Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 112000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Elective block 2: "Embedded systems" 1120-BSCMSC-ES_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

(tylko po angielsku)

This list includes elective courses offered to Computer Science students, both BSc & MSc degree programme.

BSc students should pay attention to the fact that they are obliged to gain at least 4 ECTS credits for electives offered in this group (you can choose all of offered courses).

BSc students applying for Master studies starting from the summer semester can also choose electives offered in this group (exception: you can't choose the course that you've already realized).

Courses completed within curricular differences are credited as electives.

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany
...

Electives, Computer Science, BSc & MSc Course - group 2 1120-BSCMSC2_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

(tylko po angielsku)

This list includes elective courses offered to Computer Science students, both Bachelor's and Master's degree programme.

MSc students should pay attention to the fact that they are obliged to gain 4 ECTS credits for one of the offered mathematics elective courses:

- "Differential and difference equations" (placed in group: 1120-MSC_1718 Electives, Computer Science, MSc Course),

- "Fractals" (placed in group: 1120-MSC_1718 Electives, Computer Science, MSc Course),

- "Applied topology" (placed in group: 1120-BSCMSC2_1718 Electives, Computer Science, BSc & MSc Course - group 2),

- "Discrete random processes. Analysis and simulation" (placed in group: 1120-BSCMSC1_1718 Electives, Computer Science, BSc & MSc Course - group 1)

Third year (Bachelor's degree) students:

You can choose course offered in this group in case of applying for Master studies starting from the summer semester.

All students should pay attention to the fact that taking the course "Human Recognition by Biometric Methods" (2018L) is possible under the condition of realizing of the prerequsite course "Analysis and Processing of Biometric Images" (2017Z or earlier).

Courses completed within curricular differences are credited as electives.

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty humanistyczne - Informatyka, s. 4, 2018L 1120-HES-INFS4-18L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać jeden z oferowanych przedmiotów

zakończona
2018-02-08 06:00 - 2018-02-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty humanistyczne - Matematyka, s. 2, 2018L 1120-HES-MATS2-18L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrać jeden z oferowanych przedmiotów

zakończona
2018-02-08 06:00 - 2018-02-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1
Niezalogowany

Blok przedmiotów obieralnych 1: "Sieci komputerowe" 1120-INF-SK-1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zgodnie z programem studiów I stopnia na kierunku Informatyka studenci drugiego roku są zobowiązani do wyboru jednego przedmiotu z bloku przedmiotów obieralnych z zakresu dotyczącego tematyki związanej z sieciami komputerowymi.

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany
...

Blok przedmiotów obieralnych 3: "Systemy wbudowane" 1120-INF-SW-1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty w tej grupie moga być wybierane przez studentów studiów I i II stopnia na kierunku Informatyka.

Uwaga! Zgodnie z programem studiów I stopnia na kierunku Informatyka studenci trzeciego roku są zobowiązani do wyboru przedmiotu z bloku przedmiotów obieralnych z zakresu dotyczącego tematyki związanej z systemami wbudowanymi. Można wybrać kilka przedmiotów w tej grupie.

Studenci, którzy planują udział w rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające nie mogą wybrać tego samego przedmiotu, który był realizowany na studiach I stopnia.

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany

Przedmioty obieralne: Informatyka - studia I st., III rok i II st., I-II rok 1120-INF1-2ST_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

Wybór przedmiotu "Uczenie maszynowe oparte na funkcjach jądrowych" w tej grupie pokrywa wymóg zaliczenia przedmiotu obieralnego matematycznego na studiach II stopnia.

Rejestracja na przedmiot "Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii" możliwa tylko dla osób, które zrealizują/zrealizowały przedmiot poprzedzający "Analiza i przetwarzanie obrazów biometrycznych"

Studenci 6 semestru wybierają tylko przedmioty na semestr letni (2018L), które będą zrealizowane w przypadku kontynuacji studiów na II stopniu

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne: Informatyka - studia I st., III rok 1120-INF1ST_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany

Przedmioty obieralne matematyczne: Informatyka - studia II st. 1120-INF2ST1_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

Wybór jednego z przedmiotów w tej grupie pokrywa wymóg zaliczenia przedmiotu obieralnego matematycznego na studiach II stopnia.

Przedmiot "Modelowanie geometryczne 2" jest dedykowany studentom specjalności "Projektowanie systemów CAD/CAM"

Studenci 6 semestru wybierają tylko przedmioty na semestr letni (2018L), które będą zrealizowane w przypadku kontynuacji studiów na II stopniu

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne: Informatyka - studia II st. 1120-INF2ST2_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

Przedmiot "Warsztaty z technik uczenia maszyn" jest dedykowany tylko studentom specjalności: "Metody sztucznej inteligencji" oraz "Projektowanie systemów CAD/CAM"

Studenci 6 semestru wybierają tylko przedmioty na semestr letni (2018L), które będą zrealizowane w przypadku kontynuacji studiów na II stopniu

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty obieralne-kontynuowane - sem. 4 Matematyka, r. ak. 2017/18 1120-MA-OK-1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci studiów stacjonarnych II roku Matematyki są zobowiązani do wyboru przedmiotów z grupy „Obieralne – Kontynuowane”. Należy wybrać co najmniej jeden przedmiot w wersji dwusemestralnej. Proszę dokonać zapisu na przedmioty z grupy „O-K” dla semestru 4.

Dopuszczalne warianty:

Opcja 1:

Cykl 2018L (sem. 4, r. ak. 2017/2018)

Algebra i jej zastosowania (obowiązkowy dla wszystkich)

Równania różniczkowe cząstkowe (obowiązkowy dla wszystkich)

Rachunek prawdopodobieństwa (obieralny w wersji jednosemestralnej)

Cykl 2018Z (sem. 5, r. ak. 2018/2019)

Algebra i jej zastosowania 2 i/lub Równania różniczkowe cząstkowe 2

Opcja 2:

Cykl 2018L (sem. 4, r. ak. 2017/2018)

Algebra i jej zastosowania (obowiązkowy dla wszystkich)

Równania różniczkowe cząstkowe (obowiązkowy dla wszystkich)

Rachunek prawdopodobieństwa 1 (obieralny w wersji dwusemestralnej)

Cykl 2018Z (sem. 5, r. ak. 2018/2019)

Rachunek prawdopodobieństwa 2

Osoby, które zadeklarują wybór wg opcji 2 dodatkowo mogą się zarejestrować na przedmiot "Algebra i jej zastosowania 2" i/lub "Równania różniczkowe cząstkowe 2" semestrze 5.

Zapis na przedmioty obieralne-kontynuowane na semestr 2018Z będą uruchomione w czerwcu 2018 r.

zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne: Matematyka - studia I st., III rok i II st., I-II rok 1120-MAT1-2ST_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany

Przedmioty obieralne: Matematyka - studia I st., III rok 1120-MAT3ROK_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga!

Studenci, którzy uczęszczali na Rachunek prawdopodobieństwa 1 muszą się zarejestrować na Rachunek prawdopodobieństwa 2. Dodatkowo można wybrać pozostałe przedmioty z tej grupy.

Osoby, które nie realizowały przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa 1 muszą wybrać Algebrę i jej zastosowania 2 lub/i Równania różniczkowe cząstkowe 2. Dodatkowo można wybrać pozostałe przedmioty z tej grupy z wyłączeniem przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa 2.

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne: Matematyka - studia II st., wszystkie specjalności 1120-MATMGR_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga, na przedmiot "Programowanie i analiza Danych w R dla Zaawansowanych" mogą się zapisywac tylko te osoby, które zrealizowały lub zapiszą się na przedmiot "Programowanie i analiza danych w R"

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany

Przedmioty obieralne: Matematyka - studia II st., Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach, I rok. 1120-MATMUF1_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci specjalności Matematyka w Ubezpieczeniach i Finansach zobowiązani są do wyboru jednego spośród przedmiotów: "Zastosowania łańcuchów i procesów Markowa" lub/i "Szeregi czasowe"

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-17 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne: Matematyka - studia II st., Statystyka matematyczna i analiza danych, II rok 1120-MATSMAD_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany

Electives, Computer Science, MSc Course 1120-MSC_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

(tylko po angielsku)

This list includes elective courses offered to Computer Science students, Master's degree programme.

MSc students should pay attention to the fact that they are obliged to gain 4 ECTS credits for one of the offered mathematics elective courses:

- "Differential and difference equations" (placed in group: 1120-MSC_1718 Electives, Computer Science, MSc Course),

- "Fractals" (placed in group: 1120-MSC_1718 Electives, Computer Science, MSc Course),

- "Applied topology" (placed in group: 1120-BSCMSC2_1718 Electives, Computer Science, BSc & MSc Course - group 2),

- "Discrete random processes. Analysis and simulation" (placed in group: 1120-BSCMSC1_1718 Electives, Computer Science, BSc & MSc Course - group 1)

Third year (Bachelor's degree) students:

In case of applying for Master studies starting from the summer semester please choose electives offered for summer semester only.

Courses completed within curricular differences are credited as electives.

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne wspólne: Informatyka - studia II st., Matematyka - studia I i II st. 1120-OW-MATINF1_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga studenci kierunku Informatyka!

Wybór jednego z przedmiotów w tej grupie pokrywa wymóg zaliczenia przedmiotu obieralnego matematycznego na studiach II stopnia

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany

Przedmioty obieralne wspólne: Informatyka/Matematyka - studia I i II st. 1120-OW-MATINF2_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga studenci 6 semestru studiów na kierunku Informatyka i Matematyka, proszę mieć na uwadze, że wybrany przedmiot z tej grupy będzie realizowany przez Państwa dopiero na studiach II stopnia.

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany
...

Przedmioty obieralne wspólne: Informatyka/Matematyka - studia II st. 1120-OW-MATINF3_1718 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga studenci 6 semestru studiów na kierunku Informatyka i Matematyka, proszę mieć na uwadze, że wybrany przedmiot z tej grupy będzie realizowany przez Państwa dopiero na studiach II stopnia.

zakończona
2017-06-02 18:00 - 2017-06-06 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1
Niezalogowany
zakończona
2017-06-09 18:00 - 2017-06-13 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 18:00 - 2017-11-16 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
3
Niezalogowany