Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacje o dofinansowaniach

O USOS

USOS to unikatowy projekt integrujący uczelnie w zakresie porządkowania, standaryzacji i informatyzacji procesów wspierających dydaktykę. Stanowi on zintegrowany system do obsługi studiów, który powstał i jest rozwijany dzięki współpracy uczelni stowarzyszonych w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI).

Projekt jest współfinansowany ze składek uczelni członkowskich oraz z dofinansowań pozyskanych przez nie z funduszy Unii Europejskiej.

Poniżej zebrano informacje o dofinansowaniach.

Dofinansowania z funduszy unijnych

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2016-2019. Dowiedz się więcej
Projekt Politechniki Warszawskiej pt. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” w ramach Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza, Typ projektu: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”. Dowiedz się więcej
Projekt "NERW 2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)