatyczny)

zakończona
2021-02-03 14:30 - 2021-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmioty obieralne FT
Niezalogowany

Ob mgr FT, FO 1050-FTFO-MSP-21L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-02-03 14:30 - 2021-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmioty obieralne mgr FO i FT
Niezalogowany
...

Wybór specjalności 1050-SPEC-2020L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę ustalić priorytety dla WSZYSTKICH 4 specjalności według własnych preferencji.

Należy wybrać wszystkie specjalności przyznając im priorytety według własnych preferencji. Podział na specjalności zostanie przeprowadzony na podstawie pozycji w rankingu do przydziału specjalności (1050-SPEC-2019Z) z uwzględnieniem preferencji studentów.

Wynik w rankingu liczony jest jako iloczyn średniej skumulowanej z czterech pierwszych semestrów oraz współczynnika zaliczenia. Współczynnik ten wyznaczony jest jako stosunek liczby uzyskanych punktów ECTS ze wskazanych przedmiotów (wszystkie z semestrów 1-4 bez przedmiotu humanistycznego i języków obcych). Średnia skumulowana oraz punkty ECTS liczone sa na dzień 01.12.2019.

zakończona
2019-12-06 13:00 - 2020-01-20 06:00
Rejestracja limitowana z nadawaniem priorytetów [opis]
Określanie priorytetów specjalności
4
Niezalogowany