Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Inżynierii Lądowej Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracje na egzaminy

Przejdź do rejestracji
zakończona
Sesja egzaminacyjna 2022/2023 - Wydział Inżynierii Lądowej [opis] Rejestracja bezpośrednia
w trakcie, 195 dni do zakończenia
Sesja egzaminacyjna 2023/2024 - Wydział Inżynierii Lądowej [opis] Rejestracja bezpośrednia

Rejestracja na przedmioty powtarzane sem. 1 IPB ST II [1080-2023Z-S2s1IPB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie)..

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane sem. 1 IPB ST II wspólne dla specjalności IPB, BZ [1080-2023Z-S2s1IPBBZ]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie)..

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane sem.3 MiBP ST II [1080-2023Z-S2s3MiBP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie)..

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Listy dyplomantów r.a. 2023/2024 [1080-2023z-DYPLOMY]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wszyscy Studenci z zatwierdzonymi tematami prac dyplomowych proszeni są o zapisywanie się na listy do Promotora. Zapis jest warunkiem koniecznym, żeby można było przystąpić do obrony pracy, ale nie ma wpływu na termin obrony.

System pozwala tylko na zapis, w uzasadnionych przypadkach wypisania z listy może dokonać obsługa dziekanatu.

zakończona
2023-10-01 19:15 - 2023-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Lista dyplomantów r.a. 2023/2024
1
Niezalogowany
zakończona
2023-12-01 19:15 - 2023-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura uzupełniająca
1
Niezalogowany
...

Fizyka I (NST sem.1) - temat wykładów do wyboru [1080-2023z-IZP-FIZ]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wykład w wersjach do wyboru po pierwszym, prezentującym tematy wykładzie. Każdy powinien wybrać i zrealizować jeden z prezentowanych przedmiotów. Tylko jeden przedmiot, wybrany przez większość, będzie miał realizację.

zakończona
2023-10-07 08:15 - 2023-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura eliminacyjna, realizowany będzie temat wykładów wybrany przez większość
1
Niezalogowany

Przedmioty kierunkowe wybieralne, NST I sem.9 [1080-2023z-IZP-WYB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty kierunkowe do wyboru przed sem.9, studia niestacjonarne I stopnia. Zgodnie z programem ramowym należy w semestrze 9 wybrać i zrealizować 1 przedmiot.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów z ustalonymi terminami zajęć, zapis na przedmiot oznacza wybranie przedmiotu wraz z terminem. Po turze 1 część przedmiotów (z najmniejszą liczbą chętnych) zostanie usunięta, pozostaną tylko przedmioty wybrane do realizacji. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany przedmiot został usunięty. W trakcie tur zapisywanie się i wypisywanie z przedmiotów jest możliwe.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (ra 2021/2022) dostępnym na stronie Wydziału/Studenci/Katalog przedmiotów

zakończona
2023-06-12 19:15 - 2023-06-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-06-22 19:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
zakończona
2023-09-29 19:15 - 2023-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3
1
Niezalogowany
...

Rejestracja do grup pościgowych NST I [1080-2023z-IZP-pos]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja umożliwia zapis do grupy pościgowej (przedmiot z semestru letniego) z przedmiotu Wytrzymałość materiałów I lub Mechanika konstrukcji I. O uruchomieniu grupy zdecyduje liczba zapisanych osób.

zakończona
2023-09-29 19:15 - 2023-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapis do grup pościgowych NST I
Niezalogowany

Seminarium w j.angielskim IPB [1080-2023z-MSP-IPBsa]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Seminarium dyplomowe w języku obcym do wyboru przed sem.3, studia stacjonarne II stopnia. Grupy języka angielskiego są przypisane do specjalności. Grupy z pozostałych języków są ogólnie dostępne. Należy wybrać język.

Seminarium dyplomowe w j.obcym prowadzone jest na poziomie B2+, wymagany jest zdany egzamin B2 z danego języka.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Po pierwszej turze grupy seminaryjne bez zapisanych osób zostaną usunięte.

zakończona
2023-06-12 19:15 - 2023-06-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-06-22 19:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3
1
Niezalogowany
...

Seminarium w j.angielskim KB i BZ [1080-2023z-MSP-KBsa]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Seminarium dyplomowe w języku obcym do wyboru przed sem.3, studia stacjonarne II stopnia. Grupy języka angielskiego są przypisane do specjalności. Grupy z pozostałych języków są ogólnie dostępne. Należy wybrać język.

Seminarium dyplomowe w j.obcym prowadzone jest na poziomie B2+, wymagany jest zdany egzamin B2 z danego języka.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Po pierwszej turze grupy seminaryjne bez zapisanych osób zostaną usunięte.

zakończona
2023-06-12 19:15 - 2023-06-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
zakończona
2023-06-22 19:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3
1
Niezalogowany

Seminarium w j.angielskim MiBP [1080-2023z-MSP-MBPsa]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Seminarium dyplomowe w języku obcym do wyboru przed sem.3, studia stacjonarne II stopnia. Grupy języka angielskiego są przypisane do specjalności. Grupy z pozostałych języków są ogólnie dostępne. Należy wybrać język.

Seminarium dyplomowe w j.obcym prowadzone jest na poziomie B2+, wymagany jest zdany egzamin B2 z danego języka.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Po pierwszej turze grupy seminaryjne bez zapisanych osób zostaną usunięte.

zakończona
2023-06-12 19:15 - 2023-06-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-06-22 19:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3
1
Niezalogowany
...

Specjalistyczne do wyboru ST II sem.3 MiBP [1080-2023z-MSP-MIBP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.3, studia stacjonarne II stopnia, specjalność MiBP. Zgodnie z programem ramowym należy w sem.3 zrealizować 1 przedmiot z puli przedmiotów wybieralnych.W ofercie, w rejestracji 1080-2023z-MSP-MEL, dostępny jest dla Państwa także przedmiot międzywydziałowy oferowany przez wydział MEiL. Przedmiot zostanie uznany jako jeden przedmiot obieralny.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów z ustalonymi terminami zajęć, zapis na przedmiot oznacza wybranie przedmiotu wraz z terminem. Po pierwszej turze pozostanie tylko przedmiot wybrany do realizacji.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (ra 2022/2023), link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów

Karta przedmiotu międzywydziałowego dostępna jest na stronie internetowej WIL w Zapisach na przedmioty.

zakończona
2023-06-12 19:15 - 2023-06-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
zakończona
2023-06-22 19:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3
1
Niezalogowany

Specjalistyczne do wyboru NST II sem.3 BD [1080-2023z-MZP-BD]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.3, studia niestacjonarne II stopnia, specjalność BD. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 1 przedmiot z puli przedmiotów wybieranych.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów z ustalonymi terminami zajęć, zapis na przedmiot oznacza wybranie przedmiotu wraz z terminem. Po turze 1 pozostanie tylko przedmiot wybrany do realizacji.

zakończona
2023-06-12 19:15 - 2023-06-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-06-22 19:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3
1
Niezalogowany
...

Przedmioty HES do wyboru NST II sem.3 DS, BD i MiBP [1080-2023z-MZP-HES1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty HES do wyboru przed sem.3, studia niestacjonarne II stopnia, specjalności DS, BD i MiBP. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 1 przedmiot z puli przedmiotów HES do wyboru.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Po turze pierwszej pozostanie przedmiot wybrany do realizacji.

zakończona
2023-06-12 19:15 - 2023-06-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
zakończona
2023-06-22 19:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
...
zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane II wspólne dla specjalności KB i MiBP sem. 1 ST II [1080-2023z-S2sKB,MiB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie)..

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Specjalistyczne do wyboru ST II sem.3 IPB [1080-2023z-msp-ipb]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.3, studia stacjonarne II stopnia, specjalność IPB. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 2 przedmioty z puli przedmiotów wybieralnych.W ofercie, w rejestracji 1080-2023z-MSP-MEL, dostepny jest dla Państwa także przedmiot międzywydziałowy oferowany przez wydział MEiL. Przedmiot zostanie uznany jako jeden przedmiot obieralny.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów z ustalonymi terminami zajęć, zapis na przedmiot oznacza wybranie przedmiotu wraz z terminem. Po turze 1 przedmioty z najmniejszą liczbą chętnych zostaną usunięte, pozostaną tylko przedmioty wybrane do realizacji. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany przedmiot został usunięty.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (ra 2022/2023), link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów

Karta przedmiotu międzywydziałowego dostępna jest na stronie internetowej WIL w Zapisach na przedmioty.

zakończona
2023-06-12 19:15 - 2023-06-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
2
Niezalogowany
zakończona
2023-06-22 19:15 - 2023-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
2
Niezalogowany
...
zakończona
2023-09-27 19:15 - 2023-09-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3
2
Niezalogowany

Elective Humanities Courses, BSc sem.2 [1080-2024L-ISA-HC]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Before the beginning of the spring semester, in January, students of the first semester BSc program should choose 1 elective Humanities Course (HC Elective) which will be on semester 2. Enrolment is completed online through USOS. You can log in many times during each round and modify your declaration. After closing the first round only one course (with the highest enrolment) will remain.

Course cards description are available on Faculty website -> EN -> Students/Facuties list.

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
round number 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
round number 2
1
Niezalogowany
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3, zapisy dla powtarzających
1
Niezalogowany
...

Physics I - courses with elective versions [1080-2024L-ISA-PHYS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

The choice of Physics will be held after the first lecture presenting the lecture topics.

zakończona
2024-02-21 10:15 - 2024-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
1
Niezalogowany

Fizyka I - wykład do wyboru [1080-2024L-ISP-FIZ]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wykład w wersjach do wyboru po pierwszym, prezentujacym tematy wykładzie. Każdy powinien wybrać i zrealizować jeden z prezentowanych przedmiotów. Osoby niezapisane na przedmiot, nie będą mogły otrzymać zaliczenia.

zakończona
2024-02-21 10:15 - 2024-02-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura bezpośredniego wyboru
1
Niezalogowany
...

HES wybieralny, ST I sem.2 [1080-2024L-ISP-HES]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty HES do wyboru przed sem.2, studia stacjonarne I stopnia. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 1 przedmiot. Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach, pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów. Po turze 1 część przedmiotów (z najmniejszą liczbą chętnych) zostanie usunięta, pozostaną tylko przedmioty wybrane. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany w 1-szej turze przedmiot został usunięty. W trakcie obu tur zapisywanie się i wypisywanie się z przedmiotów jest możliwe.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów). Przedmioty dla r.a. 2021/2022.

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2, przedmioty wybrane do realizacji
1
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3, zapisy dla powtarzających
1
Niezalogowany

Zapis do grup pościgowych [1080-2024L-ISP-pos]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W semestrze letnim 2023 będzie możliwość uruchomienia grup pościgowych z przedmiotu Wytrzymałość Materiałów 1. O uruchomieniu grupy zdecyduje liczba zapisanych osób.

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapis do grup pościgowych (przedmioty semestru zimowego uruchamiane w semestrze letnim)
1
Niezalogowany
...

HES wybieralny, NST I sem.8 [1080-2024L-IZP-HES]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty HES do wyboru przed sem.8, studia niestacjonarne I stopnia. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 2 przedmioty. Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach, pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów. Po pierwszej turze pozostaną tylko przedmioty wybrane. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany w 1-szej turze przedmiot został usunięty. W trakcie wszystkich tur zapisywanie i wypisywanie z przedmiotów jest możliwe.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów). Przedmioty dla r.a. 2021/2022.

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
2
Niezalogowany
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2, przedmioty wybrane do realizacji
2
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3, zapisy dla powtarzających
2
Niezalogowany

Kierunkowe wybieralne, NST I sem.8 [1080-2024L-IZP-WYB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty kierunkowe do wyboru przed sem.8, studia niestacjonarne I stopnia, specjalność KBI. Zgodnie z programem ramowym należy wybrać i zrealizować 1 przedmiot.

Pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów z ustalonymi terminami zajęć, zapis na przedmiot oznacza wybranie przedmiotu wraz z terminem. W drugiej turze pozostanie tylko przedmiot wybrany do realizacji. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany w 1-szej turze przedmiot został usunięty.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW r.a. 2021/2022 (link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów).

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-30 05:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3, zapisy dla powtarzających
1
Niezalogowany
...

Zapisy do grup pościgowych [1080-2024L-IZP-pos]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Zapis do grup pościgowych (przedmioty semestru zimowego uruchamiane w semestrze letnim)
1
Niezalogowany

Elective Courses, MSc sem.2 CES [1080-2024L-MSA-CES]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Before the beginning of spring semester, in January, students of the first semester MSc program should choose 2 elective courses which will be on semester 2. Enrolment is completed online through USOS. Courses with the highest enrolment will be opened. After closing the first round, the list of available courses will be modified. Courses with the lowest enrolment will be closed (removed from the list of the next round). When your selected course was deleted, select another course from the proposed (remaining) list.

Course cards description are available in https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/programy

Link from faculty website > Students > Faculties list

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
2
Niezalogowany
...
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2
2
Niezalogowany
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 3, zapisy dla powtarzających
2
Niezalogowany
...

Elective Humanity Courses, MSc sem.2 [1080-2024L-MSA-HC]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Before the beginning of spring semester, in January, students of the first semester MSc program should choose the 1 elective humanity course which will be on semester 2. Enrolment is completed online through USOS.

Only the one course with the highest enrolment will be opened.

Course cards description are available in https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/programy

Link from faculty website > Students > Faculties list

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
1
Niezalogowany
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2
1
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 3, zapisy dla powtarzających
1
Niezalogowany

HES wybieralny, ST II sem. 2 BZ, KB, TK, IPB [1080-2024L-MSP-HESar]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty HES do wyboru przed sem.2, studia stacjonarne II stopnia, specjalność BZ, IPB, KB, TK. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 1 przedmiot.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w 2 turach, w trakcie obu tur można wielokrotnie zapisywać się i wypisywać z przedmiotów.

- Pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów z ustalonymi terminami zajęć, zapis na przedmiot oznacza wybranie przedmiotu wraz z terminem.

- Po turze 1 część przedmiotów (z najmniejszą liczbą chętnych) zostanie usunięta, pozostaną tylko przedmioty wybrane do realizacji. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany w 1-szej turze przedmiot został usunięty.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (ra 2022/2023) https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/programy (link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów).

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2
1
Niezalogowany
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 3, zapisy dla powtarzających
1
Niezalogowany
...

Przedmioty do wyboru, ST II sem.2 KB [1080-2024L-MSP-KB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.2, studia stacjonarne II stopnia, specjalność KB. Przedmioty do wyboru znajdują się także w rejestracji Specjalistyczne ST II sem.2 MiBP i KB. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 2 przedmioty.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Pierwsza tura zawiera pełną ofertę przedmiotów z ustalonymi terminami zajęć, zapis na przedmiot oznacza wybranie przedmiotu wraz z terminem. Po turze 1 część przedmiotów (z najmniejszą liczbą chętnych) zostanie usunięta, pozostaną tylko przedmioty wybrane do realizacji. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany w 1-szej turze przedmiot został usunięty.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (ra 2022/2023) https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/programy (link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów).

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
2
Niezalogowany
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2, przedmioty wybrane do realizacji
2
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 3, zapisy dla powtarzających
2
Niezalogowany

Specjalistyczne, NST II sem.4 BD [1080-2024L-MZP-IK]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.4, studia niestacjonarne II stopnia, specjalność IK. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 1 przedmiot.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Po pierwszej turze pozostanie tylko przedmiot wybrany do realizacji. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany w 1-szej turze przedmiot został usunięty.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (ra 2020/2021)https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/programy (link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów).

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2
1
Niezalogowany
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 3
1
Niezalogowany
...

Specjalistyczne, NST II sem.4 IPB [1080-2024L-MZP-IPB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.4, studia niestacjonarne II stopnia, specjalność IPB. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 2 przedmioty. Przedmioty dla IPB znajdują się także w rejestracji: Specjalistyczne NST II sem.2 MiBP i IPB, Specjalistyczne NST II sem.2 KB i IPB oraz Specjalistyczne NST II sem.2 IK i IPB.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach, w trakcie których zapisywanie się i wypisywanie z przedmiotów jest możliwe. W turze drugiej pozostaną tylko przedmioty wybrane do realizacji. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany w 1-szej turze przedmiot został usunięty.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (ra 2022/2023) https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/programy (link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów).

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
2
Niezalogowany
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2
2
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 3, zapisy dla powtarzających
2
Niezalogowany

Specjalistyczne, NST II sem.4 KB [1080-2024L-MZP-KB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.4, studia niestacjonarne II stopnia, specjalność KB. Zgodnie z programem ramowym należy zrealizować 2 przedmioty. Przedmioty dla specjalności KB znajdują się także w rejestracji "Specjalistyczne NST II sem.4 KB i IPB".

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Po pierwszej turze pozostaną tylko przedmioty wybrane do realizacji. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrany w 1-szej turze przedmiot został usunięty.

Informacje dotyczące przedmiotów dostępne są w Katalogu ECTS PW (ra 2022/2023) https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/programy (link ze strony wydziału > Studenci > Katalog przedmiotów).

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
2
Niezalogowany
...
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2
2
Niezalogowany
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3, zapisy dla powtarzających
2
Niezalogowany
...

Specjalistyczne, NST II sem.4 KB i IPB [1080-2024L-MZP-KBIPB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.4, studia niestacjonarne II stopnia, specjalność KB i IPB.

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
2
Niezalogowany
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2
2
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3, zapisy dla powtarzających
2
Niezalogowany

Specjalistyczne, NST II sem.4 MiBP i IPB [1080-2024L-MZP-MiIPB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty specjalistyczne do wyboru przed sem.4, wspólne dla specjalności IPB i MiBP, studia niestacjonarne II stopnia.

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 1
1
Niezalogowany
...
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Tura nr 2, przedmioty wybrane do realizacji
1
Niezalogowany
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3, zapisy dla powtarzających
1
Niezalogowany
...

Seminarium w j.obcym, NST II sem.4 [1080-2024L-MZP-SwJO]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Seminarium Dyplomowe w języku obcym do wyboru przed sem.4, studia niestacjonarne II stopnia. Należy wybrac język i Prowadzącego.

Seminarium dyplomowe w j.obcym prowadzone jest na poziomie B2+, wymagany jest zdany egzamin B2 z danego języka.

Proces zapisu na przedmioty jest zorganizowany w turach. Po turze 1 seminaria z j.angielskiego z najmniejszą liczbą chętnych mogą zostać usunięte. Należy sprawdzić stan swoich zapisów i dokonać ponownego zapisu, jeżeli wybrane w 1-szej turze seminarium zostało usunięte.

zakończona
2024-01-22 19:15 - 2024-01-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 1
1
Niezalogowany
zakończona
2024-01-30 19:15 - 2024-02-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 2
1
Niezalogowany
...
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura nr 3, zapisy dla powtarzających
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmiot HES-Prawo budowlane sem. 2 (NST II) [1080-2024L-N2s2HES]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 2 specjalność IPB (NST II) [1080-2024L-N2s2IPB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapis na HES -Prawo budowlane jest w rejestracji na przedmiot HES-Prawo budowlane sem. 2 (NST II)

zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i grup zajęciowych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 2 specjalność KB (NST II) [1080-2024L-N2s2KBD]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmiot Teoria Sprężystosci i Plastycznosći II jest w rejestracji na przedmioty wspólne KB i MiBP sem. 2 (NST II).

Zapisy na przedmiot Matematyka II jest w rejestracji na przedmioty wspólne KB, MiBP i IK sem. 2 (NST II).

Zapis na HES -Prawo budowlane jest w rejestracji na przedmiot HES-Prawo budowlane sem. 2 (NST II)

zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty wspólne KB, IK, BD, MiBP sem. 2 (NST II) [1080-2024L-N2s2KiIiM]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty wspólne KB i MiBP sem. 2 (NST II) [1080-2024L-N2s2KiM]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 2 specjalność MiBP (NST II) [1080-2024L-N2s2MiBP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmiot Teoria Sprężystosci i Plastycznosći II jest w rejestracji na przedmioty wspólne KB i MiBP sem. 2 (NST II).

Zapisy na przedmiot Matematyka II jest w rejestracji na przedmioty wspólne KB, MiBP i IK sem. 2 (NST II).

Zapis na HES -Prawo budowlane jest w rejestracji na przedmiot HES-Prawo budowlane sem. 2 (NST II)

zakończona
2024-02-19 06:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany

Rejestracja na HES - Ochrona własności intelektualnej sem. 4 (NST II) [1080-2024L-N2s4HES]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 4 specjalność IPB (NST II) [1080-2024L-N2s4IPB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot HES - Ochrona własności intelektualnej jest w rejestracji na HES - Ochrona własności intelektualnej sem.4 (NST II)

zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 4 specjalność KB (NST II) [1080-2024L-N2s4KBD]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot HES - Ochrona własności intelektualnej jest w rejestracji na HES - Ochrona własności intelektualnej sem.4 (NST II)

zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 8 specjalność IPB (NST I) [1080-2024L-NST-s8IPB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmioty Bezpieczeństwo pożarowe, Architektura i Urbanistyka oraz Instalacje elektryczne są możliwe w Rejestracji na przedmioty wspólne semestru 8 NST I .

zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 8 specjalność KBI (NST I) [1080-2024L-NST-s8KBI]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zapisy na przedmioty Bezpieczeństwo Pożarowe, Architektura i Urbanistyka oraz Instalacje elektryczne są możliwe w Rejestracji na przedmioty wspólne semestru 8 NST I .

zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 2 NST I [1080-2024L-NSTI-s2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 4 NST I [1080-2024L-NSTI-s4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem. 6 NST I [1080-2024L-NSTI-s6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem.8 (wspólne) NST I [1080-2024L-NSTI-s8]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-19 19:15 - 2024-02-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
Niezalogowany
...

Repeated classes sem. 4 CE I [1080-2024L-S1s4CE]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Choise of repeated courses and groups
8
Niezalogowany

Repeated classes sem. 6 CE I [1080-2024L-S1s6CE]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Choise of repeated courses and groups
8
Niezalogowany
...

Repeated classes sem. 2 CE II CES [1080-2024L-S2s2CES]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Choise of repeated courses and groups
7
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane sem.2 specjalność IPB (ST II) [1080-2024L-S2s2IPB]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

– ocena zostanie przepisana z poprzedniego cyklu oraz opłata nie zostanie naliczona.

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

Zapisy na przedmioty Mechanika konstrukcji oraz Konstrukcje betonowe są w rejestracji na przedmioty powtarzane współne IPB, BZ sem. 3 (STII).

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
8
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane sem.2 wspólne dla specjalność IPB i BZ (ST II) [1080-2024L-S2s2IPBBZ]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

– ocena zostanie przepisana z poprzedniego cyklu oraz opłata nie zostanie naliczona.

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
2
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane sem.2 wspólne dla specjalność KB i MiBP (ST II) [1080-2024L-S2s2KB-M]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99 Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie).

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i grup zajęciowych
2
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane sem.2 specjalność KB (ST II) [1080-2024L-S2s2KBD]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie).

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

Zapisy na przedmioty Teoria Sprężystosci i Plastycznosci oraz Niezawodność konstrukcji są w rejestracji na przedmioty wspólne KB i MiBP sem. 2 (ST II ).

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i grup zajęciowych
5
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem.2 ST I [1080-2024L-STI-s2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie).

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
7
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem.4 ST I [1080-2024L-STI-s4]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie).

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
8
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem.6 ST I [1080-2024L-STI-s6]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie).

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
8
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty powtarzane z sem.8 ST I [1080-2024L-STI-s8]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA Studenci, którzy w poprzednich cyklach mają zaliczoną składową przedmiotu (ćwiczenia, projekt, laboratorium, wykład) powinni:

1) Na składowe, które już mają zaliczone zapisać się do grupy nr 99

Grupa dla osób, które zaliczyły tą formę zajęć przedmiotu i zgodnie z regulaminem przedmiotu mogą mieć przepisaną ocenę (w celu zwolnienia z opłaty za powtarzanie zajęć konieczne jest złożenie podania w wyznaczonym terminie).

2) Na składowe, które są niezaliczone zapisać się na wolne miejsce do grupy regularnej.

zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Wybór przedmiotów powtarzanych i ich grup zajęciowych
2
Niezalogowany

Repeated classes sem. 2 CE I [1080-2024LS1s2CE]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-15 19:15 - 2024-02-16 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Choise of repeated courses and groups
7
Niezalogowany
...
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)