Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Fizyki 105000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Przedmioty obieralne, inż., Wydz. Fiz 1050-00-IS7-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studia inżynierskie

Proszę deklarować przedmioty i pamiętać o podpięciach.

Fotonika 7 sem. – należy wybrać przedmioty za co najmniej 4 punkty ECTS. Zalecane przedmioty obieralne: Optoeloktroniczne metody w diagnostyce medycznej, Optyka i fizjologia widzenia, Mathematica jako narzędzie badawcze.

Fizyka Techniczna, specjalność Fizyka komputerowa -7 sem. Należy wybrać dwa z czterech przedmiotów specjalistycznych: Algorytmy genetyczne, Dozymetria, Metody i techniki jądrowe, Wprowadzenie do fizyki układów złożonych oraz przedmiot obieralny za 2 punkty ECTS.

Fizyka Techniczna, specjalność Fizyka medyczna – 7 sem. Należy wybrać jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych: Metody i techniki jądrowe, Optyka i fizjologia widzenia.

Fizyka Techniczna, specjalność: Materiały i nanostruktury 7 sem. Należy wybrać przedmiot obieralny za 2 punkty ECTS.

Fizyka Techniczna, specjalność Optoelektronika - 7 sem. Należy wybrać przedmioty za 4 punkty ECTS.

zakończona
2017-09-12 10:00 - 2017-09-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Obier. studia inż. FT, FOTO
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne wspólne, studia inż. i mgr, Wydz. Fiz. 1050-000-000-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty obieralne wspólne dla studiów mgr i inż.

zakończona
2017-09-12 15:00 - 2017-09-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Obieralne wspólne mgr i inż.
Niezalogowany

Przedmioty humanistyczne, sem1, stududia inż., Wydz. Fiz. 1050-00I-S1-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę się zapisać na 1 przedmiot humanistyczny

w trakcie, 10 dni do zakończenia
2017-09-11 15:00 - 2017-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapisy na przedmioty humanistyczne
Niezalogowany
...

Przedmioty humanistyczne, sem. 5, studia inż., Wydz. Fiz. 1050-00I-S5-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 10 dni do zakończenia
2017-09-11 15:00 - 2017-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmioty humanistyczne 5S
Niezalogowany

Rejestacja na przedmiot Graphene - Properties and Applications 1050-2017L-OB-MS0 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-02-15 10:00 - 2017-03-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty ob. ang. w sem. letnim 2016/2017 1050-2017L-OB-MSA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Prosimy o zadeklarowanie przedmiotów obieralnych za 4 punkty ECTS na semestr letni 2016/2017 oraz prosimy o zapisywanie się na przedmiot humanistyczny.

zakończona
2017-02-01 19:00 - 2017-03-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotów obieralnych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne w semestrze letnim 2016/2017 1050-2017L-OB-MSP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Następujące przedmioty nie zostaną uruchomione w semestrze letnim 2016/2017:

Absolwent na rynku pracy

Podstawy zarządzania projektem badawczym

Wprowadzanie do fizyki przemian fazowych

Promocja wyników badań naukowych

Programowanie w środowisku Microsoft .NET

Prosimy o zadeklarowanie przedmiotów obieralnych na semestr letni 2016/2017.

Przedmiot Programowanie w środowisku Microsoft.NET nie zostanie uruchomiony w semestrze letnim.

Do zapisów zostały dodane nowe przedmioty.

Dwa przedmioty matematyczne:

- Równania różniczkowe z elementami rachunku wariacyjnego,

- Metody matematyczne w fizyce kwantowej.

Wszystkich studentów realizujących program drugiego semestru studiów drugiego stopnia (za wyjątkiem studentów specjalności Fizyka medyczna) prosimy o wybieranie jednego z przedmiotów matematycznych.

oraz

- Grafen-właściwości i zastosowania - przedmiot prowadzony w j. ang. (na prośbę studentów możliwa zmiana języka na polski);

- Laboratorium statystycznej eksploracji danych;

-Promocja wyników badań naukowych. Komunikacja naukowa;

-Programowanie w Virtual Basic for Applications.

zakończona
2017-02-01 10:00 - 2017-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty obieralne
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalnościowe, mgr 1050-2017L-OB-SPE pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalnościowe dla osób realizujących program 2-go semestru studiów drugiego stopnia:

- Modelowanie procesów jądrowych - przedmiot zalecany dla specjalności MUZ.

- Komputerowe metody optyki - zalecany dla specjalności MUZ i FOS,

- Podstawy fizyczne energetyki jądrowej - zalecany dla specjalności NANO,

- Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne - zalecany dla specjalności IO,

- Detekcja promieniowania jądrowego - zalecany dla specjalności FME.

zakończona
2017-02-28 09:00 - 2017-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmioty specjalnościowe
Niezalogowany

Przedmioty obieralne, FO mgr, Wydz. Fiz. 1050-FO-MS3-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Fotonika studia mgr , sem. 3 - przedmioty obieralne 4 punkty ECTS.

w trakcie, ok. 1 dzień i 6 godz. do zakończenia
2017-09-13 19:00 - 2017-09-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Obier FO, mgr ang.
Niezalogowany
...

Przedmioty hum., mgr, Wydz. Fiz. FO 1050-FOH-MS3-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmiot humanistyczny dla studiów mgr

zakończona
2017-09-12 15:00 - 2017-09-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmiot humanistyczny, mgr, FO
Niezalogowany

Przedmioty obieralne, mgr, Wydz. Fiz. 1050-FT-MS3-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty obieralne 2-st. zapisy wstępne

Fotonika światłowodowa 3 sem. , 6 ECTS. Zalecane przedmioty obieralne: Optyka nieliniowa, Optyka ciekłych kryształów.

Informatyka optyczna 3 sem., 6 ECTS. Zalecane przedmioty obieralne Fotonika światłowodowa, Optyka ośrodków anizotropowych

Nanostruktury 3 sem., 2 ECTS. Zalecany przedmiot obieralny: Ogniwa paliwowe i magazynowanie energii .

Ekologiczne źródła energii 3 sem. , 3 punkty ECTS. Zalecane przedmioty obieralne: Kwantowe przyrządy półprzewodnikowe, Metody „ab-initio” w modelowaniu właściwości materiałów.

Modelowanie układów złożonych 3 sem. , 6 ECTS

Fizyka i technika jądrowa 3 sem., 4 ECTS

Fizyka medyczna 3 sem., 4 ECTS. Zalecane przedmioty obieralne: Aparatura ultrasonograficzna, Akceleratory biomedyczne, Nieliniowa analiza sygnałów

Przedmioty obieralne 2-st.

Fotonika światłowodowa 3 sem. , 6 ECTS. Zalecane przedmioty obieralne: Optyka nieliniowa, Optyka ciekłych kryształów.

Informatyka optyczna 3 sem., 6 ECTS. Zalecane przedmioty obieralne Fotonika światłowodowa, Optyka ośrodków anizotropowych

Nanostruktury 3 sem., 2 ECTS. Zalecany przedmiot obieralny: Ogniwa paliwowe i magazynowanie energii .

Ekologiczne źródła energii 3 sem. , 3 punkty ECTS. Zalecane przedmioty obieralne: Kwantowe przyrządy półprzewodnikowe, Metody „ab-initio” w modelowaniu właściwości materiałów.

Modelowanie układów złożonych 3 sem. , 6 ECTS

Fizyka i technika jądrowa 3 sem., 4 ECTS

Fizyka medyczna 3 sem., 4 ECTS. Zalecane przedmioty obieralne: Aparatura ultrasonograficzna, Akceleratory biomedyczne, Nieliniowa analiza sygnałów

zakończona
2017-09-12 15:00 - 2017-09-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Obieralne mgr FT, zapisy wstępne
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne dla nowej specjalności Wyd.z Fiz. 1050-FT-MS3-D17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty obieralne zalecane dla nowej -specjalności EDMI, zapisy wstępne

zakończona
2017-09-13 15:00 - 2017-09-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmioty obieralne zalecane dla specjalności EDMI
Niezalogowany

Przedmioty obier. specjal., mgr Wydz Fiz 1050-FT-MS3-SP17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty obieralne specjalnościowe 2 st

zakończona
2017-09-13 15:00 - 2017-09-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmioty obieralne specjalnościowe, mgr
Niezalogowany
...

Przedmiot obieralny wspólny mgr FT, PHO Wydz. Fiz. 1050-FTFO-MS3-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmiot obieralny w j. ang.

zakończona
2017-09-13 15:00 - 2017-09-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wspólny dla mgr FT i FOTO po ang.
Niezalogowany

Przedmioty humanistyczne, mgr, Wydz. Fiz. 1050-FTH-MS3-17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmiot humanistyczny dla studiów mgr

zakończona
2017-09-12 15:00 - 2017-09-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Przedmiot hum., mgr FT
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty humanistyczne 1050-HES-S1-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Prosimy wybrać tylko jeden przedmiot

zakończona
2016-09-22 10:00 - 2016-09-27 05:30
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
wybór przedmiotu humanistycznego
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty humanistyczne 1050-HES-S3-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotu humanistycznego
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty humanistyczne 1050-HES-S3-FO-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Subject declaration
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty humanistyczne 1050-HES-S5-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Prosimy o deklarację jednego przedmiotu humanistycznego

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotu humanistycznego
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmiot obieralny wspólny (Fotonika i Fizyka Techniczna) 1050-OB-00ISP-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotu obieralnego
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne - wspólne I i II stopień 1050-OB-0S0-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-29 10:00 - 2016-10-04 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotów obieralnych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obieralne wspólne (I i II stopień) 1050-OB-0SP-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotu obieralnego
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne w języku angielskim 1050-OB-ANG-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów obieralnych
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmiot obieralny 1050-OB-FOISP-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotu obieralnego
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne 1050-OB-ISP-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotów obieralnych
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty obieralne - II stopień 1050-OB-MS0-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-29 10:00 - 2016-10-04 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotów obieralnych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne 1050-OB-POL-2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-24 10:00 - 2016-09-28 05:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Deklaracja przedmiotów obieralnych
2
Niezalogowany
...